Neděle 22. října. Svátek má Sabina.

Dejme zelenou koncepci dostupného (sociálního) bydlení

09.02.2015 02:02 Tisková zpráva:

U klientů občanských poraden můžeme potíže se zajištěním vhodného bydlení rozdělit do tří okruhů, z nichž první je samotné vyhledání vhodného bytu. Je zřejmé, že úspěšnost při hledání nájmu bývá u sociálně znevýhodněných osob nižší, ať již jde o důsledek etnického původu, vzhledu, oblékání, způsobu projevu, počtu dětí, chovaných zvířat atd. Tyto lidé se také často obtížně orientují v nabídce levnějšího ubytování, kde je značný převis poptávky.

S tím souvisí další okruh potíží, kterým je cenová nedostupnost bydlení, a to jak co do vstupních, tak průběžných nákladů. Bydlení především ve velkých městech je často pro jednotlivce, ale i pro samoživitelky s dětmi, seniory či mladé rodiny s nižšími příjmy příliš drahé, přičemž není reálné přestěhovat se do levnějšího a cenově dostupného bytu. I tam, kde tomu tak ale není, může nastat situace, že dotyční, zvláště senioři, fyzicky ani finančně nezvládnou stěhování.

K problémům sociálně slabých často bohužel patří i neschopnost dodržovat „normální“ povinnosti.  Obtíže s lidmi, kteří nezvládají udržovat pořádek v domě či bytu, včas platit nájem a zálohy na služby, pronajímatel většinou řeší ukončením nájemního vztahu a vyhledáním nového, „bezproblémového“ nájemce. U řady klientů by tak byla žádoucí forma sociálního bydlení spočívající nejen v zajištění dostupnosti bydlení, ale především včasného souběžného řešení případných problémů metodami sociální práce.

Sociální bydlení by podle našich zkušeností pomohlo osobám s žádnými nebo nízkými příjmy, tj, zadluženým, nezaměstnaným, s minimální mzdou, na sociálních dávkách, rodičům samoživitelům, zdravotně postiženým a dále osobám ohroženým domácím násilím, osobám z rozpadlých rodinných vztahů, a to především z důvodu různých druhů závislostí či zadlužení, osobám po návratu z výkonu trestu, mladým lidem, kteří chtějí založit rodinu, osamělým seniorům a podobně.

Počet lidí, kteří tuto pomoc potřebují, bohužel v posledních letech stále stoupá, a proto lze jen litovat toho, že předpokládaná účinnost zákona o dostupném bydlení je podle Koncepce leden 2017. Je škoda, že postupný náběh dostupného bydlení, se předpokládá v horizontu 20 let. 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *