Středa 12. května. Svátek má Pankrác.

Maloobchodní nemovitosti i nadále v hledáčku realitních investorů jak na evropském, tak na českém realitním trhu

15.05.2017 01:05 Tisková zpráva:

Nedostatek nabídky špičkových retailových projektů rozšiřuje poptávku investorů i na další druhy maloobchodních nemovitostí. Klíčem k úspěchu investic do těchto projektů je jejich profesionální správa (asset management), která klade vysoké nároky na specifické know-how.               

Rostoucí ekonomika a silná (rostoucí) kupní síla v regionu EMEA je důvodem trvalého zájmu investorů o tamější maloobchodní nemovitosti. V loňském roce evropský realitní trh vykázal rekordní transakční aktivitu a pro letošní rok je předpověď rovněž velmi pozitivní. Nedostatek špičkových nemovitostí na tzv. klíčových trzích západní Evropy rozšiřuje zájem investorů geograficky (napříč regionem EMEA) a diverzifikuje poptávku po různých typech (asset classes) maloobchodních realitních investic (nákupní centra, budovy na hlavních nákupních třídách, retailové parky, portfolia supermarketů či skladové prostory pro maloobchodní účely). Region CEE je z hlediska investic do maloobchodních nemovitostí od roku 2015 na výrazném vzestupu, objemy investovaných finančních prostředků rostou meziročně v desítkách procent. V České republice, která patří spolu s Polskem k nejvyhledávanějším investičním destinacím v rámci CEE, byly v loňském roce uzavřeny transakce týkající se maloobchodních nemovitostí v objemu 639 mil EUR, zatímco v prvním čtvrtletí letošního roku již v objemu 886 mil EUR. Na území České republiky se na transakcích podíleli jak zahraniční, tak tuzemští investoři.   

 

Praha, 15. Května 2017 – Nejnovější studie The European Retail Investment Perspective 2017 poradenské společnosti JLL shrnuje dění na evropském trhu realitních investic, které směřují do maloobchodních nemovitostí.

Realitní retailové investice v Evropě:

V roce 2016 byly v Evropě uzavřeny transakce s maloobchodními nemovitostmi v objemu 49,9 miliardy EUR, což je sice méně než rekord v roce 2015, ale stále o 19 % nad pětiletým investičním průměrem. V souvislosti s nedostatkem špičkových maloobchodních projektů, které by byly na klíčových evropských trzích k dispozici, se zájem investorů jednak geograficky více rozprostřel po celém regionu EMEA a jednak se diverzifikoval na další typy maloobchodních nemovitostí. V roce 2016 tak investiční prostředky, které směřovaly do pěti klíčových zemí (Velké Británie, Německa, Francie, Švédska a Španělska) poklesly na 64 % (pětiletý průměr je 72 %), zatímco investice do dalších evropských zemí (zejména severní a střední Evropy, Beneluxu a Itálie) narostly odpovídajícím způsobem. Za více než polovinou investic stály fondy ať už institucionální, nebo stále častěji tzv. private equity. Silný zájem investorů přiměl majitele zejména z řad private equity k tomu, aby využili situace na trhu a (často úspěšně) nabídli své maloobchodní nemovitosti k prodeji. K nejvyhledávanějším maloobchodním nemovitostem patří trvale špičková nákupní centra, dále dlouhodobě pronajaté maloobchodní nemovitosti na frekventovaných místech nákupních tříd, a nově také portfolia retailových parků, supermarketů či skladů využívaných pro maloobchodní účely. Řadu takových transakcí jsme zaznamenali také v roce 2016-2017 České republice.

Realitní retailové investice v České republice:

Nemovitost Prodávající Kupující Odhad ceny
2016 (šest nejvýznamnějších za celý rok)      
Atrium portfolio (supermarkety) Atrium Palmer Capital 100+ mil EUR
Forum Ústí nad Labem Meyer Bergman NEPI 80+ mil EUR
Kotva Praha Markland PSN (CZ) 80 mil EUR
Nákupní centrum Bondy Raiffeisenbank CPI (CZ) 50 mil EUR
Forum Liberec Tesco Rockcastle Nezveřejněno
Galerie Harfa GTC/Lighthouse Wood & Co (CZ) Nezveřejněno
2017 (leden – duben) 
Olympia Brno ECE/Rockspring Deutsche Euroshop 380+ mil EUR
Tesco Letňany Tesco CBRE Global Investors 225+ mil EUR
Hopi portfolio supermarketů Hopi (CZ) Conseq (CZ) 5+ mil EUR
Olympia Plzeň, Nisa Liberec a Zlatý Anděl CBRE Global Investors CPI (CZ) Nezveřejněno
Futurum Ostrava Pradera Star Capital (CZ) Nezveřejněno
Tesco Ostrava (supermarket) Bainbridge Star Capital (CZ Nezveřejněno

 

„V roce 2016 byly v ČR uzavřeny obchody s maloobchodními nemovitostmi v celkovém objemu 639 mil EUR, z nichž 446 mil EUR připadá na domácí investory a 193 mil EUR na zahraniční investory. Objem tohoto typu nemovitostí se v prvním čtvrtletí letošního roku vyšplhal již nad 886 mil EUR, především díky prodeji dvou významných obchodních center (tj. Olympia Brno a Tesco Letňany) zahraničním investorům. Čeští investoři se na celkovém čtvrtletním investičním objemu podíleli 31%. Tradičně se zahraniční investoři zajímají o nemovitosti v celkové hodnotě 20 mil EUR a více a díky globálním zdrojům kapitálu jsou schopni koupit velké maloobchodní komplexy či portfolia,“ uvádí Hana Kollmannová, Associate Director investičního oddělení pražské pobočky JLL.

Průlomový byl v loňském roce vstup jihoafrického kapitálu na český realitní trh (investoři NEPI a Rockcastle) a to nákupem regionálních nákupních center. Investoři z jižní Afriky uskutečnili v celém regionu CEE řadu významných transakcí a díky tomu se v loňském roce stali v celoevropském kontextu pátým nejsilnějším zdrojem kapitálu v oblasti investic do retailových nemovitostí. V letošním roce se očekává další posílení jejich aktivity jak v regionu CEE, tak expanze na další evropské trhy – konkrétně do jižní Evropy.

„Jednoznačně největším retailovým obchodem letošního roku je prodej špičkového obchodního centra Olympia Brno společnosti Deutsche Euroshop, který jsme zprostředkovali,“ uvádí Hana Kollmannová z investičního týmu JLL, a dodává: „ Vzhledem k tomu, že v současné době je v různých fázích prodeje několik dalších regionálních nákupních center, čekáváme, že v letošním roce investice do maloobchodních nemovitostí dosáhnou až za hranici 2 miliard EUR.“

Mezi českými investory vyniká CPI, které je dlouhodobě jednou z nejsilnějších realitních skupin v ČR a které vytvořilo rozsáhlé realitní portfolio (nejen) nákupních center napříč ČR. Dále se o investice do těchto nemovitostí zajímají české fondy, které jsou flexibilnější v rozhodování a dokáží ocenit i tzv. value-add investiční příležitosti.

Asset management retailových investic:

Maloobchodní nemovitosti jsou velmi náročné na správu nemovitostí (asset management), vyžadují specifické know how, jak uvádí Tomáš Soukup, vedoucí Oddělení maloobchodních nemovitostí JLL: „Retail Asset Management si lze představit jako komplexní platformu zajišťující řadu funkcí. Mezi ty hlavní patří skladba nájemců, pronájem, postavení obchodního centra na trhu tzv. positioning, investiční výdaje, správa, údržba společných prostor či marketing. Tato platforma se snaží v horizontu tří až pěti let optimalizovat čistý příjem nákupního centra tím, že vyvažuje různé požadavky. Jde především o to dosáhnout jemného vyvážení potřeb maloobchodníků, zákazníků, investorů (majitelů), ale i prostředí v kontextu dlouhodobého vývoje daného aktiva. Správná kombinace všech těchto prvků pak vede k úspěšnému vývoji obchodního centra a tím i navýšení jeho hodnoty na investičním trhu.“

Tisková zpráva: JLL

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *