Čtvrtek 03. prosince. Svátek má Svatoslav.

Přihlaste se do soutěže „Architekt obci“ a zlepšete tak veřejný prostor

18.04.2016 11:04 Tisková zpráva:

„Městské a obecní budovy by rozhodně měly – stejně jako v minulosti – přinášet nový trend. Být klenotem v daném území, na který se rádi dívají místní i turisté,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Architekti pracující pro samosprávy by tak měli splňovat dva základní požadavky: umět operativně reagovat na aktuální palčivé i každodenní provozní otázky, které radnice řeší, a rovněž mít potřebný nadhled, aby byli schopní inovativně realizovat dlouhodobé strategické úkoly urbánního charakteru. Jednoduše: aby budovy, zastávky, parky apod. navrhovali či renovovali neotřele, prakticky, ohleduplně a za rozumné peníze. Věřím, že právě takové nápadité profesionály budeme v nové soutěži „Architekt obci“ hodnotit.“

Celorepubliková soutěž „Architekt obci“ bude udělena za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Koná v rámci soutěže „Architekt roku“, pořádané společností ABF, která má za cíl podporovat kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury v České republice. Výsledky se vyhlásí na podzim v rámci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Spolupráce mezi obcemi a architekty je klíčová pro tvorbu kvalitního prostředí, které má přímý vliv na spokojenost obyvatel. „Zlepšování prostředí začíná u dobrého plánu, je podpořeno návrhem budov vhodně začleněných do svého okolí a mělo by být realizováno se zapojením obyvatel, kteří dané území užívají. Soutěž „Architekt obci“ má propagovat příkladnou spolupráci při vytváření příjemného prostředí a zapadá tak do koncepce, kterou stanovila Politika architektury a stavební kultury České republiky, připravená Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s mnoha partnery,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová 

Soutěž je tříkolová. První kolo se uskuteční na facebooku Svazu měst a obcí ČR, kde bude moci široká veřejnost „lajkovat“ své favority a nominovat na „divokou kartu“ přímo postupujícího finalistu, tzv. „klikaře“. Ve druhém kole odborná porota vybere další 3 finalisty. Z nich ve třetím kole zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Svazu měst a obcí ČR a časopisu Moderní obec vyberou vítěze. 

Martin Sedláček, ředitel vydavatelství Profi Press, v jehož portfoliu je i časopis Moderní obec, k soutěži „Architekt obci“ poznamenává:  „Vnímám, že soutěž pomáhá ujasnit postavení a úlohu architektů obcí, o níž se v posledních letech začalo vcelku hojně diskutovat, a to jak mezi architekty, tak na úrovni radnic. Bylo by skvělé, kdyby se prostřednictvím této soutěže podařilo přiblížit zkušenosti těch sídel, jejichž architekti jsou odborně silné a výrazné osobnosti, které umí skloubit architekturu historickou i současnou, vzhled i funkčnost a pro svoji vizi dalšího rozvoje města dovedou získat zastupitelstvo i veřejnost. Těším se na to, že tyto příklady „moderních obcí“ pak budeme moci představit také v našem časopise Moderní obec.“

Co je potřeba k přihlášce:

  • Popis dlouhodobé spolupráce architekta a samosprávy a jejích výsledků dle předem daných kritérií.

  • 3 fotografie realizovaného stavebního díla či 3 snímky územního plánu, regulačního plánu nebo územní či obdobné studie (doporučuje se hlavní výkres a vizualizace).

  • Připouští se i 1 – 2 snímky územního nebo regulačního plánu nebo územní či obdobné studie doplněné 1 – 2 fotografiemi staveb, které na základě těchto plánů vznikly.

Do kdy je možné se přihlásit: 20. květen 2016

Kam přihlášky poslat:

  • Svaz měst a obcí ČR, 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4 nebo

  • přes úloženku na e- mailovou adresu: tuzilova@smocr.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *