Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení se stal František Hadáček

11.11.2015 01:11 Tisková zpráva:

Jmenování přijímám jako výzvu a zároveň jako možnost podílet se na rozšiřování činnosti SFRB v oblasti podpory bydlení. Užší spoluprací s MMR, veřejným, bankovním a podnikatelským sektorem lze docílit takových úprav současných programů podpor, které zajistí účelnější, cílenější a efektivnější poskytování podpor. Tato spolupráce by mohla přinést i návrhy nových programů podpory bydlení. Na spolupráci se všemi se velice těším,“ uvedl po svém jmenování František Hadáček.

Ing. Hadáček (*1961) působí na SFRB od roku 2012, nejprve jako ředitel Sekce podpor byl zodpovědný za zajištění poskytování podpor podle aktivních programů a za správu aktivních dotačních, úvěrových a záručních smluv. Od srpna 2015 byl navíc pověřen zastupováním ředitele Fondu. Ing. František Hadáček vystudoval Pozemní stavitelství na ČVUT v Praze. Celou svoji předešlou pracovní kariéru strávil ve stavebnictví, kde zastával významné pozice ve výrobní i správní oblasti řízení.

Státní fond rozvoje bydlení podporuje výstavbu bytů, ať financovanou obcemi či soukromými investory, přispívá k opravám a modernizaci bytového fondu a výstavbě technické infrastruktury. Svojí činností pomáhá k naplňování cílů veřejné politiky v oblasti bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů. K plnění úkolů užívá finanční zdroje v souladu s § 3 zákona č. 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení a v souladu s nařízením vlády, kterým jsou stanoveny podmínky poskytování státní podpory bydlení podle jednotlivých programů. V rámci těchto programů poskytuje Fond finanční prostředky formou úvěrů na podporu bydlení a rozvoje obcí, měst a regionů a za tímto účelem sjednává smlouvy s obcemi i s jednotlivými příjemci podpory.

Zdroj: Tisková zpráva Státního fondu rozvoje bydlení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *