EUR 24.495

USD 21.400

REPO sazba ČNB 3.75 %

Inflace 6.6 %

EUR 24.495

USD 21.400

02. 04. 2019

Příjmy domácností v roce 2018 reálně vzrostly o 4,7%

 

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2018 reálně vzrostl o 4,7 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně vzrostla o 3,4 %. Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly v tomto roce 7,8 % HDP. 


Nefinanční podniky: míra investic ve 4. čtvrtletí meziročně vzrostla

Míra zisku ve 4. čtvrtletí byla 46,6 %, což je o 0,3 procentního bodu (p. b.) méně než v předchozím čtvrtletí a o 2,1 p. b.1 méně než před rokem. Celkové mzdové náklady nefinančních podniků vzrostly meziročně o 8,6 %1Míra investic se zvýšila proti předchozímu čtvrtletí o 0,5 p. b. a dosáhla 30,2 %. Meziročně vzrostla o 2,0 p. b.1

Domácnosti: příjem ve 4. čtvrtletí reálně vzrostl o 1,6 %

Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostly ve 4. čtvrtletí proti předchozímu čtvrtletí o 1,6 %, meziročně o 4,6 %1Reálná spotřeba domácností na obyvatele rostla mezičtvrtletně mírnějším tempem, konkrétně o 0,9 % a meziročně o 3,0 %.

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 4. čtvrtletí hodnoty 34 843 Kč1 a oproti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 0,3 %, meziročně o 3,5 %1.

Výsledkem rychlejšího růstu příjmů domácností než jejich výdajů proti předchozímu čtvrtletí byla vyšší míra úspor, a to 11,7 %. Míra investic v sektoru domácností se proti předchozímu čtvrtletí zvýšila o 0,1 p. b. a dosáhla 9,3 %.

Nefinanční podniky v roce 2018: růst mzdových nákladů o 9,0 %

Míra zisku v roce 2018 klesla na 47,0 %, což bylo o 2,3 p. b.1 méně než před rokem. I tak zůstala míra zisku v ČR vysoce nad průměrem Evropské unie, kde dosahuje přibližně 40 %. Absolutně však zisky stále rostou. Důvodem snížení míry zisku byl rychlejší růst mzdových nákladů, které vzrostly meziročně o 9,0 %1Míra investic se proti roku 2017 zvýšila o 1,5 p. b.1 a dosáhla 29,6 %.

Míra zisku a investic nefinančních podniků v %

  1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2018
Míra zisku 48,0 47,0 46,9 46,6 47,0
Míra investic 28,8 29,5 29,7 30,2 29,6

Domácnosti v roce 2018: reálný příjem vzrostl o 4,7 %

Reálné příjmy domácností na obyvatele vzrostly proti roku 2017 o 4,7 %. Reálná spotřeba domácností na obyvatelerostla o 1,3 p. b. pomalejším tempem, tedy o 3,4 %.

Reálné příjmy a výdaje domácností, meziroční změna v %1

  1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Rok 2018
Reálné příjmy 5,4 4,1 4,9 4,6 4,7
Reálná spotřeba (výdaje) 4,3 3,3 3,2 3,0 3,4

Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl v roce 2018 hodnoty 32 147 Kč1 a oproti roku 2017 se reálně zvýšil o 5 %.

Míra úspor v roce 2018 dosáhla 10,8 % a byla o 1,4 p. b.1 vyšší než v roce 2017. Míra investic sektoru domácností v roce 2018 dosáhla 9,4 % a mírně tak vzrostla o 0,2 p. b.1

Vztah k zahraničí v roce 2018: zisky ze zahraničních investic přesáhly 414 mld. Kč

Zisky zahraničních vlastníků korporací dosáhly 7,8 % HDP. Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili takřka 294 mld. Kč a reinvestováno bylo přes 120 mld. Kč. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR.

Na druhou stranu byl odliv důchodů ze zisků částečně kompenzován přílivem důchodů ze zahraničí, zejména úroky a příjmy ze zaměstnání. Negativní saldo prvotních důchodů se zahraničím se meziročně zlepšilo o 40 mld. Kč a dosáhlo 270,8 mld. Kč.

V reálném vyjádření vzrostl hrubý národní důchod v roce 2018 o 3,9 %.

Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku v reálném vyjádření vzrostl v roce 2018 o 3,9 %.

Zpřesnění odhadu HDP

Do sektorových účtů za 4. čtvrtletí 2018 byly zapracovány i nové údaje za sektor vládních institucí, což vedlo ke zpřesnění odhadu temp růstu hrubého domácího produktu (HDP). HDP vzrostl ve 4. čtvrtletí meziročně o 2,6 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,8 %. HDP v roce 2018 vzrostl o 2,9 %. Časové řady o tvorbě a užití HDP naleznete na webových stránkách: https://www.czso.cz/csu/czso/hdp_cr

Sezónně neočištěný údaj

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.7 Aktuální výše Hypoindexu

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%

2.43%

2.54%

2.7%
Historie vývoje


Související články

Dluhů kvůli energiím bude přibývat. Zvlášť po celoročním zúčtování

Blíží se konec roku, tedy čas, kdy se vyúčtují dodávky energií. Z těchto údajů vzniká největší objem pohledávek, které dodavatelé vymáhají od dlužníků. Problémem jsou často nedostatečné zálohy, které nereflektují skutečný odběr energie. Doplatky pak nejsou jen v řádech stovek korun, ale spíš desítek tisíc. Některé domácnosti pak nemají na zaplacení tohoto dluhu a dostávají se do […]

Text: František Veselý

10. 12. 2021

Spící žena na gauči - pohoda - sen

V kurzu jsou malé byty nejen na investici. Kupují je hlavně ženy

Muži mají sice nad ženami v ekonomice stále navrch, ale ženy se nedají zahanbit. V České republice mají ženy velmi slabý vliv na rozhodování. Navíc také nemají dobrou pozici v segregaci na trhu práce a ve vzdělávání. Naopak jsou v Česku ženy hojně zaměstnávány. Tato data vyplývají z Indexu rovnosti žen a mužů Evropského institutu pro genderovou rovnost.

Text: Monika Lukešová

01. 11. 2019


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *