Úterý 20. srpna. Svátek má Bernard.

Deset kroků k úspěšnému prodeji nemovitosti podle Realitní společnosti České spořitelny

22.09.2014 03:09 Tisková zpráva: Česká spořitelna

     Pečlivé zpracování smluv pomůže vyvarovat se chyb, které stojí nemalé peníze

     Dobře připravená nemovitost bude mít více zájemců než špatně nafocená a neuklizená

V zájmu každého prodávajícího je prodat nemovitost bez velkých potíží, co možná nejdříve a hlavně za co nejlepší cenu. „K úspěšnému prodeji vede poměrně dlouhá cesta. Nemovitost je potřeba připravit, dobře nafotit a popsat, masivně ji inzerovat, odpovídat na telefonáty různých volajících, rozpoznat skutečné zájemce a následně s nimi absolvovat prohlídky. Další úskalí představuje příprava smluv a převod peněz. Vše prodávajícího stojí spoustu času a energie. S celým procesem prodeje mu však může pomoci realitní kancelář. Zkušený makléř navíc dokáže poradit s určením optimální ceny nemovitosti a dokonce i s přípravou bytu před návštěvou potencionálních kupců,“ upozorňuje Martin Němeček, předseda představenstva Realitní společnosti České spořitelny (RSČS). 

Realitní společnost České spořitelny v několika základních krocích radí, jak při prodeji nemovitosti správně postupovat:

Krok č. 1 – Realitní kancelář

Prvním krokem by mělo být zvážení výběru renomované realitní kanceláře. Na provizi, která jí za komplexní služby náleží, je potřeba nahlížet jako na investici, která se vrátí v podobě bezproblémového průběhu prodeje. Zkušený realitní makléř prodávajícímu ušetří spoustu času. V průběhu celého procesu prodeje aktivně hledá zájemce o koupi a vede jednotlivé fáze prodeje, přičemž dohlíží na to, aby byl celý proces transparentní a bezpečný. A to jednak z hlediska přípravy smluv a úschovy peněz, tak i prohlídek, kdy do nemovitosti přicházejí cizí lidé. Současně je schopný připravit většinu potřebných dokumentů, jejichž správnost konzultuje s právníky. 

Krok č. 2 – Potřebné dokumenty

Vážným zájemcům o koupi je potřeba předložit relevantní dokumenty. Proto je nezbytné si vše dopředu připravit a mít je k dispozici. „Na jednání s potencionálními zájemci je potřeba přinést nabývací titul, což je původní kupní smlouva, darovací smlouva, nebo jakákoli jiná smlouva, která dokládá nabytí nemovitosti. Dále je potřeba zažádat o výpis z listu vlastnictví, připravit si plánek bytu a revizní zprávy. V případě, že v nedávném období nemovitost prošla rekonstrukcí, bude vhodné obstarat také kolaudační rozhodnutí a pokud existují, tak i další smlouvy spojené s nemovitostí, jako například smlouva o věcném břemeni či jiné,“ uvádí výčet Miroslav Kovář, vedoucí týmu makléřů franšízové pobočky RSČS/Fresh Reality. Od 1. ledna 2013 také vznikla povinnost opatřit budovám průkaz energetické náročnosti. Týká se to jak stavitelů nových rodinných a bytových domů, tak majitelů starších nemovitostí, které chtějí prodat. Vlastník bytové jednotky může podle zákona až do roku 2016 tento průkaz nahradit předložením faktur či vyúčtování za dodávky energií za tři předchozí zúčtovací období.

Krok č. 3 – Nabídka nemovitosti

Správná prezentace nemovitosti je základem úspěchu. Vše začíná pořízením fotografií, které musí být perfektní. Měly by také být aktuální a reflektovat roční období, ve kterém je nabídka vystavena. V popisu nemovitosti určitě nesmí chybět její výhody, například zdůraznění klidné lokality, orientace do světových stran nebo kompletní občanské vybavenosti a dopravní dostupnosti. Velmi důležitý je výběr vhodných internetových portálů a realitních magazínů pro inzerování nemovitosti. Realitní kancelář v rámci svých služeb zajistí vyhotovení inzerátu, umístění na realitní servery i komunikaci se zájemci. Šance sehnat kupce se výrazně znásobí, pokud realitní kancelář nepracuje samostatně, ale jako součást sítě. V rámci té je nabídka dostupná daleko většímu množství makléřů, neboť většina z nich pracuje s poptávkami svých klientů a vyhledávají pro ně vhodné nemovitosti i v interní databázi.

Krok č. 4 – Úklid a úprava nemovitost před prodejem

Jakmile se začnou ozývat zájemci, bude potřeba nemovitost dobře připravit na prohlídky. „Rozhodně doporučuji věnovat čas pečlivému úklidu. S aranžováním jednotlivých pokojů také může pomoci zkušený makléř. Pro větší úpravy naše síť realitních kanceláří nabízí i službu zvanou home staging, kdy přípravu a potřebnou úpravu interiéru před prodejem zajistí profesionál,“ radí Miroslav Kovář.

Krok č. 5 – Jednání se zájemci

V další fázi prodeje budou nemovitost navštěvovat zájemci, kterým bude nutné věnovat spoustu času a informací. Je potřeba přizpůsobit se jejich časovým možnostem, a tak mohou prohlídky probíhat i v odpoledních až večerních hodinách. Určitě je dobré mít po ruce dokumenty, které doloží vlastnictví nemovitosti, energetickou náročnost apod. „Tato jednání usnadní prodávajícímu realitní makléř, který se pečlivě věnuje každému z poptávajících a prodávajícího průběžně informuje. Sám prodávající se setkává až s vážnými zájemci o koupi. Současně tímto způsobem realitní kancelář eliminuje zbytečná setkání s tzv. bytovými turisty a osobami s pochybnými úmysly,“ vysvětluje Miroslav Kovář. 

Krok č. 6 – Rezervační smlouva

„Důležitým dokumentem, se kterým se setkáte v průběhu prodeje nemovitosti, je rezervační smlouva. Ta slouží k blokaci nemovitosti na dobu do uzavření následných smluv. Zpravidla je spojena i s rezervačním poplatkem,“ říká Michael Hereit, makléř franšízové pobočky RSČS/Jura ex alto. Proces prodeje není většinou krátkodobou záležitostí, proto rezervační smlouva funguje jako pojistka pro obě strany, že se obchod uskuteční. 

Krok č. 7 – Kupní smlouva

Kupní smlouvu je nutné zpracovat na míru každé nemovitosti. Dokumenty dostupné na internetu slouží pouze jako vzory, které musí být upraveny a následně zkontrolovány právníkem. „V případě zastoupení naší realitní kanceláří je toto samozřejmé a při přípravě smluv makléř spolupracuje s advokátní kanceláří. Běžně se uzavírá buďto smlouva o smlouvě budoucí kupní nebo kupní smlouva. Smlouva o smlouvě budoucí se používá zpravidla tehdy, když je nemovitost financována úvěrem, jinak lze obvykle přejít rovnou k podpisu kupní smlouvy,“ doporučuje Michael Hereit.

Krok č. 8 – Bezpečná úschova finančních prostředků

Běžnou součástí procesu je smlouva o úschově finančních prostředků, které kupující potřebuje na koupi nemovitosti. Než celý proces doběhne, budou bezpečně uloženy v bance, advokátní či notářské úschově. V případě, že se prodej uskuteční, peníze se rychle přesunou na příslušný účet prodávajícího. Pokud by k obchodu nedošlo, uvolní se peníze z úschovy zpět na účet kupujícího. „V případě Realitní společnosti České spořitelny klientům nabízíme nejbezpečnější úschovu, a tou je bankovní úschova. Naše realitní kancelář má za zády Českou spořitelnu, která zajistí zcela bezpečné uschování a převod,“ upozorňuje ředitel RSČS Martin Němeček.

Krok č. 9 – Návštěva úřadů

Prodej nemovitosti se bez návštěv úřadů zkrátka neobejde. „Po podpisu kupní smlouvy je potřeba předat jeden podepsaný originál na místní katastrální úřad, kam je také nutné podat návrh na vklad s ověřenými podpisy. Jakmile katastr provede vklad, je prodávající povinen podat v příslušné lhůtě přiznání k dani z převodu nemovitosti, od letošního roku nově nazývané daň z nabytí nemovitosti. Ve smlouvě může být také sjednáno, že daň zaplatí kupující. Realitní kancelář v balíčku služeb, které klientům zajišťuje, pomůže s veškerými náležitostmi i s případným odhadem nemovitosti pro daňové účely, pokud je tento odhad vyžadován,“ uvádí Michael Hereit.

Krok č. 10 – Předání bytu

Závěrečným krokem je předání bytu, při kterém se sepíše předávací protokol a zapíší se stavy elektroměru, plynoměru, případně dalších služeb pro převod na nového vlastníka. „Není výjimkou, že klienti, kteří prodávají nemovitost, chtějí obratem koupit novou. Naši realitní makléři jsou na tyto případy připraveni. Dokážou prodávajícímu sehnat novou nemovitost a celý proces zkoordinovat tak, aby proběhl hladce,“ doplňuje ředitel RSČS Martin Němeček.

Krok za krokem k úspěšnému prodeji nemovitosti podle odborníka z RSČS

Michael Hereit, makléř franšízové pobočky RSČS/Jura ex alto

  1. 1.    Přizvěte realitní kancelář, která usnadní proces prodeje a ušetří čas.
  2. 2.    Připravte si potřebné dokumenty, které k nemovitosti máte, a ověřte povinnost zajištění energetického štítku.
  3. 3.    Věnujte čas pečlivé přípravě nabídky nemovitosti, jejímu popisu i fotografiím.
  4. 4.    Ukliďte a naaranžujte interiér před prohlídkami.
  5. 5.    Se zájemci nechte jednat realitního makléře.
  6. 6.    Nezapomeňte na rezervační smlouvu.
  7. 7.    Kupní smlouvu nechte zkontrolovat profesionály.
  8. 8.    Nejbezpečnější pro úschovu peněz je bankovní úschova.
  9. 9.    Zjistěte, kdy a jakou máte daňovou povinnost.

10. Při předání bytu nezapomeňte vyplnit předávací protokol.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *