Čtvrtek 13. května. Svátek má Servác.

Jak urychlit výstavbu infrastruktury? Zpracovat a přijmout zákon o liniových stavbách

02.05.2014 09:05 Tisková zpráva:

Nový zákon o liniových stavbách může pomoci s vysokou nezaměstnaností. Pracovní místa tvoří noví i stávající investoři, často zahraniční firmy, a ty nechtějí čekat 13 let od zahájení přípravy do ukončení realizace výstavby infrastruktury. Pokud neexistují dobré podmínky pro investice, firmy jdou jinam.

Už při nástupu do funkce jsem za jednu ze svých priorit označil napojení české infrastruktury na evropskou dálniční síť“, říká ministr dopravy Antonín Prachař a dodává: „K tomu je samozřejmě nutná spolupráce s kraji, městy a obcemi tak, abychom mohli co nejdříve vyřešit nedokončené stavby a napojit se na důležité transevropské sítě. Ještě letos proto vypíšeme stavební zakázky za více než 50 miliard korun. Aby se ale výstavba dopravní infrastruktury zrychlila, je naprosto klíčové, aby Česká republika měla zákon o liniových stavbách.“ 

Nedokončená páteřní síť dálnic a rychlostních komunikací zpomaluje dopravu například v Moravskoslezském, Zlínském či Jihočeském kraji, plynulé napojení na sousední státy chybí i v jiných regionech. Poměrně hustá síť silnic a dálnic v České republice o délce cca 55 000 km je kromě toho až ve 40 % případů v nevyhovujícím stavu, pokud jde o trasování, povrch či objekty.

„Ve Svazu velmi vnímáme podněty měst a obcí, které souvisejí s nevyhovující dopravní infrastrukturou. Snažíme se tyto poznatky přenášet dál tak, aby se situace zlepšila, o územních plánech jednáme také s kraji“, říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Některé kraje bohužel často utínají dopravní spojení na svých hranicích. I proto je velkým tématem městská hromadná doprava. Jsem rád, že pan ministr sdílí stejný názor o nutnosti v tomto i v následujícím programovém období víc podporovat vozový park pro MHD.“   

První jednání předsednictva Svazu měst a obcí ČR s ministrem Antonínem Prachařem se týkalo také kamionové dopravy. Konkrétně toho, jak omezit průjezd nákladních vozů obcemi. Podle účastníků schůzky by situaci pomohla zlepšit dostavba dálniční sítě, rychlostních komunikací a silnic I. třídy v kombinaci s omezením hmotnosti vozidel a nákladu pro vjezd na silnice nižších tříd.

„Byli bychom rádi, kdyby prošla novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, která řeší vjezd nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností nad 12 tun na silnice II. a III. třídy, tedy přeneseně i do obcí,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „Obchvaty obcí by měly mít stejnou prioritu jako vybudování dálniční sítě. Průjezd kamionů ohrožuje bezpečnost obyvatel obcí, vysoký hluk škodí zdraví, exhalace znečisťují životní prostředí. To vše lidem znesnadňuje život.“  

Novela zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se připravuje pro jednání Legislativní rady vlády, poté se jí bude zabývat kabinet“, říká ministr dopravy Antonín Prachař a dodává: „Chápu, že města a obce potřebují nástroj, který by jim umožňoval regulovat dopravu na jejich území. Ministerstvo dopravy proto s touto úpravou počítá v novele zákona o pozemních komunikacích, kterou připravuje,“ uvedl ministr.

Předsednictvo Svazu se s ministrem dopravy také dohodlo na spolupráci při řešení centrálního registru řidičů. Dnes ho v přenesené působnosti mají částečně na starosti města a obce. V souvislosti s přechodem na nový systém dostaly obce nabídku pořídit si za víceméně tržní cenu potřebný hardware a software. Cena je však v rozporu s dřívějším vyjádřením ministerstva, které uvádělo, že by se mělo jednat pouze o symbolickou částku. Města a obce ve svých rozpočtech s penězi na pořízení či odkoupení potřebného hardwaru a softwaru nepočítají, a i kdyby je měly, tak by nestihly vypsat potřebná výběrová řízení. Říkají, že počítače i programy by měl stát poskytnout buď zadarmo, nebo za symbolickou cenu či najít způsob, jak je financovat z Integrovaného operačního programu (IOP). Možnostmi financování z IOP se bude Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR zabývat, stejně jako nutnou novelizací předpisu pro výkup pozemků při výstavbě silniční a železniční sítě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *