EUR 25.410

USD 21.683

REPO sazba ČNB 0.75 %

Inflace 4.1 %

EUR 25.410

USD 21.683

Text: Jiří Havelka

21. 09. 2016

Situace soudních exekutorů se zhoršuje, jednal s nimi také premiér

„Ekonomická situace soudních exekutorů by v této době byla vzhledem k nevymahatelným multiexekucím určitě horší, než byla v minulosti. Namísto řešení tohoto prakticky společenského problému se ale exekutorský stav dostává pod stále větší tlak od státu, potažmo samotného ministerstva spravedlnosti. A už dnes můžeme vidět důsledky, které opravdu mohou přerůst ve skutečnou krizi exekutorského stavu, a tedy také vymahatelnosti dluhů v České republice,“ říká JUDr. Ondřej Mareš, soudní exekutor z Litoměřic a mluvčí názorové platformy Exekutoři proti teritorialitě, která sdružuje cca 20 soudních exekutorů.           

Soudní exekutoři sdružení pod touto platformou se shodují, že oznámení záměru ministra spravedlnosti Roberta Pelikána snížit exekutorský tarif o jednu třetinu se také podepisuje na počtu končících exekutorů a navíc malém zájmu o tato uvolněná místa. A že pro snižování tarifu není za současné situace prostor.

Aktuální situace ministerské vyhlášky  

Snížení exekutorského tarifu chce Ministerstvo spravedlnosti ČR docílit formou vyhlášky, kdy po absolvování mezirezortního připomínkového řízení lze snížení tarifu jednoduše s okamžitou platností vyhlásit. Žádný zdlouhavý legislativní proces s projednáváním Poslaneckou sněmovnou či Senátem. A právě v tomto mezirezortním připomínkovém řízení se vyhláška, kterou se sníží odměny soudních exekutorů u vymožených exekucí do 50 tisíc korun z 15 % na 1O %, nachází. Ministerstvo spravedlnosti už dostalo ke svému návrhu několik připomínek od jednotlivých resortů, v současnosti se s nimi vypořádává.

„Vyhláška by nyní měla jít na projednání do dvou komisí při Legislativní radě vlády, konkrétně právě do Komise pro hodnocení dopadů regulace, a pak také do Komise pro soukromé právo. Pokud komise nebudou s vyhláškou souhlasit, bude ji muset projednat Legislativní rada vlády jako celek. Zásadní ale v tuto chvíli je, že závažné připomínky k vyhlášce vznesl vicepremiér Vlády České republiky Pavel Bělobrádek, a pokud by na těchto připomínkách trval, pak by se vyhláška musela projednávat na úrovni náměstků či dokonce celé vlády,“ popisuje podrobně celý proces projednávání vyhlášky JUDr. Ondřej Mareš.      

Jednání s premiérem

Soudní exekutoři dlouhodobě na svou neutěšenou ekonomickou situaci upozorňují, zatím se však zdálo, že ani ministr spravedlnosti, ani ostatní politici na jejich varování
o neudržitelnosti současného stavu (a stavu po snižování jejich tarifu) neslyší, někdy se jim spíše vysmívají. Údaje o končících soudních exekutorech v letošním roce ale hovoří jasně, nevnímat je už lze jen opravdu těžko. Ostatně se zástupci Exekutorské komory se na konci srpna sešel také premiér České republiky, aby s nimi o aktuálních problémech jednal. Z jednání vzešel příslib Bohuslava Sobotky, že písemně osloví ministra Pelikána s otázkou na legislativní řešení pravděpodobného ukončení fungování některých úřadů a nemožnosti najít nástupce ještě v tomto volebním období jako přímého následku jím avizované snahy o snížení exekutorského tarifu.   

Soudní exekutoři vs. Insolvenční správci

Názorová platforma Exekutoři proti teritorialitě upozorňuje také na to, jak rozdílně je přistupováno k institutům soudního exekutora a insolvenčního správce. „My nechceme říkat, že by měli mít insolvenční správci méně záruk nebo měli být méně odměňováni. Ale tomu srovnání se jednoduše nelze ubránit a svým způsobem nad ním zůstává rozum stát. Nejmarkantnější rozdíl spočívá v tom, že zatímco soudní exekutoři jsou odměňováni pouze z úspěšných exekucí a minimální odměna činí 3 tisíce korun, tak insolvenční správci mají vždy státem zaručenou odměnu minimálně 45 tisíc korun. I v případě, že oddlužení není úspěšné, protože pak přichází konkurs a opět jistota odměny ve výši minimálně 45 tisíc korun,“ říká mluvčí platformy Ondřej Mareš.

Při opačném úhlu pohledu na věc se naopak ukazuje, že odpovědnost za výkon svojí činnosti nesou soudní exekutoři mnohem větší. Maximální možná pokuta za jejich pochybení může činit až 5 milionů korun, zatímco u insolvenčního správce je tato hrozba pokuty maximálně ve výši 200 tisíc korun.         

„Ty rozdíly jsou markantní hned v několika dalších faktorech. Například při dobrovolném splacení dluhu ze strany dlužníka se u soudních exekutorů snižuje odměna za jejich služby o 50 procent, u insolvenčních správců se nesnižuje vůbec. Velké rozdíly jsou také v proplácení nákladů. My bychom ale na tyto věci ani neupozorňovali, to jsme mohli dělat už v minulosti. Nám jde ale nyní o to, že i při těchto nerovnostech jsou to právě soudní exekutoři, kterým bude snižován tarif. To je něco, čemu nerozumíme,“ uzavírá JUDr. Mareš. 

Počet rezignací soudních exekutorů v roce 2016/2017*: 11

1. JUDr. Tomáš Vrána, Přerov, zánik k 31. 3. 2016

2. JUDr. Emilie Čenovská, Strakonice, zánik k 30. 6. 2016

3. Mgr. Michal Rudý, Praha 8, zánik k 31. 7. 2016

4. JUDr. Jiří Fišer, Nový Jičín, zánik k 31. 7.2016

5. JUDr. Dagmar Kuželová, Praha 4, zánik k 31. 8. 2016

6. JUDr. Jan Grosam, Sokolov, zánik k 30. 11. 2016

7. JUDr. Pavel Vyžral, České Budějovice (žádost podaná 14. 6. 2016)

8. JUDr. Josef Černý, Zlín (žádost podaná 20. 6. 2016)

9. JUDr. Martin Růžička, Zlín, zánik k 31. 12. 2016

10. JUDr. Milan Vlha, Ostrava (žádost podaná 25. 8. 2016), zánik k 28. 2. 2017

11. JUDr. Soňa Karasová, Liberec, zánik 31. 3. 2017.

Meziroční porovnání rezignací exekutorů:

2016/ 2017*

11

2015

 3

2014

 5

2013

 2

 

* 9 exekutorům zanikne mandát v roce 2016, 2 exekutorům zanikne mandát v roce 2017

Zdroj: Exekutorská komora ČR

Tisková zpráva: Exekutoři proti teritorialitě 

„Ekonomická situace soudních exekutorů by v této době byla vzhledem k nevymahatelným multiexekucím určitě horší, než byla v minulosti. Namísto řešení tohoto prakticky společenského problému se ale exekutorský stav dostává pod stále větší tlak od státu, potažmo samotného ministerstva spravedlnosti. A už dnes můžeme vidět důsledky, které opravdu mohou přerůst ve skutečnou krizi exekutorského stavu, a tedy také vymahatelnosti dluhů v České republice,“ říká JUDr. Ondřej Mareš, soudní exekutor z Litoměřic a mluvčí názorové platformy Exekutoři proti teritorialitě, která sdružuje cca 20 soudních exekutorů.           

Soudní exekutoři sdružení pod touto platformou se shodují, že oznámení záměru ministra spravedlnosti Roberta Pelikána snížit exekutorský tarif o jednu třetinu se také podepisuje na počtu končících exekutorů a navíc malém zájmu o tato uvolněná místa. A že pro snižování tarifu není za současné situace prostor.

Aktuální situace ministerské vyhlášky  

Snížení exekutorského tarifu chce Ministerstvo spravedlnosti ČR docílit formou vyhlášky, kdy po absolvování mezirezortního připomínkového řízení lze snížení tarifu jednoduše s okamžitou platností vyhlásit. Žádný zdlouhavý legislativní proces s projednáváním Poslaneckou sněmovnou či Senátem. A právě v tomto mezirezortním připomínkovém řízení se vyhláška, kterou se sníží odměny soudních exekutorů u vymožených exekucí do 50 tisíc korun z 15 % na 1O %, nachází. Ministerstvo spravedlnosti už dostalo ke svému návrhu několik připomínek od jednotlivých resortů, v současnosti se s nimi vypořádává.

„Vyhláška by nyní měla jít na projednání do dvou komisí při Legislativní radě vlády, konkrétně právě do Komise pro hodnocení dopadů regulace, a pak také do Komise pro soukromé právo. Pokud komise nebudou s vyhláškou souhlasit, bude ji muset projednat Legislativní rada vlády jako celek. Zásadní ale v tuto chvíli je, že závažné připomínky k vyhlášce vznesl vicepremiér Vlády České republiky Pavel Bělobrádek, a pokud by na těchto připomínkách trval, pak by se vyhláška musela projednávat na úrovni náměstků či dokonce celé vlády,“ popisuje podrobně celý proces projednávání vyhlášky JUDr. Ondřej Mareš.      

Jednání s premiérem

Soudní exekutoři dlouhodobě na svou neutěšenou ekonomickou situaci upozorňují, zatím se však zdálo, že ani ministr spravedlnosti, ani ostatní politici na jejich varování
o neudržitelnosti současného stavu (a stavu po snižování jejich tarifu) neslyší, někdy se jim spíše vysmívají. Údaje o končících soudních exekutorech v letošním roce ale hovoří jasně, nevnímat je už lze jen opravdu těžko. Ostatně se zástupci Exekutorské komory se na konci srpna sešel také premiér České republiky, aby s nimi o aktuálních problémech jednal. Z jednání vzešel příslib Bohuslava Sobotky, že písemně osloví ministra Pelikána s otázkou na legislativní řešení pravděpodobného ukončení fungování některých úřadů a nemožnosti najít nástupce ještě v tomto volebním období jako přímého následku jím avizované snahy o snížení exekutorského tarifu.   

Soudní exekutoři vs. Insolvenční správci

Názorová platforma Exekutoři proti teritorialitě upozorňuje také na to, jak rozdílně je přistupováno k institutům soudního exekutora a insolvenčního správce. „My nechceme říkat, že by měli mít insolvenční správci méně záruk nebo měli být méně odměňováni. Ale tomu srovnání se jednoduše nelze ubránit a svým způsobem nad ním zůstává rozum stát. Nejmarkantnější rozdíl spočívá v tom, že zatímco soudní exekutoři jsou odměňováni pouze z úspěšných exekucí a minimální odměna činí 3 tisíce korun, tak insolvenční správci mají vždy státem zaručenou odměnu minimálně 45 tisíc korun. I v případě, že oddlužení není úspěšné, protože pak přichází konkurs a opět jistota odměny ve výši minimálně 45 tisíc korun,“ říká mluvčí platformy Ondřej Mareš.

Při opačném úhlu pohledu na věc se naopak ukazuje, že odpovědnost za výkon svojí činnosti nesou soudní exekutoři mnohem větší. Maximální možná pokuta za jejich pochybení může činit až 5 milionů korun, zatímco u insolvenčního správce je tato hrozba pokuty maximálně ve výši 200 tisíc korun.         

„Ty rozdíly jsou markantní hned v několika dalších faktorech. Například při dobrovolném splacení dluhu ze strany dlužníka se u soudních exekutorů snižuje odměna za jejich služby o 50 procent, u insolvenčních správců se nesnižuje vůbec. Velké rozdíly jsou také v proplácení nákladů. My bychom ale na tyto věci ani neupozorňovali, to jsme mohli dělat už v minulosti. Nám jde ale nyní o to, že i při těchto nerovnostech jsou to právě soudní exekutoři, kterým bude snižován tarif. To je něco, čemu nerozumíme,“ uzavírá JUDr. Mareš. 

Počet rezignací soudních exekutorů v roce 2016/2017*: 11

1. JUDr. Tomáš Vrána, Přerov, zánik k 31. 3. 2016

2. JUDr. Emilie Čenovská, Strakonice, zánik k 30. 6. 2016

3. Mgr. Michal Rudý, Praha 8, zánik k 31. 7. 2016

4. JUDr. Jiří Fišer, Nový Jičín, zánik k 31. 7.2016

5. JUDr. Dagmar Kuželová, Praha 4, zánik k 31. 8. 2016

6. JUDr. Jan Grosam, Sokolov, zánik k 30. 11. 2016

7. JUDr. Pavel Vyžral, České Budějovice (žádost podaná 14. 6. 2016)

8. JUDr. Josef Černý, Zlín (žádost podaná 20. 6. 2016)

9. JUDr. Martin Růžička, Zlín, zánik k 31. 12. 2016

10. JUDr. Milan Vlha, Ostrava (žádost podaná 25. 8. 2016), zánik k 28. 2. 2017

11. JUDr. Soňa Karasová, Liberec, zánik 31. 3. 2017.

Meziroční porovnání rezignací exekutorů:

2016/ 2017*

11

2015

 3

2014

 5

2013

 2

 

* 9 exekutorům zanikne mandát v roce 2016, 2 exekutorům zanikne mandát v roce 2017

Zdroj: Exekutorská komora ČR

Tisková zpráva: Exekutoři proti teritorialitě

Vstoupit do diskuze Žádný příspěvek

Vývoj fincentrum hypoindexu

%2.32 Aktuální výše Hypoindexu

2.21%

2.15%

2.11%

2.07%

2.02%

1.98%

1.96%

1.94%

1.93%

1.94%

1.98%

2.06%

2.13%

2.23%

2.32%
Historie vývoje


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 
 
 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.