Sobota 30. května. Svátek má Ferdinand.

Při prodeji nemovitosti by měl prodávající písemně doložit její technický stav. V opačném případě může následujících pět odpovídat za každou nalezenou vadu

19.04.2018 10:04 Tisková zpráva:

Ve smlouvách o prodeji nemovitosti je v dnešní době velice hojně rozšířená formulace „kupující nabývá nemovitost ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu smlouvy“ nebo „kupující byl seznámen s technickým stavem nemovitosti“. Pokud k takto formulovaným smlouvám prodávající nepřiloží konkrétní technické informace například ve formě technické zprávy z inspekce, vystavuje se vysokému riziku, že bude muset po dobu pěti let odpovídat za případné vady a reklamace spojené s prodanou nemovitostí.

Podle Luďka Lošťáka ze společnosti Comfort Space jsou takto vágní právní formulace v kupních smlouvách k nemovitostem v České republice velice rozšířené. „Spatřuji je u smluv téměř vždy a je až s podivem, že právní kanceláře koncipující tato ujednání nedbají na to, aby byly technické informace k nemovitosti doloženy formou například technické zprávy z inspekce včetně energetického průkazu,“ říká Lošťák, jehož společnost zajišťuje technické prohlídky objektů a vydává k nim certifikát „Prověřená nemovitost“.

„Tato ujednání jsou posléze sporná a mnohdy neplatná, protože každá z uvedených stran nemá žádné další faktické podklady, o které by se mohla opřít. Pro prodávajícího tak vyvstává vysoké riziko, že bude muset po dobu pěti let odpovídat za případné vady a reklamace spojené s jeho bývalou nemovitostí, kterou prodal,“ dodává.

Pro případný budoucí spor je rozhodující jakou formou a v jaké podobě bude prodávající předkládat kupujícímu informace o nemovitosti a jak budou vypovídající ve vztahu k faktickému stavu nemovitosti. Pokud prodávající nechá klienta nemovitost shlédnout a písemně nedoloží faktický stav nemovitosti v ten daný okamžik, kdy dochází ke kupní smlouvě, vystavuje sám sebe velikému riziku.

„Kupující za ním kdykoliv v budoucích pěti letech může přijít a snažit se na něm požadovat odstranit vady, které se zrovna na nemovitosti objeví, a to i tehdy, kdy si je kupující způsobí sám svým neodborným zásahem do nemovitosti. Ovšem pokud prodávající nemá v ruce faktický a velice dobře zpracovaný dokument, v jakém stavu nemovitost prodával, tak vlastně nemá žádnou obranu proti tomuto jednání,“ vypočítává Lošťák.

Pokud ale prodávající učiní všechny zákonem dané kroky k tomu, aby kupujícího seznámil s technickým stavem nemovitosti a jejím opotřebením, dochází k významné eliminaci rizika budoucího soudního či mimosoudního sporu s kupujícím. „V ten daný moment totiž odpovídá za informace v technické zprávě zpracovatel posudku. Zde je ovšem třeba podotknout, že velice záleží na kvalitě a propracovanosti posudku a zpracovateli a zda je tento zpracovatel pojištěn proti odpovědnosti za případné způsobené škody,“ uzavírá Lošťák.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *