Neděle 22. října. Svátek má Sabina.

STÁT ZBYTEČNĚ PŘICHÁZÍ O MILIÓNY NA DOPRAVNÍCH STAVBÁCH

18.11.2014 01:11 Tisková zpráva:

Stát zcela zbytečně přichází o desítky a v celkových součtech škod stovky miliónů korun ročně při realizaci velkých dopravních staveb. Na tom se shodli odborníci, kteří se zúčastnili kulatého stolu na téma „Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení“, který uspořádala Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) spolu s Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE). Její prezident Tomáš Janeba k tomu dodává: „Stavebnictví potřebuje rychlé, odborné a přitom administrativně levné řešení sporů. To v žádném případě nelze dosáhnout prostřednictvím soudů. Ty totiž nemají odbornou znalost ani dostatečné kapacity pro rychlé řešení specifických sporů, které při výstavbě běžně vznikají. Recese světové ekonomiky přinesla zostření boje o zakázky. Do extrému jsme se dostali také díky špatným smlouvám, kdy se prakticky žádná realizace neobejde bez konfliktů. Mnoho staveb je tak fakticky paralyzováno soudními přemi. Ty sami o sobě jsou drahé, a když k nim připočítáme ještě náklady plynoucí ze zastavení, či dokonce zakonzervování staveb, dostáváme se k enormním částkám ve svém důsledku hrazeným z peněz daňových poplatníků.“ 

Nabízí se tedy otázka, jak tuto situaci řešit? Odborníci se shodují na tom, že jednou z těch jednoduchých, rychlých a v zahraničí osvědčených cest je využití mezinárodních standardů FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils), které zakotvují zřízení komisí nezávislých odborníků pro řešení sporů (Dispute Resolution Board nebo Dispute Adjudication Board). Tyto jedno až tří členné komise jsou většinou složené z respektovaných stavebních inženýrů a právníků specializujících se na stavebnictví. Taková komise může být ustavena ještě před začátkem realizace stavby a jejím hlavním úkolem je sporům především předcházet. Komise, které vzniknou, až na základě nutnosti řešení již vzniklého konfliktu, mají ale také velký význam. Právě odbornost jejich členů totiž umožňuje spor rozhodnout ve velmi krátké době. Ta většinou nepřesáhne 84 dnů a statistiky z vyspělých zemí ukazují, že v 98% případů je jejich rozhodnutí respektováno všemi stranami sporu. „Rychlé vyřešení sporu znamená i minimalizaci rizika zpoždění stavby a vzniku finančních ztrát. Důležité je také to, že komise přispívají k větší otevřenosti komunikace mezi všemi účastníky výstavby. Tím nedochází ke kumulování problémů a faktickému kolapsu tak, jak jej bohužel dnes na mnoha stavbách vidíme“ připomíná Tomáš Janeba, prezident ARI.

„Nejlepší spor je ten, který je vyřešen dřív, než v podstatě vznikne“ řekl další z účastníků kulatého stolu James Perry, president Dispute Resolution Board Foundation, stavební inženýr, právník, mezinárodní rozhodce sporů ve stavebnictví a člen francouzského seznamu FIDIC Adjudicators, který má bohaté zkušenosti s řešením sporů ve výstavbě po celém světě. 

ARI a CACE společně doporučují využívat pro výstavbové projekty mezinárodního standardu obchodních podmínek FIDIC v minimálně pozměněné podobě, kde je mimosoudní řešení sporů zapracované. „Využívání mimosoudních řešení sporů není lékem pro již realizované projekty ve výstavbě, ale mělo by se stát běžnou praxí pro budoucí výstavbové projekty, u kterých by toto opatření, oproti současné praxi, mohlo zásadně urychlit realizaci a zvýšit efektivitu řízení staveb“, říká prezident CACE, Martin Zuštík.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *