Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Exekutoři proti teritorialitě: Tiskové vyjádření k plánovaným změnám v exekučním řádu

21.11.2016 07:11 Tisková zpráva:

Dnes ráno proběhla bilanční schůzka premiéra České republiky Bohuslava Sobotky s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem. Jedním z bodů, který se dle informací z následné tiskové konference na schůzce řešil, byly změny v exekučním řádu. Jejich „prosazení“ v poslanecké sněmovně do konce volebního období současné vlády bylo oběma vládními představiteli označeno za prioritní. Názorové uskupení Exekutoři proti teritorialitě, které sdružuje na dvě desítky převážně větších exekutorských úřadů, chce připomenout některé své výhrady k těmto změnám, které byly představeny v říjnu tohoto roku.  

„Obecně lze říci, že máme obavy z nekoncepčnosti navrhovaných změn. O tom, že je zapotřebí některé problémy v oblasti exekucí řešit, není pochyb. Otázkou ale je, zda tak činit ve spěchu a bez patřičné odborné diskuze, což bohužel může nastat,“ otevírá svůj komentář soudní exekutor z Litoměřic
a jeden z mluvčích platformy JUDr. Ondřej Mareš. „Například samo ministerstvo spravedlnosti dospělo dříve k názoru, že zavádět místní příslušnost v České republice není správný směr. Jenže součástí aktuálních změn je také návrh na koncentraci exekucí vedených proti jednomu dlužníkovi pod jednoho soudního exekutora. Kdyby byla novela exekučního řádu přijata, tak pokud soudní exekutor dostane na stůl exekuci, u které zjistí, že už jsou vůči dlužníkovi vedena jiná řízení z období před účinností novely, musí tuto novou exekuci předat soudnímu exekutorovi, který je dlužníkovi nejblíže. V okrese, v kraji, v nejbližším kraji a tak dále. To není nic jiného než zavedení místní příslušnosti,“ vysvětluje Mareš.

Nepůjde přitom o marginální záležitost, takový postup by se mohl týkat desítek i stovek tisíc případů. A u všech by došlo k tomu, že si věřitel nebude moct svobodně vybrat soudního exekutora, což v kombinaci s dalšími faktory dlouhodobě povede k poklesu vymahatelnosti.  

Druhou problematickou oblastí, které se novela exekučního řádu týká, je zastavování dva roky běžících exekučních řízení. Zde vidí soudní exekutor Mgr. René Mohyla, další z představitelů platformy, určitá pozitiva: „Dnes tu máme velké množství exekucí, které jsou jednoznačně nevymahatelné, ale my je musíme i nadále řešit. Kdyby se takové exekuce daly zastavovat po dvou letech vymáhání s tím, že věřitel si může zaplatit zálohu na prodloužení exekučního procesu, svůj kladný přínos by to jistě mělo.“ René Mohyla ale přidává také druhý pohled, který už tak pozitivní není: „Nejsou výjimkou exekuce, které se do úspěšného konce dotáhnou až po třech, čtyřech nebo i více letech. Pokud by novela vstoupila v platnost, tak pro některé věřitele může být zaplacení zálohy po dvou letech řízení tak, aby se exekuce mohla řešit dál, odrazující a demotivační. Pak dojde k tomu, že nebudou řešeny exekuce, které by za současného stavu mohly být vyřešeny, i když za delší dobu. Nejsem si jistý, že je toto v souladu s právem věřitele na splacení jeho pohledávek.“

Tisková zpráva: Exekutoři proti teritorialitě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *