Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

Svaz měst a obcí ČR podporuje rozvoj architektury a výstavby

09.05.2018 11:05 Tisková zpráva:

Tvorba veřejného prostranství, podpora výstavby v obci, revitalizace brownfieldů, bezbariérová výstavba, případně otázka novely stavebního zákona a problematika památkové péče – to je jen krátký výčet aktivit, kterým se Svaz měst a obcí ČR v rámci architektury věnuje. Pokud má dojít k vývoji a změnám k lepšímu v architektuře a ve výstavbě, je třeba se spojit napříč organizacemi, a proto Svaz měst a obcí ČR inicioval podpis memoranda o spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a také s Českou komorou architektů (ČKA).

Podle Svazu je spolupráce jak v případě tvorby norem, tak v propagaci nových přístupů potřebná, neboť pomůže jak profesionálům, kteří se výstavbou v městech a obcích zabývají, tak městům a obcím samotným. „Dlouhodobě vnímáme jistou roztříštěnost a nesourodost v případě výstavby v městech a obcích, a to nejen z pohledu architektury, tedy krásna, ale také v případě technického provedení záměru, který ne vždy dopadne tak, jak si vedení dané obce představují,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Rozhodli jsme se proto spojit s největšími profesními organizacemi v tomto oboru a navázat spolupráci ve formě sdílení informací, vzájemné podpory během projednávání legislativních změn a také se propojit v rámci vzdělávání. Věříme, že dobré příklady táhnou a rádi bychom podpořili spolupráci samosprávy jak s architekty, tak s projektanty.“

Memorandum o spolupráci bylo podepsáno nejprve s Českou komorou architektů, s níž má Svaz měst a obcí velmi dobrý vztah založený na spolupráci a podpoře. „Se Svazem měst a obcí ČR spolupracujeme dlouhodobě a jsme rádi, že to nyní stvrzujeme i formálně podpisem memoranda. Ceníme si dalšího spojence, kterému stejně jako nám záleží na kvalitě stavební kultury a prostředí, ve kterém žijeme. A že to Svaz měst a obcí ČR myslí s podporou kvalitní architektury vážně, o tom svědčí také to, že je jedním z partnerů soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu, kterou pořádáme,“ uvádí Marie Špačková, sekretář České komory architektů.

Stejného názoru je také Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, která si od podepsání memoranda o spolupráci slibuje především ukotvení pozice inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Komora se již dlouhodobě věnuje rozvíjení vztahů na úrovni měst a obcí. Jednotlivé oblastní kanceláře ČKAIT systematicky rozvíjí spolupráci zejména s obecními a speciálními stavebními úřady, ale zároveň s představiteli měst, obcí či krajů,“ říká Renata Zdařilová, členka Představenstva ČKAIT a dodává: „Tyto aktivity byly završeny podepsáním memoranda o spolupráci a svou pomoc nabízíme mimo jiné také při řešení úskalí bezbariérového užívání staveb, statiky staveb a demolic či v oblasti technického dozoru stavebníka.“

Fakt, že architektura, a především spolupráce mezi architektem a samosprávou, není Svazu měst a obcí ČR cizí, dokládá i další ročník architektonické soutěže „Architekt obci“, který společně s časopisem Moderní obce a Ministerstvem pro místní rozvoj v květnu tohoto roku Svaz opět vypisuje.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *