Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

Osobních bankrotů i bankrotů obchodních společností v roce 2015 meziročně ubylo

05.01.2016 02:01 Tisková zpráva:

V roce 2015 bylo vyhlášeno 1 001 bankrotů obchodních společností a 7 967 bankrotů fyzických osob podnikatelů. Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil o 18 %, naopak počet bankrotů fyzických osob podnikatelů se o 4 % zvýšil. Zároveň bylo vyhlášeno 16 655 osobních bankrotů, což je o 11 % méně než v roce 2014. Vyplývá to z analýzy provedené z dat portálu www.informaceofirmach.cz obsahujícího údaje o podnikatelských subjektech z České i Slovenské republiky.

V prosinci roku 2015 bylo vyhlášeno 59 bankrotů obchodních společností, což je o 11 méně než v listopadu. Jedná se o nejnižší počet bankrotů obchodních společností za jeden měsíc v posledních osmi letech. Počet návrhů na bankrot obchodních společností se naopak oproti listopadu zvýšil o 37 na 181 návrhů.

Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl v prosinci loňského roku 480, což je o 197 méně než v listopadu. Jde o druhý nejnižší počet bankrotů v této kategorii během posledních dvou let. Počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů se oproti listopadu snížil na 812 (pokles o dva návrhy).

Firemní bankroty v roce 2015

V celém roce 2015 bylo vyhlášeno 1 001 bankrotů obchodních společností (o 227 méně než v roce 2014), což znamená meziroční pokles o 18 %. Zároveň bylo vyhlášeno 7 967 bankrotů fyzických osob podnikatelů (o 271 více než v předešlém roce), což je o 4 % více než v roce 2014. Jde o nejnižší tempo růstu bankrotů fyzických osob podnikatelů od roku 2008. Po odpočtu oddlužení se přitom počet bankrotů fyzických osob podnikatelů naopak o 13 % snížil.

V roce 2015 bylo podáno 2 094 návrhů na bankrot obchodních společností (o 243 méně než v roce 2014) a 10 040 návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů (o 603 méně než v roce 2014). Meziročně se tak počet návrhů na bankrot obchodních společností snížil o 10 % a počet návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů o 6 %. Jedná se o první meziroční pokles počtu návrhů na bankrot fyzických osob podnikatelů od roku 2008.

V roce 2015 se ve srovnání s rokem předchozím snížil jak počet bankrotů obchodních společností a fyzických osob podnikatelů po odpočtu oddlužení, tak počet návrhů na bankrot u obou sledovaných skupin. Pouze počet oddlužení fyzických osob podnikatelů zaznamenal meziroční zvýšení, i když ve srovnání s předchozími roky byl tento růst poměrně malý. Příznivý vývoj bankrotů podnikatelských subjektů je tak dalším z faktorů, které poukazují na lepšící se výkonnost ekonomiky,“ říká Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

V roce 2015 bylo nejvíce bankrotů obchodních společností vyhlášeno v odvětví obchod (225 bankrotů) a stavebnictví (165 bankrotů). Nejméně to bylo v odvětví zemědělství (31 bankrotů) a doprava a skladování (42 bankrotů).  Meziročně se počet bankrotů obchodních společností snížil ve všech hlavních odvětvích s výjimkou zemědělství (+ 7 %), ubytování a stravování (+ 2 %) a nakládání s nemovitostmi (+1 %). Nejhlubší pokles počtu bankrotů naopak zaznamenalo odvětví doprava a skladování (- 33 %).

V roce 2015 bylo nejvíce bankrotů vyhlášeno v Praze (363 bankrotů) a v Jihomoravském kraji (131 bankrotů). Nejméně jich bylo v kraji Vysočina (14 bankrotů) a v Karlovarském kraji (17 bankrotů). Meziročně se počet bankrotů snížil ve všech krajích s výjimkou Karlovarského (+ 55 %) Jihočeského (+ 20 %) a Královéhradeckého kraje (+ 4 %). Nejrychleji se počet bankrotů obchodních společností snížil v kraji Vysočina (- 59 %) a v kraji Olomouckém (- 43 %).

Na 10 000 obchodních společností připadlo v roce 2015 v průměru 22 bankrotů obchodních společností. Více to bylo v odvětví stavebnictví (42 bankrotů) a průmysl (34 bankrotů). Mnohem méně pak v odvětví nakládání s nemovitostmi (13 bankrotů) a služby převážně pro podniky (16 bankrotů).

Osobní bankroty

V prosinci bylo vyhlášeno 1 089 osobních bankrotů (o 345 méně než v listopadu). Jde o nejnižší počet osobních bankrotů za jeden měsíc v posledních čtyřech letech. Zároveň bylo podáno 1 642 návrhů na osobní bankrot (o 14 více než v listopadu).

V roce 2015 bylo vyhlášeno 16 655 osobních bankrotů (o 2 107 bankrotů méně než v roce 2014). Zároveň bylo podáno 20 109 návrhů na osobní bankrot (o 1 846 návrhů méně než v předešlém roce). V průměru bylo v roce 2015 vyhlášeno 1 388 osobních bankrotů za jeden měsíc, zatímco návrhů na osobní bankrot bylo za jeden měsíc roku 2015 v průměru podáno 1 676.

„Počet osobních bankrotů se meziročně snížil o 11 %, zatímco počet návrhů na osobní bankrot se snížil o 8 %. Jde o prohlubování pozitivního trendu, který započal v roce 2014, kdy se meziročně snížil počet osobních bankrotů o 2 % a počet návrhů na osobní bankrot o 16 %,“ dodává Věra Kameníčková.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *