Čtvrtek 04. března. Svátek má Stela.

IDS 15. ledna 2015 přeruší práce na Blance, stavba se zastaví

19.12.2014 08:12 Tisková zpráva:

„Již tři roky čekáme na realizaci usnesení Rady hlavního města Prahy, podle kterého měla být zasmluvněna naše činnost správce stavby a odpovídajícím způsobem navýšena naše odměna. Nemůžeme si dovolit dále dotovat stavbu Blanky. Pokud se k 15. lednu 2015 nepodaří s hlavním městem Prahou uzavřít smír, přerušíme veškeré práce,“ řekl dnes JUDr. Marek Nespala, právní zástupce akciové společnosti Inženýring dopravních staveb.

Kořeny současné situace se datují již od 18. října 2011, kdy Rada hlavního města Prahy přijala usnesení, ve kterém stanovila cenu tunelového komplexu Blanka na 36,980 mld. Kč. Tato cena již zahrnuje navýšenou odměnu IDS, o kterou se nyní vede spor. Současně Rada v usnesení vydala pokyn, aby příslušným způsobem byla upravena smluvní dokumentace všech dodavatelů stavby. Zatímco u většiny dodavatelů tato úprava již proběhla, v případě IDS se tak dodnes nestalo. IDS tak pracuje podle smlouvy z roku 1997, která předpokládala ukončení stavby do konce roku 2011, a objem prací neměl překročit 16 mld. Kč. Stavba se však protáhne celkově nejméně o 3,5 roku a objem prací i po započtení navýšení cen stavebních prací výrazně narostl.

IDS na svou situaci veřejně upozorňuje již nejméně dva roky a v červenci letošního roku zahájila s hlavním městem Prahou arbitrážní řízení, u kterého se předpokládalo ukončení nejdéle v listopadu 2014. V listopadu však došlo k odstoupení rozhodce jmenovaného Prahou a následně celého rozhodčího senátu. K dnešnímu datu je sice již IDS i hlavním městem Prahou jmenován a potvrzen nový rozhodčí senát, jeho rozhodnutí však nelze očekávat v ekonomicky přijatelném časovém horizontu.

„IDS je nyní v situaci, kdy s hlavním městem Prahou vede spor o práci tzv. správce stavby do 30.6. 2014. Právní zástupci města zásadním způsobem zpochybňují, že IDS tuto práci vůbec vykonávala a vykonává.Za těchto podmínek by v roce 2015 pokračování v činnosti správce stavby bylo v rozporu s poviností jednat s péčí řádného hospodáře. Pokud město tvrdí, že nejsme správce stavby, nebudeme to tedy dělat,“ říká Nespala.

Tzv. správce stavby je soubor činností definovaný standardem FIDIC. Spadají pod něj veškeré činnosti technického dozoru a dále celá řada dalších činností včetně rozhodovacích pravomocí na stavbě. IDS je jako správce stavby zakotven ve smlouvách Metrostavu, ČKD DIZ a dalších dodavatelů tunelového komplexu Blanka.

Tisková zpráva: Inženýring dopravních staveb (IDS)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *