Středa 20. ledna. Svátek má Ilona.

Obce a města jsou připravena vyjednat ty nejlepší možné podmínky pro čerpání evropských dotací po roce 2020

22.06.2018 08:06 Tisková zpráva:

Aby obce a města získala peníze z evropských fondů po roce 2020 na skutečně potřebné a smysluplné projekty, je nutné postupovat jednotně. Proto Svaz měst a obcí ČR vypracoval souhrn priorit a na jejich základě je připraven dál vyjednávat o co možná nejlepších podmínkách pro příští dotační období, tedy roky 2021 až 2027. Starostové v této souvislosti volají nejčastěji po snížení administrativní zátěže a zdůrazňují nutnost investovat do dopravní a technické infrastruktury či dostupnosti služeb.

V Analýze vycházíme z konkrétních zkušeností starostů. Za stěžejní totiž považujeme podporu zdola podle skutečných potřeb daného území. Témata dotací je třeba definovat tak, aby se zvýšila konkurenceschopnost obcí a měst a v neposlední řadě zlepšila kvalita života jejich obyvatel,“ vysvětluje Františk Lukl, předseda Svazu a starosta Kyjova.

Z Analýzy také vyplývá zásadní potřeba dbát o místní ekonomický rozvoj. Ten je úzce spojen s bydlením či podporou malých a středních podniků, a to především v nejchudších a periferních oblastech, které patří k těm nejzranitelnějším. „Pozice Svazu zohledňuje potřeby měst a obcí všech velikostí, nikoliv jen větších sídel. V dokumentu požadujeme, aby budoucí projekty měly pro území co nejvyšší přidanou hodnotu a  přínos,“ zdůrazňuje Petr Kulhánek, místopředseda Svazu pro evropské záležitosti a primátor Karlových Varů. „Chceme také, aby legitimní oblastí kohezní politiky Evropské unie byla podpora rozvoje cestovního ruchu,“ dodává František Lukl.

Za velmi důležitou považuje SMO ČR také problematiku občanské vybavenosti. Z menších měst a obcí by neměly mizet služby. Je také třeba pojmenovat sociální výzvy, kterým obce čelí, a jejich řešení poté financovat právě z evropských fondů, soudí experti Svazu.

Nejdůležitější je, aby si starostové sami mohli určit, jakými projekty naplní potřeby své obce. Administrativa těchto projektů by měla být jednoduchá a flexibilní. Je také zásadní dodržovat předem stanovené lhůty a nevytvářet další podmínky nad rámec požadavků Evropské komise,“ říká Petr Osvald, předseda výboru COTER Evropského výboru regionů. Je podle něj potřeba zamezit nabalování administrativy, pravidel a kontrol shora směrem k žadatelům. „Pokud by se to podařilo, umožnilo by to naplnit právní jistoty, zlepšit spolupráci a prohloubit důvěru mezi jednotlivými městy a obcemi a jejich zástupci,“ dodává Petr Osvald.

„Jsme pevně přesvědčeni o tom, že se nám podaří vydobýt ty nejlepší podmínky, díky nimž budou moci města a obce dostávat peníze na pokrytí svých skutečných potřeb, což jim pak umožní zúročit dotace opravdu efektivně ku prospěchu všech,“ uzavírá František Lukl s tím, že ve svém úsilí bude Svaz postupovat společně se svými územními partnery a Ministerstvem pro místní rozvoj.

Tisková zpráva Svazu měst a obcí ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *