Středa 12. května. Svátek má Pankrác.

Odhad vývoje tržních cen zemědělské půdy v roce 2016

14.12.2016 01:12 Tisková zpráva:

Společnost FARMY.CZ zveřejnila odhad vývoje tržních cen zemědělské půdy za rok 2016. Výstupy jsou kalkulovány z doposud zpracovaných údajů o realizovaných obchodech. Konečné výstupy budou upřesněny v každoroční závěrečné ZPRÁVĚ O TRHU S PŮDOU v lednu 2017.

Průměrnou výši tržních cen zemědělské půdy za celý rok 2016 odhadujeme v úrovni cca 204.000,- Kč/ha, což znamená nárůst tržních cen zemědělské půdy v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 ve výši cca 25%.

Významný nárůst tržních cen půdy byl zaznamenám zejména v prvním pololetí roku, oproti tomu ve druhém pololetí ceny stagnovaly. Z aktuálně dostupných dat vyplývá, že v I. čtvrtletí roku 2016 vzrostla cenová úroveň proti předcházejícímu čtvrtletí o 15 %., ve II. čtvrtletí o 6 %, ve III. čtvrtletí o 1 % a ve IV. čtvrtletí roku je odhadován pokles cen o 1 %. Na pokles cen v závěru roku mělo vliv i přenesení daňové povinnosti k dani z nabytí nemovitých věcí na nabyvatele účinné od 1.11.2016.

Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na trhu mezi dobrovolným kupujícím a dobrovolným prodávajícím, kdy obě strany jednají rozumně, bez nátlaku a při dostatečné prezentaci nabídky na trhu.

Tisková zpráva: Farmy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *