Úterý 24. října. Svátek má Nina.

Pronajímat si kancelář? Výhodnější je investovat do vlastní

15.04.2014 11:04 Tisková zpráva:

Podle odhadu Martina Mazla, specialisty na financování nemovitostí ze společnosti Hypoman.cz, je takových firem na trhu kolem 40 %. Proč potom neinvestují do vlastních prostor?

„Mezi nejčastější důvody patříšpatná informovanost o možnosti koupě menších kancelářských jednotek v administrativních budovách,“ říká Martin Opluštil, ředitel společnosti Amigal Group, která pro své klienty vyhledává zajímavé příležitosti v oblasti investic do komerčních nemovitostí. „Přispívá k tomu ale také fakt, že jsou v nájmu odjakživa, takže je nikdy nenapadlo zkusit uvažovat nad něčím jiným,“ dodává MartinOpluštil.

Průzkum: Povědomí o investicích do komerčních nemovitostí je nedostatečné

Z průzkumu provedeného společností Amigal Group v průběhu března letošního roku vyplývá, žese 41 % oslovených společností nikdy nezabývalo variantou náhrady placení nájemného investicí do vlastních prostor a možnými pozitivními dopady na cash flow, které z této změny vyplývají (splátka úvěru na pořízení vlastní kanceláře může být často výrazně nižší než dosud placené nájemné).

Při pátrání po dalších důvodech, pročmalé a střední firmy dosud nezainvestovalydo vlastní kancelářské jednotky, byl nejčastěji slyšet důvod omezené nabídky na trhu(uvedlo 35 % respondentů) a neznalost možností bankovního financování kanceláří (druhý nejčastější důvod, který se objevil u 26 % odpovědí).Průzkum dále ukazuje, že firmy mají zájem o investice do vlastních kanceláří nejen za účelem využití pro své potřeby, ale také ve forměinvesticese záměrem následného pronajímání. V této souvislosti se 68 % respondentů navíc shodlo na tom, že ceny nemovitostí v ČR ve střednědobém a dlouhodobém horizontu pravděpodobně porostou.

Investice do kanceláří v praxi

Příkladem firmy, která se rozhodla investovat do vlastních kanceláří, může být společnost Neverland s.r.o. Tadříve sídlila v nájemních prostorech v lokalitě Prahy 6, kde platilanájemné. „V pronajatých kancelářských prostorech jsme sídlili až do roku 2011.Jen na nájemném jsme měsíčně utratili kolem 120 tisíc Kč, navíc jsme museli řešit problémy s přístupem majitele k údržbě budovy a omezenýmimožnostmiparkování,“ říkáRoeeSagi,jednatel společnosti.

Společnost Neverlandse zprvu obávala, aby se jí nezvýšily měsíční náklady spojené se splátkami a v jejích řadách se ozývaly hlasy, že navrhovaná změna nepřinese nic dobrého. „S odstupem času jsme ale rádi, že jsme přestěhování do vlastních prostor provedli. Zbavili jsme se problému s minulým pronajímatelem, naše měsíční náklady se snížily přibližně o 15 % oproti placení nájemného a navíc si nyní můžeme o podobě a využívání prostor rozhodovat sami, bez nutnosti náročného vyjednávání s majiteli,“ doplňuje RoeeSagia dodává: „Díky zajištění bankovního financování jsme na celkovou investici potřebovali pouze 30 % vlastních zdrojů.“

Z hlediska úvěrového financování v oblasti komerčních nemovitostí nabízí současný trh příznivé podmínky – banky jsou investicím do komerčních nemovitostí nakloněny a nízké úrokové míry tomu odpovídají. „V našich úvahách jsme se původně obávali, že výše splátky úvěru na koupi kancelářské jednotky bude výrazně vyšší než nájemné, které se za takovou kancelář platí.Reálná situace na bankovním trhu nás proto překvapila, neboť v naprosté většině realizovaných investic došlo v závislosti na délce úvěru ke snížení měsíčních nákladů o 5 až 20 %,“říká Martin Opluštilze společnosti Amigal Group.

Ten se dále domnívá, že pro celou řadu investorů může být investice do komerčních prostor také způsobem, jak naložit s volnými prostředky, pro něž aktuálně nenachází vhodnou investiční příležitost.„Pokud se investor nechce starat o následný pronájem jiným subjektům, může si koupit kancelářskou jednotku s garantovaným nájmem, který mu zajistí naše společnost.Zbaví se tím nejen všech organizačních kroků, které jsou s pronajímáním kanceláří spjaty, ale především podstupuje nulové riziko, že by měl jednotku bez nájemníka a tudíž bez příjmu.“informoval Martin Opluštil.

„Pokud se navíc firma v budoucnu dostane do situace, kdy bude volné finanční prostředky opět potřebovat, může se komerčními prostorami zaručit bance a snáz tak získá volné prostředky ke svému podnikání,“ vysvětluje Martin Mazel ze společnosti Hypoman.cz.

Zdroj: CHILLICOM s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *