Středa 26. září. Svátek má Andrea.

Česko má za sebou nejúspěšnější období financování realit

12.10.2017 03:10 Tisková zpráva: KPMG Česká republika, s.r.o.

V první polovině roku přesáhl objem transakcí dvě miliardy eur. Česká republika vystřídala na prvním místě regionu střední a východní Evropy Polsko. Pokračuje trend poklesu problémových úvěrů a stabilních úrokových marží.

Investoři se v Česku zaměřují na všechny segmenty trhu a nepolevují ani v mimopražských projektech. Kromě českých investorů, kteří stojí za třetinou transakcí, mají o tuzemský trh zájem stabilně Němci a významně roste vliv asijských investorů.

Letošní průzkum KPMG Property Lending Barometer potvrdil pokračování pozitivního výhledu bank na financování realitního trhu. Především díky hospodářskému růstu, rekordně nízké nezaměstnanosti, vysokému objemu investic, růstu cen i vypořádání se s problémovými úvěry z minulosti. Čeští i zahraniční bankéři předpokládají v následujících dvou letech růst úvěrového portfolia vlastní společnosti i celého sektoru. V Evropě i v zahraničí je pořád k dispozici vysoký objem likvidity, který je hnací sílou bankovního financování nemovitostí.

Konkurence bankovnímu financování

Čeští bankéři považují za největší konkurenci zahraniční banky, a to převážně německé spolu s fondy soukromého kapitálu (private equity funds) a dluhopisovými fondy (respektive dluhopisové financování), následují pojišťovny a penzijní fondy. Nejméně vidí konkurenci v investičních bankách.

„V průběhu roku jsme byli svědky několika významných transakcí, kdy byl tradiční bankovní dluh nahrazen mimobankovními zdroji – ať již ve formě dluhopisů nebo úvěrů dohodnutých na skupinových úrovních mimo Česko. Tato situace zvyšuje konkurenci na lokálním bankovním trhu,“ říká Pavel Kliment, partner KPMG Česká republika odpovědný za sektor nemovitostí.

Pokračující trend v poklesu problémových úvěrů

Úbytek podílu problémových úvěrů vykazovala i v letošním roce většina zúčastněných zemí. Skokanem v této kategorii je Španělsko, kde za významným poklesem problémových úvěrů stojí oživení trhu a nárůst transakcí i strukturální změny. Česká republika je s 94% podílem bezproblémových úvěrů již několik let zemí s nejméně rizikovými úvěry podobně jako Švédsko, Německo, Velká Británie nebo Polsko. Na opačné straně jsou pak Bulharsko, Chorvatsko nebo Kypr.

Případné problémové úvěry se v Česku ve většině případů řeší restrukturalizací úvěru (nejčastěji úpravou splátkového kalendáře). Naopak ve Španělsku bankéři v případě problémových úvěrů volí jejich prodej, jelikož jsou přesvědčeni, že se dá restrukturalizací zachránit pouze 38 % úvěrů.

Preference residenčních a dokončených projektů

U českých bankéřů vedou stejně jako v minulých dvou letech rezidenční projekty a situace je podobná i v dalších zemích. Zatímco v zahraničí se celkově na druhé místo dostaly kancelářské, u nás si svoji pozici udržely s mírným náskokem průmyslové nemovitosti. Ačkoliv jsou hotely mezi bankéři nejméně preferované, každým rokem přibývají banky, které jsou ochotny tyto nemovitosti financovat nebo se na podobné projekty přímo zaměřují.

Čeští bankéři spolu s německými patří k těm, kteří nejvíce preferují již dokončené a pronajaté projekty. Za poslední období poskytly české banky třikrát více úvěrů na financování dokončených projektů než na nový development.

Vliv České národní banky pokračuje

Opatření České národní banky vnímá jako limitující faktor dalšího rozvoje více respondentů průzkumu než v minulých letech. Obdobná situace je nejen u nás, ale i v sousedním Rakousku nebo na Slovensku.

Stabilní úrokové marže

Průzkum ukázal, že průměrná výše úrokových marží v Evropě se oproti minulému roku výrazně nezměnila, případně mírně poklesla, a to především v zemích, které vykazovaly vysoké marže v minulosti. Nejnižší úroveň marží obhájilo Německo, kde jsou ale vyváženy přísnějšími podmínkami pro poskytnutí úvěrů. Na druhém konci pomyslného žebříčku najdeme Srbsko nebo Chorvatsko. V České republice jsme svědky snižování marží u bank, které je v minulosti měly vyšší, a naopak u bank s nízkými maržemi vidíme mírný nárůst či případně zastavení jejich poklesu.

Konec měnového závazku

Celkový podíl úvěrů poskytnutých v cizí měně (takřka výhradně v eurech) odhaduje průzkum ve výši 70 %, což je srovnatelné s Polskem a Maďarskem. U většiny oslovených bank nemělo jarní ukončení měnového závazku ČNB významný dopad na poskytování bankovního financování, a to především díky jednomu z klíčových pravidel financovaní nájemného úvěrem v eurech.

Dopad Brexitu na financování nemovitostí

Většina dotázaných včetně českých bankéřů neočekává významný dopad Brexitu na financování nemovitostí u nás. Pozitivní dopad očekávají v Holandsku a Irsku. Negativní odezvu očekávají pak bankéři v samotné Velké Británii.

O průzkumu:

Evropského průzkumu KPMG Property Lending Barometer 2017 se zúčastnilo přes 90 významných bank a finančních institucí v 17 evropských zemích. Data se sbírala prostřednictvím hloubkových rozhovorů s představiteli bank – vedoucími oddělení financování nemovitostí nebo řízení rizik.

KPMG Property Lending Barometer 2017 najdete ke stažení na www.kpmg.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.