EUR 25.445

USD 21.755

REPO sazba ČNB 0.75 %

Inflace 4.1 %

EUR 25.445

USD 21.755

Text: Jiří Havelka

27. 01. 2016

Průmyslové zóny jsou ze 70 % zastavěné, dotace na nové projekty získá především Ústecko a Moravskoslezsko

Na vznik nových průmyslových zón nebo rozšiřovánístávajících lze i v letošním roce využít národnídotačníProgram na podporu podnikatelských nemovitostía infrastruktury. Ten poskytuje finančnípodporu obcím, krajům a podnikatelským subjektům s cílem zajistit strategicképrojekty v oblasti zpracovatelského průmyslu, služeb, technologických center a výzkumu. Finančníprostředky vycházejíze státního rozpočtu a rozdělujíse v rámci samostatných projektů, kterévláda schvaluje jednotlivě. Značnáčást dotacípřitom zpravidla připadáregionům, kterése potýkajís největšími strukturálními obtížemi. „Největšípočet akcíbyl obecněfinancován v kraji Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském. V současnédoběputuje finančnípodpora především do Ústeckého a Moravskoslezského kraje,”uvedl František Kotrba, tiskovýmluvčíMinisterstva průmyslu a obchodu. Dosavadnístrategicképrojekty domácích i zahraničních firem přitom na územíČeskérepubliky obsadily podle agentury CzechInvest průměrně70 % ploch průmyslových zón, do nichžzainvestovaly přes 200 miliard korun. Stále se tak nabízídostatečnýprostor pro výstavbu nových či rozšířenístávajících zón.

Výstavba nových průmyslových objektů probíhá nejčastěji na tzv. greenfields či brownfields, což jsou území spadající pod určitou obec či město. Greenfields označují dosud nezastavěné pozemky určené především pro výstavbu průmyslových objektů na zemědělské půdě. Takové lokality se nacházejí nejčastěji na okraji města. Brownfields jsou zase taková území, na kterých se nachází bývalé průmyslové, zemědělské či jiné objekty. Důsledkem bývalé činnosti je dnes tato půda zdevastována a průmyslové areály jsou zcela nebo z části opuštěné. Investoři pro účely výstavby průmyslových objektů využívají především lokality greenfields. Výstavba je v těchto částech levnější a méně náročná, protože nevzniká potřeba kompletního přebudování a vyčištění území. Pozemky nacházející se na greenfields bývají levnější, protože leží na okrajích měst. Investoři mají také tu výhodu, že mohou postavit objekt dle vlastních požadavků a potřeb. To je důležité zejména pro výstavbu průmyslových hal, které se liší nejenom rozměry, ale také vybavením a samotnou dispozicí jednotlivých částí jako je výroba, zázemí, sklady a administrativa. Řada větších průmyslových hal je právě kombinací sloužící výrobě se svojí logistikou a sektorovým rozdělením a často je přímo napojena na administrativní část haly. Menší haly jsou spíše určeny už k jednomu konkrétnímu použití jako skladové haly s menší prvovýrobou především,” vysvětlil Jaroslav Nikodým, obchodní ředitel společnosti Borga, jejíž hlavním artiklem je výroba a výstavba právě průmyslových hal.

Rozšiřováníprůmyslových zón může městům a obcím, ale i samotným podnikatelům přinést řadu výhod a prospět rozvoji daného regionu. Na jednéstraněpříchozíinvestoři vytvořínovápracovnímísta, výstavba zóny může taképřispět ke zlepšenídopravníinfrastruktury města a znamenat přínos do municipálních rozpočtů. V souvislosti s tím takénarůstajípříležitosti pro podnikatele v daném regionu, zejména pro ty drobné. Příležitostímohou být subdodávky pro příchozíinvestory, doprovodnéslužby, jako je doprava, stravování, úklid čiúdržba prostor, ale například takéúčetníči právníslužby. Základem je ovšem obsazenost průmyslovézóny. Největším lákadlem pro českéi zahraničníinvestory jsou v posledních letech daňovéúlevy a různéfinančnípodpory ze strany státu. „Důležitépro rozhodovánízahraničních investorůzůstávajítradičnífaktory, kterémůže Českárepublika nabídnout. Těmi jsou průmyslovátradice, kvalifikovaná, technicky velmi zdatnáa nadto relativnělevnápracovnísíla a centrálnípoloha zeměv Evropě, díky kterési někteříinvestoři vybírajíČeskou
republiku tak
éjako vstupníbránu do celéEvropy,”vysvětlil analytik Hospodářskékomory ČR Petr Valenta. Nevýhodou rozšiřování průmyslových hal pak může být riziko nadměrného rozšiřování zastavěného území a tím pádem nenávratného ubývání zemědělské půdy. 

Na vznik nových průmyslových zón nebo rozšiřovánístávajících lze i v letošním roce využít národnídotačníProgram na podporu podnikatelských nemovitostía infrastruktury. Ten poskytuje finančnípodporu obcím, krajům a podnikatelským subjektům s cílem zajistit strategicképrojekty v oblasti zpracovatelského průmyslu, služeb, technologických center a výzkumu. Finančníprostředky vycházejíze státního rozpočtu a rozdělujíse v rámci samostatných projektů, kterévláda schvaluje jednotlivě. Značnáčást dotacípřitom zpravidla připadáregionům, kterése potýkajís největšími strukturálními obtížemi. „Největšípočet akcíbyl obecněfinancován v kraji Ústeckém, Moravskoslezském a Zlínském. V současnédoběputuje finančnípodpora především do Ústeckého a Moravskoslezského kraje,”uvedl František Kotrba, tiskovýmluvčíMinisterstva průmyslu a obchodu. Dosavadnístrategicképrojekty domácích i zahraničních firem přitom na územíČeskérepubliky obsadily podle agentury CzechInvest průměrně70 % ploch průmyslových zón, do nichžzainvestovaly přes 200 miliard korun. Stále se tak nabízídostatečnýprostor pro výstavbu nových či rozšířenístávajících zón.

Výstavba nových průmyslových objektů probíhá nejčastěji na tzv. greenfields či brownfields, což jsou území spadající pod určitou obec či město. Greenfields označují dosud nezastavěné pozemky určené především pro výstavbu průmyslových objektů na zemědělské půdě. Takové lokality se nacházejí nejčastěji na okraji města. Brownfields jsou zase taková území, na kterých se nachází bývalé průmyslové, zemědělské či jiné objekty. Důsledkem bývalé činnosti je dnes tato půda zdevastována a průmyslové areály jsou zcela nebo z části opuštěné. Investoři pro účely výstavby průmyslových objektů využívají především lokality greenfields. Výstavba je v těchto částech levnější a méně náročná, protože nevzniká potřeba kompletního přebudování a vyčištění území. Pozemky nacházející se na greenfields bývají levnější, protože leží na okrajích měst. Investoři mají také tu výhodu, že mohou postavit objekt dle vlastních požadavků a potřeb. To je důležité zejména pro výstavbu průmyslových hal, které se liší nejenom rozměry, ale také vybavením a samotnou dispozicí jednotlivých částí jako je výroba, zázemí, sklady a administrativa. Řada větších průmyslových hal je právě kombinací sloužící výrobě se svojí logistikou a sektorovým rozdělením a často je přímo napojena na administrativní část haly. Menší haly jsou spíše určeny už k jednomu konkrétnímu použití jako skladové haly s menší prvovýrobou především,” vysvětlil Jaroslav Nikodým, obchodní ředitel společnosti Borga, jejíž hlavním artiklem je výroba a výstavba právě průmyslových hal.

Rozšiřováníprůmyslových zón může městům a obcím, ale i samotným podnikatelům přinést řadu výhod a prospět rozvoji daného regionu. Na jednéstraněpříchozíinvestoři vytvořínovápracovnímísta, výstavba zóny může taképřispět ke zlepšenídopravníinfrastruktury města a znamenat přínos do municipálních rozpočtů. V souvislosti s tím takénarůstajípříležitosti pro podnikatele v daném regionu, zejména pro ty drobné. Příležitostímohou být subdodávky pro příchozíinvestory, doprovodnéslužby, jako je doprava, stravování, úklid čiúdržba prostor, ale například takéúčetníči právníslužby. Základem je ovšem obsazenost průmyslovézóny. Největším lákadlem pro českéi zahraničníinvestory jsou v posledních letech daňovéúlevy a různéfinančnípodpory ze strany státu. „Důležitépro rozhodovánízahraničních investorůzůstávajítradičnífaktory, kterémůže Českárepublika nabídnout. Těmi jsou průmyslovátradice, kvalifikovaná, technicky velmi zdatnáa nadto relativnělevnápracovnísíla a centrálnípoloha zeměv Evropě, díky kterési někteříinvestoři vybírajíČeskou
republiku tak
éjako vstupníbránu do celéEvropy,”vysvětlil analytik Hospodářskékomory ČR Petr Valenta. Nevýhodou rozšiřování průmyslových hal pak může být riziko nadměrného rozšiřování zastavěného území a tím pádem nenávratného ubývání zemědělské půdy.

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.32 Aktuální výše Hypoindexu

2.21%

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%
Historie vývoje


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.