Čtvrtek 13. května. Svátek má Servác.

CRIF: V únoru bylo vyhlášeno 48 bankrotů obchodních společností a 480 bankrotů podnikatelů. Zároveň bylo vyhlášeno 1 040 osobních bankrotů

07.03.2018 09:03 Tisková zpráva: CRIF – Czech Credit Bureau

V únoru letošního roku bylo vyhlášeno 48 bankrotů obchodních společností, což je třetí nejmenší počet za posledních 10 let. Dále bylo vyhlášeno 480 bankrotů fyzických osob podnikatelů a 1 040 osobních bankrotů. Zároveň bylo podáno 90 návrhů na bankrot obchodních společností, 496 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů a 1 209 návrhů na osobní bankrot. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

V únoru roku 2018 bylo vyhlášeno o jedenáct bankrotů obchodních společností (OS) méně než v lednu a zároveň bylo podáno o pět návrhů na bankrot OS více než v lednu. Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů (FOP) se oproti lednu zvýšil o 58 a počet návrhů na bankrot FOP se zvýšil o 60.

„Počet vyhlášených bankrotů obchodních společností byl v únoru třetí nejnižší od začátku roku 2008. Nižší byl přitom pouze v prosinci a v červenci roku 2017. To, že tři nejnižší hodnoty jsme zaznamenali v rámci posledních 12 měsíců, ukazuje, že nejde o jednorázový výkyv, ale že stále pokračuje trend postupného snižování počtu vyhlašovaných bankrotů obchodních společností,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Od března roku 2017 do února 2018 bylo vyhlášeno 710 bankrotů obchodních společností, což je o 222 bankrotů (24 %) méně než v předchozím období. Od roku 2008 jde také o nejnižší součet počtu bankrotů vyhlášených ve 12 po sobě jdoucích měsících. „Zatímco ještě před třemi lety bylo vyhlašováno v průměru 99 firemních bankrotů měsíčně, v současnosti je to v průměru pouze 59 bankrotů,“ upozorňuje Věra Kameníčková.

V posledních 12 měsících bylo zároveň vyhlášeno 6 172 bankrotů fyzických osob podnikatelů, což je o 814 méně než v předchozím období. Počet bankrotů FOP se tak meziročně snížil o desetinu. Po odpočtu oddlužení, které má stejné parametry jako osobní bankrot, se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů meziročně snížil dokonce o 31 % na 362 bankrotů oproti 525 bankrotům v předešlém období.

V únoru bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno ve stavebnictví, v ostatních službách a službách převážně pro podniky (shodně 7 bankrotů) a dále v průmyslu, obchodu a v nemovitostech a pronájmech strojů a zařízení (shodně 6 bankrotů). Žádný bankrot nebyl vyhlášen v zemědělství a dobývání, 4 bankroty byly vyhlášeny v odvětví ubytování a stravování.

Na Liberecku se počet firemních bankrotů meziročně snížil téměř o tři čtvrtiny

Nejvíce bankrotů obchodních společností bylo v únoru roku 2018 vyhlášeno v Praze, dohromady 21 bankrotů. Následoval Jihomoravský kraj se šesti bankroty a Moravskoslezský kraj s pěti bankroty. Žádný bankrot obchodních společností nebyl vyhlášen na Vysočině, v Královéhradeckém, Libereckém a Jihočeském kraji.

Během posledních 12 měsíců bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v Praze, a to 298 bankrotů. Následoval Jihomoravský kraj s 89 bankroty a Moravskoslezský kraj s 61 bankroty. Nejméně bankrotů bylo naopak vyhlášeno v Libereckém kraji (8 bankrotů), na Vysočině (11 bankrotů) a v Karlovarském kraji (16 bankrotů). Na Karlovarsku se meziročně počet firemních bankrotů mírně zvýšil (+ 7 %), stejně jako na Plzeňsku (+ 4 %). V ostatních krajích se jejich počet snížil. Nejrychleji v Libereckém kraji, kde během 12 měsíců došlo k poklesu o 71 %. Následovala Vysočina (- 49 %) a Jihočeský kraj (- 48 %).

Po přepočtu na 10 000 obchodních společností bylo v uplynulých 12 měsících nejvíce bankrotů vyhlášeno v Pardubickém kraji (21,2 bankrotu). Dále pak v Moravskoslezském kraji (18,2 bankrotu) a v Ústeckém kraji (17 bankrotů). Nejméně naopak v Libereckém kraji (6,5 bankrotu). Následoval kraj Vysočina (11,6 bankrotu) a Středočeský kraj (12,7 bankrotu).

U fyzických osob podnikatelů byl v posledních 12 měsících vyhlášen největší počet bankrotů v Moravskoslezském kraji (788). Dále v Ústeckém kraji (748 bankrotů) a ve Středočeském kraji (745 bankrotů). Nejméně to bylo ve Zlínském kraji (228 bankrotů), v kraji Vysočina (229 bankrotů) a v Karlovarském kraji (258 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů fyzických osob podnikatelů ve třech krajích zvýšil, v deseti snížil a v kraji Vysočina se nezměnil. Počet bankrotů FOP se meziročně zvýšil v Praze (+ 13 %), v Jihomoravském kraji (+ 6 %) a v Ústeckém kraji (+ 2 %). Nejrychleji se jejich počet snížil v Jihočeském kraji (- 31 %) a v Karlovarském kraji ( 20 %).

Osobní bankroty

V únoru bylo vyhlášeno 1 040 osobních bankrotů, o 34 více než v lednu. Zároveň bylo podáno 1 209 návrhů na osobní bankrot, tedy o 193 více než v lednu. Od března roku 2017 do února 2018 bylo vyhlášeno 13 163 osobních bankrotů, o 2 570 bankrotů, respektive o 16 % méně než v předešlém roce. Zároveň bylo podáno 14 233 návrhů na osobní bankrot, o 4 164 méně než v předešlém období. Počet návrhů na osobní bankrot se tak meziročně snížil o 23 %. „Počet návrhů na osobní bankrot byl v únoru nejvyšší od července 2017, kdy vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona a přiblížil se tak úrovním před účinností této novely,“ říká Věra Kameníčková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *