Středa 16. června. Svátek má Zbyněk.

Výplaty náhrad vkladů klientům zkrachovalého Úvěrního družstva PDW, Praha v likvidaci za 14 dní končí. Zbývá ještě vyplatit přes 750 tisíc korun

25.02.2016 05:02 Tisková zpráva:

Téměř tři roky uplynuly ode dne, kdy Fond pojištění vkladů (dnes Garanční systém finančního trhu) začal prostřednictvím jedné pražské a jedné brněnské pobočky GE Money Bank, a.s. vyplácet náhrady vkladů zkrachovalé záložny Úvěrní družstvo PDW, Praha v likvidaci. Od té doby si pro náhradu vkladů přišlo 22 z celkového počtu 70 klientů záložny, kteří měli na výplatu nárok. Ti si tak dosud vyzvedli i celkovou částku náhrad ve výši téměř 17,6 mil.Kč, což představuje 95,9 % všech prostředků určených k výplatě náhrad. Průměrná výše vyplacené náhrady činí 800 tisíc korun. Pouze dva klienti si vyzvedli maximální možnou částku, kterou kryje institut pojištění vkladů, odpovídající ekvivalentu 100 tisíc EUR.

„Dosud si o vyplacení náhrady vkladu nepožádalo 48 klientů, kteří mají nárok na náhradu v celkové částce téměř 752 tis. Kč. Většinou se ale jedná o velmi malé částky, u nichž už výběr nepředpokládáme. Evidujeme ale ještě nárok tří klientů zkrachovalé záložny, z nichž každý si může vyzvednout sumu přesahující 100 tisíc korun,“ říká Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu.

O výplatu náhrady vkladů lze až do 10. 3. 2016 žádat na těchto dvou obchodních místech:

–       GE Money Bank, a. s., Václavské náměstí 806/62, Praha 1, tel. 224 490 630

–       GE Money Bank, a. s., Lidická 31, Brno, tel. 541 126 011

Výplatu v hotovosti nebo bankovním převodem lze provést pouze oprávněným osobám. Oprávněnými osobami k výplatě náhrad vkladů z Garančního systému finančního trhu jsou:

a)    fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 13. 2. 2013, tj. ke dni, kdy Fond pojištění vkladů obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti záložny dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b)    jejich dědicové,

c)    jejich právní nástupci.

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty, tedy průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas), fyzické osoby – podnikatelé pak průkazem totožnosti a výpisem ze živnostenského rejstříku. Právnické osoby se prokáží výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti osoby jednající za společnost (občanský průkaz nebo pas).

V případě dědiců či právních nástupců z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky.

Zdroj: Tisková zpráva Garančního systému finančního trhu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *