Čtvrtek 13. května. Svátek má Servác.

Pozdní podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí – co vám hrozí?

10.02.2015 04:02 Tisková zpráva:

„Ačkoliv již uplynula zákonná lhůta pro podání daňového přiznání a žádost o prodloužení lhůty ani žádost o navrácení lhůty v předešlý stav nelze podat, existuje tzv. bezsankční lhůta, která činí 5 pracovních dnů. Přiznání k dani z nemovitých věcí je tedy možné podat do data 9.2.2015 a toto podání nebude podléhat žádným sankcím,“ říká Marie Jacková z poradenské společnosti Fučík&partneři. 

Pro poplatníky, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, platí od 1.1.2015 povinnost podat daňové přiznání pouze elektronicky, ostatní poplatníci tj. ti, co nemají datovou schránku, mohou podat přiznání v listinné podobě.

Pokud přiznání vlastník nestihne podat do 9.2.2015, vztahují se na něho sankce v podobě pokuty za opožděné daňové přiznání. Sankce je stanovena na 0,05% za každý následující den prodlení (nejvýše 5% stanovené daně), nicméně pokud nepřesáhne pokuta částku 200 Kč, pokuta se k úhradě nepředepíše. 

„Aby tedy byla pokuta příslušným finančním úřadem předepsána k úhradě, musela by částka daně překročit částku 4 000 Kč. V případě, že by od příslušného finančního úřadu byla doručena výzva k podání daňového přiznání a přiznání nebylo podáno ve stanové lhůtě, hrozí  pokuta ve výši nejméně 500 Kč,“ dodává Marie Jacková.

Jelikož je daň z nemovitých věcí splatná až k 31.5.2015, nevzniká do této lhůty žádná sankce v podobě úroku z prodlení .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *