Středa 18. října. Svátek má Lukáš.

IMMOFINANZ: stabilní výsledky hospodaření za první čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016 (2016A)

21.09.2016 02:09 Tisková zpráva:

„Naše koncentrace na provozní aktivity v prvním čtvrtletí zahrnovala další zlepšování kvality a efektivity, posilování vazeb se stávajícími nájemníky a získávání nových, stejně jako optimalizaci našeho portfolia. V sektoru maloobchodních nemovitostí jsme od začátku května otevřeli tři další jednotky STOP SHOP v Polsku a Srbsku. Tato obchodní centra mají celkem přibližně 13.500 m2 a jsou plně obsazena,“ uvedl Oliver Schumy, výkonný ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ.

Detaily týkající se vývoje příjmů

Příjem z pronájmu klesl z 82,2 milionu eur na 76,8 milionu eur kvůli dočasným slevám na pronájmy v Moskvě a plánovanému prodeji nemovitostí. Analýza srovnatelných hodnot (tj. po očištění o nové akvizice, dokončené projekty a transakce a prodeje, aby bylo dosaženo srovnatelnosti se čtvrtým čtvrtletím fiskálního roku 2015/2016) ukazuje stabilní vývoj celkového příjmu z pronájmu během prvního čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016, jenž dosáhl 67,8 milionu eur (ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 to bylo 68,3 milionu eur). Příjem z pronájmu v Rusku byl o 0,7 milionu eur nižší než ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 a dosáhl hodnoty 18,3 milionu eur – tento trend byl ovšem v kontrastu s mírným nárůstem v Rumunsku.

Portfolio již existujících nemovitostí vykazovalo ke dni 31. července 2016 míru obsazenosti 86,4% (ke dni 30. dubna 2016 to bylo 86,3%). Co se týká kancelářských nemovitostí, míra obsazenosti byla stabilní a na úrovni 81,6% (ke dni 30. dubna 2016: 81,7%) a v segmentu maloobchodních nemovitostí 91,2% (ke dni 30. dubna 2016: 91,1%). Vyjma Ruska dosáhla míra obsazenosti maloobchodních nemovitostí 94,6% (ke dni 30. dubna 2016 to bylo 94,1%).

Výsledky správy aktiv dosáhly meziročního zvýšení o 3,9% na hodnotu 54,5 milionu eur, což bylo způsobeno snížením výdajů na nemovitosti. Výsledky prodeje nemovitostí činily ve vykazovaném období 0,7 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 to byl rovný jeden milion eur). Optimalizace a úprava portfolia se odrazila v prodeji několika rezidenčních nemovitostí a menších kancelářských budov v Rakousku. Výsledky developerských aktivit v sobě zahrnují prodeje některých položek portfolia nemovitostí, stejně jako ocenění developerských projektů, ať už ukončených, nebo ve výstavbě. V prvním čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016 dosáhly výsledky developerských aktivit hodnoty –1,4 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 to bylo –1,9 milionu eur).

Přecenění investičních nemovitostí založené na kurzových vlivech činilo –6,8 milionu eur a odráželo výrazně stabilnější vývoj kurzu rublu v prvním čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016 (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 činilo 184,8 milionu eur). Tyto úpravy vycházely z ocenění ruských nemovitostí v amerických dolarech a z následného převodu rublových hodnot nemovitostí v ruských společnostech. Přecenění upravené o kurzové vlivy činilo –4,4 milionu eur, ve srovnání s 53,4 miliony eur v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016, během nějž byla uzavřena investiční smlouva s městem Moskva, týkající se nákupního centra GOODZONE. Provozní zisk (EBIT) dosáhl za první čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016 hodnoty 32,8 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 to bylo 286,4 milionu eur).

Finanční výsledek dosáhl výše 10,9 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 to bylo –106,8 milionu eur), což je částečně zapříčiněno snížením čistých finančních nákladů a zahrnuje pozitivní kurzové vlivy v hodnotě 11,9 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016: –93 milionů eur). Negativní efekt částky –19 milionů eur, vykázané v kategorii Jiné finanční výsledky, se dají primárně připsat ocenění derivátů. Oproti tomu stojí pozitivní efekt investic do vlastního kapitálu ve výši 55,3 milionu eur, což představuje poměrný podíl výnosů ze společnosti BUWOG a zisk z prodeje přibližně 18,5 milionu akcií této společnosti.

Výdaje na daň z příjmů činily za vykazované období –20,7 milionu eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 to bylo –70,4 milionu eur). Čistý zisk dosáhl výše 21,9 milionu eur (za první čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 115 milionů eur) a zředěný výnos na akcii hodnoty 0,02 eura (za první čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 0,11 eura). Ukazatel Net Asset Value (NAV) na akcii dosáhl výše 3,41 eura (za první čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 3,39 eura).

Hrubé cash flow (před zdaněním) kleslo o 8,9%, z 51,7 milionu eur na 47,1 milionu eur. Ukazatel FFO1 (bez výsledků prodeje nemovitostí) se meziročně zlepšil o 17,3% na 9,3 milionu eur, zatímco ukazatel FFO2 (včetně výsledků prodeje nemovitostí) vzrostl na rovných 10 milionů eur (v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2015/2016 to bylo o jeden milion eur méně).

Peníze a peněžní ekvivalenty dosáhly hodnoty o 423,6 milionu eur vyšší ve srovnání s hodnotou ke dni 30. dubna 2016, ta tedy činila 795,2 milionu eur. To představuje 0,82 eura na akcii (vyjma vlastních akcií) a je to způsobeno prodejem 18,5 milionu akcií společnosti BUWOG během vykazovaného období.

Výhled

„Poté, co jsme dotáhli do konce akvizici přibližně 26% akcií společnosti Immobilien Anlagen AG (a k tomu čtyř akcií na jméno) a dosáhli schválení této transakce antimonopolními úřady šesti zemí během velmi krátkého času, budeme nyní spolu s CA Immo pracovat na detailech plánované fúze. Tento proces byl již odstartován a pracovní skupiny ustaveny. Naším cílem je naplánovat na léto 2017 řádné valné hromady, které budou rozhodovat o fúzi,“ vysvětlil výkonný ředitel (CEO) společnosti IMMOFINANZ Oliver Schumy. „Oddělení našeho ruského portfolia je též ve stadiu příprav. Máme v úmyslu oddělit či prodat našich pět moskevských nákupních center ještě před fúzí, protože je charakterizuje odlišná tržní dynamika a rizikový profil. Také na těchto plánech pracujeme tak, aby byly uskutečněny co nejdříve.“

Pro zkrácený fiskální rok 2016 společnost stále plánuje vyplatit základní dividendu 6 centů na akcii.

Výsledky prvního čtvrtletí zkráceného fiskálního roku v ČESKÉ REPUBLICE ke dni 31. července 2016

Nemovitosti skupiny IMMOFINANZ v České republice představují 8,2% celkového portfolia společnosti a zahrnují 24 nemovitostí (21 již existujících, 1 ve výstavbě a 2 připravované) v účetní hodnotě 445,7 milionu eur (398,5 milionu eur již existující, 21,5 milionu eur ve výstavbě a 25,7 milionu eur připravované). Portfolio již existujících nemovitostí se dále dělí na 9 kancelářských budov (což je 12,4% celkového kancelářského portfolia) a 12 maloobchodních nemovitostí (tj. 5,4% celkového maloobchodního portfolia).

V prvním čtvrtletí zkráceného fiskálního roku 2016 dosahovaly příjmy z pronájmu v České republice celkové výše 6,3 milionu eur, což představuje 8,2% celkových příjmů z pronájmu celé skupiny.

Tisková zpráva: IMMOFINANZ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *