Pondělí 25. května. Svátek má Viola.

Státní fond rozvoje bydlení poskytne přes 99 mil. Kč na úpravu veřejných prostranství

27.11.2018 10:11 Tisková zpráva:

Zamítnuto bylo 51 žádostí v celkové hodnotě 253, 72 mil. Kč. Třináct žádostí bylo zamítnuto z důvodu nesplnění podmínek nařízení vlády č. 390/2017 Sb., jímž se program řídí, a 38 z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků v programu. O důvodu zamítnutí budou všichni žadatelé informování dopisem do konce roku 2018.  Hodnocení  probíhalo dle předem zveřejněných kritérií a výsledné pořadí bylo sestaveno na základě bodového ohodnocení.

Seznam schválených i zamítnutých žádostí je dostupný na internetových stránkách www.sfrb.cz.

Další výzva pro žadatele o dotaci a úvěr z programu Regenerace sídlišť bude vyhlášena v průběhu měsíce dubna 2019. Výzva bude zveřejněna na stránkách Fondu.

Dotace budou poskytovány na základě nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích. Dotaci lze poskytnout až do výše 50 % uznatelných nákladů, nejvýše však může činit 6 milionů Kč na projekt. Spolu se žádostí o dotaci je žadatel oprávněn požádat o úvěr na dofinancování projektu. Součet výše úvěru a dotace poskytnuté podle výše uvedeného nařízení vlády může činit nejvýše 90 % uznatelných nákladů projektu. Splatnost úvěru musí být sjednána tak, aby doba splácení nepřekročila 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba se odvíjí od výše základní referenční sazby Evropské unie zvýšené o 0,30 % ročně.

Tisková zpráva Státního fondu rozvoje bydlení

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *