Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

POSKYTOVATEL NEBANKOVNÍCH PŮJČEK EXPRESS CASH MÁ REKORDNÍ ZISK

01.08.2017 08:08 Tisková zpráva:

Jeden z největších poskytovatelů nebankovních půjček, akciová společnost EC Financial Services patřící do portfolia investiční skupiny NATLAND Group a podnikající pod obchodní značkou Express Cash, vloni vytvořila rekordní čistý zisk po zdanění 25 302 000 Kč.

„Minulý rok byl náš historicky nejúspěšnější. Express Cashe se dařilo nejen z pohledu hospodářského výsledku, růstu klientů a kvality portfolia, ale rovněž z pohledu přípravy společnosti na novou legislativu v oblasti spotřebitelských úvěrů, kdy jsme žádost o licenci podali na ČNB hned první den účinnosti nového zákona, tj. k 1. prosinci 2016,“ komentuje předseda představenstva společnosti Miroslav Kučírek vydání výroční zprávy společnosti za rok 2016.

EC Financial Services (ECFS) vykázala vyšší výnosy téměř o 120,5 milionu korun, což představuje nárůst o 69 procent. Za tento růst může především vyšší objem poskytnutých úvěrů v roce 2016. Společnost za rok 2016 poskytla celkem 19 640 úvěrů, což je o třetinu víc než v předchozím roce. Objem poskytnutých úvěrů dosáhl hodnoty 303,9 milionu korun, v porovnání s rokem 2015 je to téměř o 32 procent víc. Meziročně došlo k nepatrnému snížení průměrné výše poskytnutého úvěru na hodnotu 15 472 korun.

V roce 2016 společnost zvýšila i celkovou úspěšnost výběrů splátek na 76 procent. Koncem roku 2016 ECFS obhospodařovala portfolio čítající téměř 28,5 tis. vlastních smluv, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 22 procent. Z toho 20,9 tis. smluv aktivně spravovala obchodní síť, 1,8 tisíc smluv se nacházelo v interní late collection divizi Express Inkaso a zbylých 5,7 tisíc smluv připadá na smlouvy s povolenou insolvencí a jiné. Koncem roku 2016 tak ECFS spravovala objem vlastních úvěrů v nominální hodnotě téměř 419,3 milonu korun, tedy o 39 procent víc než v roce 2015. Vedle portfolia vlastních úvěrů ECFS současně spravovala i úvěry třetích stran v počtu téměř 23 tisíc smluv.

„Vývoj ECFS ukazuje, že jsme zvolili správný přístup – realizované změny, ozdravení a finanční stabilizace vedly k vytvoření finančně zdravé společnosti s výrazným růstovým potenciálem. A podle vývoje prvního pololetí lze odhadovat, že rok 2017 bude ECFS v pozitivním trendu pokračovat,“ říká David Manych, partner NATLAND Group, který má na starosti projekty ve finanční oblasti.

Celý rok 2016 se ECFS zaměřila také na splnění požadavků nové legislativy upravující oblast spotřebitelských úvěrů. Společnost vynaložila značné úsilí na tvorbu či úpravu vnitřních směrnic a procesů, které nová legislativa vyžaduje a nemalé finanční prostředky na právní poradenství související s implementací této nové legislativy. Celý proces vyvrcholil podáním žádosti ČNB o licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů dne 1. 12. 2016 a začátkem registrace vázaných obchodních zástupců. ECFS byla jednou z prvních společností v ČR, která žádost u ČNB podala.

„Na rok 2017 se tedy optikou roku předešlého díváme s optimismem, byť velmi obezřetně vnímáme rizika a výzvy nové legislativy v rámci našeho podnikání. Celé odvětví spotřebitelských úvěrů se mění, nicméně ECFS hodlá i nadále svou adaptací zůstat úspěšnou a etablovanou společností,“ dodává Kučírek.

Tisková zpráva: ECFS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *