Neděle 26. května. Svátek má Filip.

Dlouhý: ASEK přispěje k předvídatelnosti podnikatelského prostředí v ČR

18.05.2015 04:05 Tisková zpráva:

Naše země nemá mnoho zdrojů energetických surovin, proto musíme věnovat náležitou péči tomu, aby to malé množství tuzemských zdrojů bylo využíváno efektivně. Usilujeme-li o hospodářský růst, potřebujeme pro průmysl dostatek energie za přijatelné ceny. Scénář odrážející současný stav a predikovaný vývoj spotřeby energií do roku 2040 ztělesněný v ASEK není podle Hospodářské komory ČR zcela ideální. Na druhou stranu v rámci uplynulých let jde o variantu, která umožní podnikatelům i státu prostředky, kupříkladu do rekonstrukce a modernizace zařízení na výrobu a přenos energií, investovat účelně,“ vysvětluje důležitost přijetí ASEK prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora ČR jako jediný zákonný zástupce podnikatelů ČR dlouhodobě prosazovala urychlené přijetí ASEK s apelem na Vládu ČR, aby určila priority a strategické záměry státu v energetice. 

„Neschválením koncepce by se ohrozila bezpečnost dodávek energie a udržitelnost rozvoje energetického sektoru v následujících letech. Od 1. července 2015 by byla pro veřejnou správu závazná stará koncepce, jež nereflektovala současnou situaci v energetice a podnikatelském prostředí, které se ale za 11 let výrazně změnily,“ podotýká Dlouhý, podle něhož jsou pro zmenšení prostoru pro narušování jistoty podnikatelů v otázce investic v energetice potřebné i další kroky.

V rámci novelizace stavebního zákona a povolovacích procesů Hospodářská komora ČR doporučuje například snížit administrativní náročnost schvalování záměrů nejen staveb energetické infrastruktury. Zároveň v oblasti věcného usměrňování ceny tepla navrhuje zjednodušit celkový regulační rámec a stanovit regulační periody i pro teplárenství tak, aby se dala predikovat rentabilita legislativou požadovaných modernizací výroben tepla a soustav zásobování tepelnou energií. 

Kromě toho je potřeba například dokončit notifikaci systému podpor v oblasti teplárenství, aby byla vytvořena elementární jistota jak pro investory, tak i Českou republiku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *