Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

Bydlení – Krize nebo vize?

17.12.2018 02:12 Tisková zpráva:

V úterý 11. prosince proběhlo Fórum Zlaté koruny na téma bydlení. O bydlení se diskutuje dlouhodobě a z několika úhlů pohledu, cílem Fóra však byla komplexní debata všech zájmových skupin, která by přinesla jasnou vizi řešení a zodpověděla otázku, jaká situace by nastala, pokud by k řešení nedošlo.

Hlavní příčinou, proč jsou byty stále více nedostupné, je nedostatek bytů, což zvyšuje jejich cenu. Od revoluce nebyla vytvořena strategie bydlení obyvatel a neexistoval žádný efektivní plán, jak vytvořit podmínky pro bydlení při stále se zvyšující urbanizaci a demografickém vývoji. Premiér v příspěvku pro Fórum Zlaté koruny řekl, že vláda poprvé v historii vyčíslila a definovala investiční plán na 12 let.

„My jsme bohužel bydlení zanedbali, po revoluci samospráva dostala 600 tisíc bytů a v této chvíli máme obrovský problém. Nájmy explodují, bytů je nedostatek hlavně ve velkých metropolích a já tu naši roli státu vidím hlavně v legislativě, to znamená rekodifikace stavebního práva“. Dle jeho slov očekával od MMR lepší výkon: „Není možné se vymlouvat na ostatní rezorty a že je tam strašně moc změn v rámci různých zákonů“. Rekodifikaci stavebního práva připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Hospodářskou komorou.

Vizi, jak by měl zákon vypadat, představil na Fóru prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý a Roman Vodný, ředitel odboru územního plánování. Roman Vodný uvedl i časový harmonogram rekodifikace, kdy schválení věcného záměru vládou by mělo proběhnout v březnu roku 2020, zpracování paragrafového znění návrhu stavebního zákona a změnového zákona v květnu roku 2020. Schválení návrhu zákona vládou plánuje MMR v srpnu 2021.

David Koppitz, náměstek MMR pro řízení sekce regionální rozvoje, doplnil koncepci bydlení. Představil projekty týkající se bydlení – program Výstavba, který v současné době nahrazuje a rozšiřuje zamýšlený zákon o sociálním bydlení. Mezi stávající projekty MMR patří i Půjčky pro mladé, Komunitní bydlení pro seniory, projekt Pečovatelské byty a Bytové domy bez bariér.

Druhá část Fóra se zabývala financováním bytů. Alena Schillerová, která mluvila o faktorech ovlivňujících bydlení z pohledu Ministerstva financí, doplnila předchozí čísla Davida Koppitze. Uvedla, že na programy na podporu bydlení je v kapitole MMR celkem 775 mil. Kč. Na téma financování bydlení dále vystoupil Jan Frait, ředitel sekce České národní banky, Lukáš Kovanda, ekonom Czech Fund a Jan Jeníček, předseda představenstva Asociace českých stavebních spořitelen. Na začátku tohoto bloku představil Michal Straka, Product & Business Development Director agentury IPSOS, výsledky exkluzivního výzkumu o bydlení. „O změně bydlení uvažuje 42 % populace, tři čtvrtiny z nich se plánují přestěhovat do vlastního a 21 % do nájmu. 73 % dotázaných zároveň připouští, že budou muset zůstat v nájemním bydlení.

91 % lidí plánující změnu bydlení je přesvědčeno, že nemovitosti na českém trhu jsou příliš drahé.“

 

O nájemním bydlení se zmínil v první části i David Koppitz, který uvedl, že poměr vlastnického bydlení České republiky je vyšší než v západních zemích. V sousedním Německu a Rakousku dosahuje hodnoty 45 % a více, v Čechách je to pouhých 21 %.

V třetí části se řečníci zabývali Prahou, nejkrizovějším regionem České republiky. Petr Hána ze společnosti Deloitte i Martin Vachek, předseda představenstva Asociace developerů, poukázali na neefektivní a pomalou výstavbu, která je v Praze v průměru 8,8 let, což dopadá nejen na vysoké ceny prodeje bytů, ale i na nájemní bydlení. Ceny nájmů se za poslední 3 roky zvýšily o 39%. Vzhledem k tomu, že se místo 8 tisíc bytů ročně staví pouze 2 tisíce bytů, nelze předpokládat, že se situace zlepši.

Po všech debatách je tedy vize bydlení jasná – zrychlit a odblokovat výstavbu. Pokud se to nepovede, krize v nájemním bydlení se prohloubí nejen v Praze, ale dopadne i na další části republiky.

Tisková zpráva Zlaté koruny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *