Pátek 26. února. Svátek má Dorota.

Panel 2013+ pokryje 90 % výdajů na rekonstrukci domu

23.02.2016 09:02 Tisková zpráva:

Sdružení vlastníků a bytová družstva, která program Panel 2013+ využívají nejvíce, mimo jiné oceňují skutečnost, že k finančnímu zajištění rekonstrukce uzavírají smlouvu jen s jedním, zkušeným partnerem – Státním fondem rozvoje bydlení. Podmínky úvěru nepředepisují žadateli způsob výběru dodavatelské firmy na stavební práce.

Program Panel 2013+ není nijak časově ani územně omezen, platí pro celou Českou republiku a žádosti o úvěry jsou přijímány kontinuálně. Mohou ho využít všichni vlastníci domů, a to jak panelových, tak i cihlových. Pro letošní rok je na program vyčleněn rozpočet 630 miliónů korun. Vyřízení žádosti trvá v průměru 14 dnů, podpis úvěrové smlouvy je možné zvládnout do měsíce.

Mezi další výhody Panelu 2013+ patří také to, že pro vstup do programu není stanovena žádná minimální výše energetických úspor, na kterou je třeba modernizací dosáhnout. Peníze z programu Panel 2013+ lze totiž kromě snížení energetické náročnosti domů využít i na opravy a rekonstrukce, které se energetických úspor netýkají, jako jsou např. opravy poruch základů domů, odstranění statických poruch nosné konstrukce, modernizace společných prostor, rekonstrukce bytových jader, výměna dveří, oprava podlah nebo vybudování nového výtahu. Důraz je kladen na komplexnost oprav, kdy jednotlivé kroky na sebe logicky navazují. Není tedy možné např. financovat zateplení domu před opravou opláštění nebo odstraněním statických poruch, pokud je stav domu vyžaduje.

Od 0,75 % do 2,75 %, od 10 do 30 let

Úroková sazba a splatnost úvěru jsou spojité nádoby: čím kratší splatnost, tím výhodnější úroková míra. Úročení a splácení je rozděleno do tří časových pásem – do 10, 20 a 30 let s fixací po celou dobu splácení. Při úvěru na 10 let je úroková sazba stanovena ve výši referenční sazby EU pro Českou republiku, minimálně však činí 0,75 % p. a. Půjčíte-li si peníze na 20 let, bude roční úroková sazba o 1 % vyšší než u desetileté splatnosti a při splatnosti 30 let se zvýší o 2 % p. a. Poskytnutí úvěru je bez jakýchkoliv poplatků a je možno ho bez sankcí kdykoli předčasně splatit.

Úvěr v rekordní výši

Státní fond rozvoje bydlení podepsal v lednu 2016 smlouvu se Společenstvím vlastníků domu Ivana Olbrachta 18, 20, 22, 24 v Jablonci nad Nisou o poskytnutí úvěru v rekordní výši 14,7 miliónů korun se splatností 10 let. V domě mají naplánované opravy hydroizolace, opravy a zateplení obvodového pláště včetně střechy, opravy lodžií, výměnu oken a rozvodů a společných prostor v domě. K tomu, aby se mohli pustit do tak rozsáhlé rekonstrukce a nemuseli nutné opravy odkládat, stačilo společenství vlastníků jen 1,9 miliónu z vlastních zdrojů. Zbylých 90 % nákladů budou financovat úvěrem z programu Panel 2013+.

Zdroj: Tisková zpráva programu Panel 2013+

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *