Čtvrtek 19. října. Svátek má Michaela.

Prohlášení prezídia Exekutorské komory České republiky k dotazům Davida Havlíka, reportéra pořadu České televize Reportéři ČT

10.09.2016 11:09 Tisková zpráva:

Prezídium Exekutorské komory ČR je přesvědčeno, že v právním státě a samozřejmě ve svobodné demokratické společnosti nemohou o způsobilosti k výkonu jakékoliv funkce a povolání občana rozhodovat rodinné, majetkové a životní poměry jeho příbuzných. Je nepřípustné, aby základem profesního či morálního hodnocení jedince byly zásluhy či provinění jeho rodičů.

V jednom ze svých dotazů David Havlík naznačuje, že se Pavla Fučíková snad dopustila pochybení, když při své kandidatuře na členku prezídia EKČR neuvedla, že proti jejímu otci jsou vedeny soudní exekuce. Prezídium Exekutorské komory ČR v této souvislosti konstatuje, že povinnost zveřejňovat majetkové poměry svých rodičů neexistuje pro kandidáty do Poslanecké sněmovny či Senátu Parlamentu České republiky, pro kandidáty na prezidenta republiky či ombudsmana. Neexistuje proto nejmenší důvod, proč by něco podobného měl činit kandidát na člena prezídia profesní komory. Chce tím snad reportér David Havlík naznačit, že když se pochybení dopustil otec Pavly Fučíkové, je u jeho dcery pravděpodobné, že se ho dopustí i ona? Takováto úvaha by byla nepřípustnou diskriminací na základě původu. Pokud si David Havlík něco takového nemyslí, proč vůbec podobnou otázku pokládá?

Dotaz Davida Havlíka, zda je správné, aby soudní exekutory vedl člověk, který má ve své blízkosti dlužníka, navádí respondenty k úvaze, že příbuzní dlužníků mají být hodnoceni na základě činů těchto svých blízkých. Prezídium Exekutorské komory ČR konstatuje, že takováto stigmatizace osob postižených soudní exekucí a osob jim blízkých je nepřípustná a odsouzeníhodná. Chápeme právo občanů na informace, ctíme svobodu slova a právo a povinnost České televize zveřejňovat pravdivé informace. Každé právo však s sebou v demokratické společnosti nese i morální a právní odpovědnost. Stigmatizaci lidí v postavení povinných v exekučním řízení však nemůžeme považovat za odpovědné jednání veřejnoprávního média.

Pavla Fučíková stejně jako kterýkoliv jiný občan nenese odpovědnost za pochybení svých příbuzných. Soudní exekutoři jsou občané jako kdokoliv jiný a nemohou jim být upírána jejich práva jen proto, že vykonávají nepopulární avšak potřebnou profesi.

Prezídium Exekutorské komory ČR tímto vyzývá Davida Havlíka, aby své jednání uvedl na pravou míru a pokud jej nedokáže uspokojivě vysvětlit, aby se za ně omluvil. Současně vyzýváme dramaturgické a producentské vedení pořadu Reportéři ČT, aby zvážilo objektivnost reportéra Davida Havlíka ve vztahu k tomuto tématu a případně svěřilo zpracování reportáže jinému reportérovi.

Prohlášení Exekutorské komory ČR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *