Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

ČLFA nesouhlasí s poslaneckým návrhem na teritorialitu při výběru exekutorů

28.04.2014 02:04 Tisková zpráva:

„Návrh by posílil postavení nepoctivých dlužníků vyhýbajících se plnění svých povinností a v konečném důsledku by poškodil ty dlužníky, kteří řádně plní své závazky. Znemožnění výběru exekutora podle účinnosti a kvality jeho působení by vedlo k oslabení vymahatelnosti nároků oprávněných věřitelů a nutilo by je ke zvýšení rizikových přirážek. Mohlo by to vést ke zdražení finančních produktů,“ říká předsedkyně představenstva ČLFA Jiřina Tapšíková.

ČLFA se proto ztotožňuje se závěrem vlády, podle kterého by přijetí návrhu mohlo zkomplikovat exekuční řízení a vést k omezení právní jistoty i ke zhoršení postavení oprávněných a povinných osob, tedy jak věřitelů, tak dlužníků.

Podle ČLFA návrh směřuje k deformaci konkurenčního prostředí v exekuční činnosti – některé případy by se dostaly k méně schopným exekutorům a naopak schopní exekutoři by ztratili významnou část motivace, což by vedlo k horší vymahatelnosti práv věřitelů. Návrh zjevně zvýhodňuje dlužníky, kteří neplní řádně závazky, na úkor věřitelů – dlužníkům by byla poskytnuta větší možnost k průtahům exekucí, například machinacemi s místem pobytu. ČLFA nesouhlasí ani s tvrzením předkladatelů návrhu, podle nějž by zavedení principu teritoriality vedlo ke snížení neoprávněných nákladů exekutorů na cestovní výlohy – většina dlužníků se totiž ve skutečnosti v místě svého trvalého bydliště nezdržuje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *