Sobota 08. května. Je Statní Svátek - Den vítězství.

Klamavé praktiky společnosti X Energie: podáváme stížnost na ERÚ

25.07.2012 03:07 Tisková zpráva:

Odstoupení od smlouvy kvůli snížení cen je podle energetického zákona neplatné. Proto musíme trvat na splnění stávající smlouvy,“ uvedl Vladimír Vokroj, obchodní ředitel společnosti České Energetické Centrum a.s.. „Uvědomujeme si ale, že zákazníci k tomuto kroku přistoupili proto, že byli nepravdivě informováni a oklamáni společností X Energie, s.r.o.. Proto jsme jim zaslali detailní vysvětlení situace. Bezprostředně mohou odvolat plnou moc, na jejímž základě X Energie jedná, a vyhnout se tak riziku sankce za souběh smluv na dodávky energií. Zároveň podáváme na X Energii stížnost Energetickému regulačnímu úřadu, protože takové jednání je jednoznačně v rozporu jak se zákonem, tak s novým Etickým kodexem obchodníka s energiemi.“ dodal Vladimír Vokroj. 

České Energetické Centrum a.s. a České Energetické Centrum Jih s.r.o., v souladu se svým Etickým kodexem, vyzývá své zákazníky k opatrnosti a k pečlivé úvaze při podepisování plné moci obchodním zástupcům.

Fakta:

–       ČEC a ČEC Jih snížilo ceny zemního plynu u produktových řad POHODA, EXCLUSIVE a BASE, a to v distribuční oblasti RWE GasNet, s.r.o., ke dni 22.4. 2012.

–       3.7. 2012 ČEC informovalo ERÚ a veřejnost o klamavé kampani konkurenčních společností, zaměřené na více než 5000 odběrních míst.

–       Ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona se jednoznačně vztahuje pouze na „zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo na změnu jiných smluvních podmínek.“ Proto je odstoupení od smlouvy, které na základě plné moci provádějí konkurenční společnosti a v němž jako důvod uvádějí snížení cen, neplatné.

–       Klamavé jednání vystavuje odběratele podle platných VOP riziku sankcí za souběh dvou smluv.

–       Nejúčinnější obranou pro odběratele je bezodkladné vypovězení plné moci společnosti X Energie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *