Čtvrtek 19. října. Svátek má Michaela.

Společnost IMMOFINANZ potvrzuje předběžné údaje: zlepšení výsledků z hospodaření při negativním dopadu vlivů z ocenění na čistý zisk

07.08.2015 11:08 Tisková zpráva:

Navzdory tomuto příznivému vývoji byl čistý zisk za rok záporný, konkrétně –361,4 mil. EUR (2013/14: 72,0 mil. EUR, resp. 176,9 mil. EUR včetně 100,0 % BUWOG). Tento vývoj lze přičíst především současným hospodářským podmínkám v Rusku, které se projevily v ocenění moskevských nákupních center, a snížení hodnoty celé řady nemovitostí ve východní Evropě z důvodu konkurenčního tržního prostředí nebo nedokončených projektů modernizace. Tato nehotovostní ocenění upravená směnnými kurzy dosahující –312,3 mil. EUR (2013/14: –179,7 mil. EUR) zahrnovaly –197,0 mil. EUR z ruského portfolia a vedly ke snížení čistého zisku. Finanční výsledky byly také podstatně nižší než v předchozím roce (-565,2 mil. EUR oproti –248,6 mil. EUR v období 2013/14), zejména v důsledku negativních nehotovostních kurzových vlivů (-270,6 mil. EUR oproti –126,9 mil. EUR v období 2013/14), především z ocenění USD financujících moskevská obchodní centra a v důsledku negativního nehotovostního vlivu z ocenění vyměnitelné obligace pro akcie BUWOG (-49,3 mil. EUR). Avšak tento posledně uvedený faktor byl vyrovnán k 30. dubnu 2015 tichými rezervami v přibližné výši 155,7 mil. EUR[1] v investici společnosti IMMOFINANZ ve výši 49,0 % do BUWOG. 

„Společnost IMMOFINANZ pokračovala po úspěšném vyčlenění BUWOG v dalším cizelování svého profilu jakožto společnost s výhradně komerčními nemovitostmi a dále upravuje své portfolio cílenými prodeji v uplynulém finančním roce. Náš odchod ze Švýcarska a USA během roku a z Nizozemska v závěru dubna 2015 je odrazem tohoto procesu,“ vysvětluje Oliver Schumy, CEO společnosti IMMOFINANZ. „Realizovali jsme také řadu developerských projektů, například v maloobchodním segmentu: nákupní centrum Tarasy Zamkowe v Lublinu a první nákupní centrum v naší nové značce VIVO!. Tyto úspěchy se zřetelně projevily ve výsledcích prodeje nemovitostí a výstavby nemovitostí.“ 

Zhoršení hospodářského prostředí v Rusku vedlo dle očekávání ke značnému poklesu výnosů z pronájmů v moskevských obchodních centrech a následně také k nižším výsledkům z ocenění. Výnosy z pronájmů v ruském segmentu dosáhly 140,2 mil. EUR za období 2014/15 (2013/14: 167,3 mil. EUR) a poklesly o 36,3 mil. EUR na 127,2 mil. EUR v porovnání s výsledky srovnatelného období.

„Avšak jsme dobře připraveni řešit tuto situaci. Poskytli jsme dočasná snížení pronájmů, abychom našim nájemcům umožnili krátkodobou finanční úlevu a současně udrželi co nejvyšší obsazenost v našich nákupních centrech,“ doplnil Schumy. Protože jsou předpovědi budoucího hospodářského rozvoje v Rusku dosud spojeny s podstatnými nejistotami, lze ze současného pohledu očekávat, že dočasná snížení pronájmů a fixních směnných kurzů pro nájemce v moskevských obchodních centrech budou pokračovat v dalších čtvrtletích.

Na základě situace ve výnosech v období 2014/15 a vzhledem k nejistotě spojené s budoucími prognózami pro Rusko se představenstvo společnosti IMMOFINANZ rozhodlo nedoporučit výroční valné hromadě dividendu za finanční rok 2014/15. Společnost IMMOFINANZ provedla zpětný odkup akcií za cca 102,0 mil. EUR, tj. cca 10 centů EUR za akcii v rámci jejích programů zpětného odkupu akcií v období 2014/15 a 2015.  

Výsledky výroční zprávy za rok 2014/15 v ČESKÉ REPUBLICE k 30. dubnu 2015

Majetek společnosti IMMOFINANZ GROUP v České republice představuje 7,2 % celkového portfolia společnosti, včetně 28 nemovitostí (22 dokončených investic, 2 zahájené a 4 připravované projekty), s účetní částkou 481,7 mil. EUR (402,9 mil. EUR dokončené, 42,4 mil. EUR zahájené, 36,5 mil. EUR připravované projekty). Dokončené investiční portfolio zahrnuje 10 kancelářských budov (12,0 % z celkového portfolia kanceláří) a 12 obchodních realit (5,1 % celkového portfolia obchodních realit). 

Na konci finančního roku 2014/15 představují výnosy z pronájmů v České republice klesající tendenci, když dosáhly hodnoty 33,7 mil. EUR (předchozí období: 37,5 mil. EUR), což představuje 7,9 % z celkových výnosů z pronájmu skupiny. České provozní výsledky dosahují částky 31,8 mil. EUR (předchozí období: 33,9 mil. EUR) a do celkového provozního výsledku společnosti IMMOFINANZ GROUP přispívají 10,0 %. 


[1] 48,8 mn akcií BUWOG x EUR 18,09 (cena za akcii k 30. dubnu 2015) – 14,9 EUR (účetní hodnota jedné akcie k 30. dubnu 2015) x 48,8 mn akcií = 155,7 mn EUR

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *