Pondělí 18. ledna. Svátek má Vladislav.

NEJHORŠÍ PLATEBNÍ MORÁLKA JE VE STAVEBNICTVÍ

09.08.2018 03:08 Tisková zpráva: Bisnode Česká republika

V České republice existují významné rozdíly v platební morálce firem v závislosti na jejich oboru činnosti. Vůbec nejhorší přístup k placení svých závazků mají stavební firmy, zatímco společnosti, které podnikají v oblasti sociální péče a vzdělávání často platí faktury v předstihu. Výsledky vycházejí z nejrozsáhlejší databáze platebních informací v ČR společnosti Bisnode.

Analyzována byla jen odvětví, u kterých má Bisnode k dispozici platební informace nejméně od stovky firem. „Ve třech čtvrtinách, tedy ve 144 oborech ze 190, které vyhověly vstupním podmínkám, firmy své faktury platí po splatnosti. Nejhorší situace je v segmentu stavebnictví, silniční nákladní dopravy, výroby konstrukcí a pekařství, kde firmy faktury průměrně zaplatí 7 až 9 dnů po splatnosti,“ říká analytička Bisnode Petra Štěpánová. „To, že ve většině oblastí podnikání firmy své závazky platí se zpožděním, ukazuje na nevyrovnanou pozici odběratelů a dodavatelů. Odběratelé si pozdním splácením svých závazků vylepšují cash-flow na úkor dodavatelů,“ dodala Petra Štěpánová.

TOP 10 oborů činnosti s nejhorší platební morálkou

Obor činnosti Počet dnů po splatnosti
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 9,16
Demolice a příprava staveniště 8,69
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 8,45
Příprava staveniště 8,44
Výstavba silnic a dálnic 7,78
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 7,68
Výstavba bytových a nebytových budov 7,58
Silniční nákladní doprava 7,39
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 7,07
Výstavba nebytových budov 6,99

Zdroj: Bisnode; databáze platebních informací

 

TOP 10 oborů činnosti s nejlepší platební morálkou

Obor činnosti Počet dnů před splatností
Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin -6,39
Umělecké vzdělávání -6,24
Všeobecná ambulantní zdravotní péče -5,72
Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby -5,30
Činnosti knihoven a archivů -5,24
Ostatní mimoústavní sociální péče j. n. -5,15
Ostatní vzdělávání j. n. -5,02
Ostatní ústavní sociální péče -5,01
Všeobecné činnosti veřejné správy -4,89
Činnosti náboženských organizací -4,64

Zdroj: Bisnode; databáze platebních informací

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *