Čtvrtek 23. ledna. Svátek má Zdeněk.

Komentář ČBA k datům z bankovní statistiky za únor 2018

29.03.2018 12:03 Tisková zpráva: Česká bankovní asociace

Bankovních úvěry po lednovém půstu opět začaly růst, ke konci letošního února dosáhl celkový objem úvěrů v ekonomice 5 427 mld. Kč.

Úvěrová dynamika souvisí především s poptávkou domácností, kde meziroční růst dosahuje bezmála 8 % a převyšuje meziroční růst podnikových úvěrů dvojnásobně.

Tři čtvrtiny úvěrů domácnostem souvisí s bydlením

V únoru úvěry českým domácnostem stouply meziměsíčně o 0,42 % na 1 542 mld. Kč, kde již tradičně naprosto dominantní složku představují úvěry na bydlení, s meziměsíčním růstem o 0,5 % na 1160 mld. Kč.

V mezinárodním srovnání jsou české domácnosti nadále méně zadluženy, než je evropský průměr, a rekordní zaměstnanost spolu s velmi solidním růstem reálných mezd drží ukazatele zadluženosti k příjmům na příznivé hladině. To se promítá i do klesajícího podílu nevýkonných expozic, tedy úvěrů, kde mají dlužníci potíže se splácením, který se od léta 2013 snížil na polovinu a v únoru dosáhl 2,6 %.

Domácnosti jsou nadále optimistické, pokud jde o očekávaný vývoj příjmů i zaměstnanosti.

Úrokové sazby pro nové úvěry na bydlení stouply na 2,50 %, a vykazují tak mírně rostoucí tendenci; v případě hypoték sazby pošesté stouply – na 2,33 %. Tento vývoj souvisí s přizpůsobováním trhu na novou legislativu a změny v ekonomickém prostředí (zákon o spotřebitelském úvěru, zpřísnění doporučení pro hypotéky i meziroční přitvrzení měnové politiky ČNB).

Naopak se zdá, že potenciální negativní dopad připravované změny insolvenčního zákona, který prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, prozatím nebyl do sazeb zakalkulován. Úrokové sazby u úvěrů na spotřebu nadále klesají (na 8,81 % p.a.), meziroční pokles představuje 0,84 procentního bodu. Tento příznivý trend se však může zastavit, pokud se nepodaří zakotvit ekonomicky racionální podmínky oddlužení a správně vyladit motivace jednotlivých aktérů – pak mohou úvěry pro část klientely podražit.

Zájem podnikové sféry o úvěry nadále spíše vlažný

Navzdory očekáváním, že v letošním roce přispěje ke zvýšení úvěrové dynamiky vůči podnikové sféře rostoucí investiční aktivita a postupně lepší úroveň čerpání strukturálních fondů z EU, je zatím poptávka po úvěrech poměrně laxní. Jednoznačným kladem je však nízký podíl „nevýkonných expozic“, který dále kontinuálně klesá a dosáhl 3,9 %. Mimochodem, objem korunových úvěrů nefinančním podnikům je podle statistik centrální banky se 723,5 miliardami Kč ke konci letošního února téměř stejný, jako byl před dvaceti lety (!). Kvalita dnešního úvěrového portfolia je přitom nesrovnatelně vyšší a nesmíme zapomínat, že tehdejší český nominální HDP dosahoval zhruba 40 % současné úrovně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *