Úterý 19. ledna. Svátek má Doubravka.

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ NUTNĚ NEVYŽADUJÍ JEJICH KOUPI

15.06.2017 02:06 Tisková zpráva: Raiffeisenbank

Raiffeisen investiční společnost (RIS) nabídne od pondělí 19. června zájemcům novým realitní fond investující do kvalitních a prověřených nemovitostí a nemovitostních společností. Regionálně se fond orientuje především na nemovitosti v České republice, maximální výše investice může dosáhnout až 10 milionů korun.

Raiffeisen realitní fond připravila Raiffeisen investiční společnost nejen pro zkušené investory, ale i pro klienty s malými či průměrnými zkušenostmi s investováním. Nový fond investuje převážně do administrativních, logistických a skladových objektů, dále do maloobchodních budov, multifunkčních center a retailových parků. Doporučený minimální investiční horizont je 5 let. Standardní vstupní poplatek ve výši 2 % bude v průběhu akumulačního období snížen na polovinu. Minimální výše investice je stanovena na 500 Kč, maximální pak na 10 milionů korun.

„Raiffeisen realitní fond vychází vstříc investorům, kteří chtějí získat výhody plynoucí z investic do nemovitostí a hledají nové možnosti diverzifikace svého portfolia,“ říká generální ředitel Raiffeisen investiční společnosti Jaromír Sladkovský, a dodává: „Investor by si měl být určitě vědom charakteristických vlastností aktiv v majetku fondu, což v praxi znamená především nižší likviditu vyžadující čas pro prodej za nejlepší cenu v délce i několika měsíců.“

Raiffeisen realitní fond není vhodný pro pravidelné investování. Za účelem dosažení maximálního výnosu a zjištění stability fondu vydává RIS podílové listy pouze ve stanovených objemech a obdobích. Mimo vymezená období nebude možno do fondu investovat. Informace o vydávání podílových listů budou zveřejněny s dostatečným předstihem na internetové stránce RIS www.rfis.cz.

Hodnota spravovaného majetku RIS je aktuálně 19 miliard korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *