Pondělí 30. listopadu. Svátek má Ondřej.

Tisková zpráva Občanského sdružení majitelů domů bytů a dalších nemovitostí v ČR k PŘÍPADU- R & L, S.R.O. A SPOL. proti ČESKÉ REPUBLICE

16.07.2014 12:07 Tisková zpráva:

Štrasburští soudci jednomyslně konstatovali, že v ČR došlo regulací nájemného k porušení práva majitelů domů pokojně užívat svůj majetek chráněného článkem 1 Protokolu č. 1. (odst. 128) a tento zásah postrádal jakýkoliv právní základ minimálně v období od 21. 6. 2000 do 31.12.2006. O výši náhrady za takové porušení práv stěžovatelů však ESLP zatím nerozhodl.

ESLP zákonitě došel ke stejnému závěru jako ÚS ČR již v roce 2000 (následně pak ještě cca 57× v rozmezí let 2001 až 2009). Soudci ESLP odmítli argumentaci Vlády ČR, že se vlastníci domů vzdali svých vlastnických práv, která jim vláda nikdy nepřiznala, a to jen přijetím restituovaného, nebo jinak nabytého majetku. Mezinárodní soud na tuto otázku odpověděl zcela jasně: „Ochrana, poskytovaná Úmluvou nebyla nikdy závislá na způsobu, jakým stěžovatelé nabyli svých práv“ Potvrdil tak názor prosazovaný OSMD, že majetková práva jsou nedělitelná a nezávisí na tom, zda pronajímatel získal řádně majetek v dědickém řízení, v restituci či koupí. ESLP konstatuje, že čeští stěžovatelé také nikdy výslovně nesouhlasili s výši nájemného placeného nájemníky v bytech s regulovaným nájmem.

Velmi ostrou kritikou pak zahraniční soudci v mnoha odstavcích komentují reakce Vlády ČR a obecných soudů na nálezy ÚS ČR vydávané od roku 2000. Zejména si všímají snahy státu a soudů tyto vnitrostátní nálezy (které opakovaně konstatovaly protiústavnost omezení vlastnických práv pronajímatelů bytů restriktivní regulací nájemného) negovat, obcházet či ignorovat. Mimo jiné v rozsudku uvádí, že „ Vláda se dokonce snažila bránit výkonu ústavního soudnictví, které je představováno Ústavním soudem. Podle názoru soudu takové jednání zahrnující záměrné nedodržování pravomocného a vykonatelného rozsudku nejvyššího vnitrostátního soudu podkopává důvěryhodnost a autoritu soudní moci a ohrožuje její účinnost, tedy faktory, které jsou

OSMD, Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR, Mánesova 69, P.O.Box 70, 120 21 Praha 2
IČO: 48135259, DIČ: CZ48135259, č.ú.: 2100052472/2010, tel./fax/záznam.: +420 233 344 573, e-mail: osmd@osmd.cz
nesmírně důležité z hlediska základních principů, na nichž je založena Úmluva, včetně právního řádu“. S konstatováním přímých dopadů na projednávané případy.
Ze závěru soudu v těchto pěti případech jasně vyplývá, že i tam, kde stěžovatelé využili všechny Českou Republikou prostředky, žádný z nich se neukázal jako účinný a schopný zajistit řešení dané situace v rámci vnitrostátních soudů. Podle OSMD je jen otázkou času, kdy ESLP i v případě České Republiky bude nucen konstatovat stejně, jako to učinil v případě Polska a Slovenska, že žádné takové účinné prostředky v ČR neexistovaly.
OSMD bude i do budoucna poskytovat právní i jinou pomoc těm svým členům, kteří v individuálních stížnostech již vyčerpali všechny vnitrostátní prostředky, a buď čekají na verdikt, nebo právě své žaloby k ESLP připravují k podání. Desítky členů totiž stále dlouhé roky čekají na vnitrostátní odsouzení, správněji řečeno zamítnutí svých žalob – jako doposud platnou podmínku pro postoupení stížnosti ESLP. Právě okolnosti všech těchto případů dokazují, že skutečně účinné vnitrostátní prostředky nápravy nikdy pronajímatelům k dispozici nebyly.
V tomto případě ESLP zatím dal vládě ČR a všem stěžovatelům tříměsíční lhůtu, během které se mají k tomuto rozsudku vyjádřit či oznámit dosažení nějakého mimosoudního vyrovnání. V úvahu připadá i možnost dovolání k velkému senátu ESLP.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *