Úterý 24. října. Svátek má Nina.

Jak se staví větrná elektrárna na moři? Podívejte se…

12.04.2016 02:04 Tisková zpráva:

Základem stavby je pevné ukotvení struktury celé věže, ke které se následně přidávají jednotlivé části. Volba dalších dílů, které se montují až na moři, je velmi podstatná. Musí se brát ohled na váhu celé konstrukce, reliéf mořského dna, hloubku, mořské proudění a tím i na tlak vody. Celá struktura větrné elektrárny má totiž přes 1 000 tun. Při samotné instalaci je základní díl umístěn na podstavec, který je již připraven na místě. Z instalační plošiny se na něj následně připevňují jednotlivé komponenty a části věže. Typ základní ocelové konstrukce se volí i podle reliéfu dna a hloubky.

Veškeré práce na moři probíhají z instalační lodě nebo plošiny (Jack-up plošina), na které je umístěn jeřáb. Ten zasazuje jednotlivé komponenty do správné pozice. Po pevném usazení konstrukce na mořské dno přichází na řadu montáž gondoly s turbínami. Na závěr vyzdvihne jeřáb motorovou část s jednotlivými listy. Ta se upevní na gondolu. Celé zařízení je následně uzavřeno a při dokončení trafostanice propojeno kabelem s pevninou. Ze Severního moře je veden stejnoměrný a z Baltského moře střídavý proud.

Německo, které je známé svou ochranou přírody, klade při samotné stavbě na moři velký důraz na omezení hlučnosti, která narušuje podmořský život. Práce na moři tak musí trvat co nejkratší dobu. Čas při stavbě větrné elektrárny je důležitý nejen z hlediska ochrany přírody, ale i lokality. Severní a Baltské moře je známé svým nevyzpytatelným počasím. Mořské a povětrností podmínky jsou tak zásadním faktorem, který určuje, kdy bude stavba provedena. K časovým úsporám tak dochází právě díky předchozí montážích v docích, jejichž velikost je až 1 000 m2. 

Budoucí snahy, jak konstruovat větrné elektrárny na moři, směřují k sestavení celého zařízení v docích a jeho následného transportu na místo určení. Tím se sníží nejen zátěž na životní prostředí, ale také se dosáhne větších finančních úspor při převozech jednotlivých dílů. Dále se také uvažuje, že elektrárna nebude s mořským dnem spojena “napevno”, tak jak je to nyní, ale pouze ocelovými lany. Tím by došlo k další časové a finanční úspoře.

Jiří Vlk, ředitel Green Victory Capital

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *