EUR 25.360

USD 23.264

REPO sazba ČNB 4.75 %

Inflace 2.0 %

EUR 25.360

USD 23.264

Příspěvek na bydlení i náhrada za ztrátu výdělku se od ledna změní

 


 

Od ledna se upravuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a úprava náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních i občanskoprávních předpisů. Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých se zvyšuje o 3,9 procenta. Úprava náhrady se neprovede, vznikl-li nárok na náhradu a na náhradu nákladů na výživu pozůstalých po 31. prosinci 2010.

Úprava se provede bez žádosti zaměstnance nebo pozůstalých. Na žádost zaměstnance se provede v případech, kdy mu náhrada za ztrátu na výdělku nepříslušela pouze v důsledku zvýšení invalidního nebo částečného invalidního důchodu podle právních předpisů o sociálním zabezpečení, nebo zvýšení plného invalidního nebo částečného invalidního důchodu podle předpisů o důchodovém pojištění.

Návrh nařízení předložil vládě ministr práce a sociálních věcí spolu s ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády ČR. Náhrady se zvyšují stejnou měrou a ve stejných termínech jako u procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění.

REKLAMA

Změny v příspěvku na bydlení

Od ledna 2011 se mění i jedna z podmínek nároku na příspěvek na bydlení, a to částky stanovené zákonem pro určení nároku a výpočet výše dávky. Nařízení vlády týkající se příspěvku na bydlení aktualizuje výši nákladů na bydlení rozhodnou pro stanovení příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory. Stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení pro rok 2011. Předpokládané zvýšení nákladů na příspěvek na bydlení z důvodu přijetí nařízení vlády pro rok 2011 činí 671 milionů korun.

Návrh nařízení vlády MPSV zpracovalo na základě zákonného zmocnění obsaženého v § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto nařízení vláda stanoví každoročně vždy k 1. lednu výši částek rozhodných pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši pro následující kalendářní rok. Jde o výši nákladů srovnatelných s nájemným, výši částek, které se započítávají za pevná paliva, a výši částek normativních nákladů na bydlení.

Nařízení vlády nahradí dosavadní právní úpravu, kterou byly tyto částky stanoveny pro rok 2010 nařízením vlády č. 461/2009 Sb. Nově stanovená výše uvedených částek je nezbytným předpokladem pro přiznávání příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory od 1. ledna 2011.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Vývoj Swiss Life Hypoindexu

%5.49 Aktuální výše Swiss Life Hypoindexu

6.32%

6.3%

6.24%

6.19%

6.1%

6.05%

6.01%

6.02%

5.96%

5.6%

5.62%

5.57%

5.52%

5.51%

5.49%
Historie vývoje

 

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.