Pátek 14. května. Svátek má Bonifác.

Bartoňová Pálková: V novele stavebního zákona zůstává stále řada nedostatků

27.10.2016 09:10 Tisková zpráva:

„Za zásadní nedostatek novely stavebního zákona považujeme neprosazení principu sjednoceného rozhodování a řízení – jeden úřad – jedno řízení – jedno rozhodnutí. Závažným problémem zůstávají i povolovací řízení u velkých staveb pro průmysl, staveb dopravní infrastruktury a jakýchkoliv investičních souborů staveb, včetně například bytových domů, nákupních center, dalších budov občanské vybavenosti – pro děti, seniory, vzdělávací atd. Významným nedostatkem je pak rovněž nezahrnutí vodních děl tj. vodohospodářských staveb do společného řízení,“ uvedla viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková.

HK ČR vidí zásadní prostor pro zlepšení i v rámci přípravy prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu, kde by mělo dojít k zrychlení a zjednodušení povolovacího řízení.

Stavební legislativu je obecně třeba nastavit znovu, od začátku, s tím, že musí dojít k redukci úrovně nejen povolování, ale i k dalšímu zjednodušení úrovně územního plánování. Zásadní redukcí by měl jednoznačně projít celý systém dotčených orgánů státní správy. „Není možné po stavebníkovi chtít, aby si zajišťoval závazná stanoviska téměř od čtyř desítek různých orgánů státní správy s různými kompetencemi,“ upozorňuje Bartoňová Pálková. Je třeba rovněž posílit ochranu investorů proti neoprávněným a nezákonným požadavkům státní správy, nebo před jejich nečinností. Provázat s vymahatelností práva prostřednictvím správního soudnictví.

Souběžně s novelou stavebního zákona je v legislativním procesu schvalována i tzv. novela zákona o EIA. Také tato novela bohužel řeší pouze dílčí změny nové směrnice a nikoliv koncepční problémy, které v povolovacím procesu u velkých staveb vznikají. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná, protože poškozuje českou ekonomiku a její konkurenceschopnost.

Tisková zpráva: Hospodářská komora ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *