Neděle 29. listopadu. Svátek má Zina.

Základem Energetické unie mají být úspory energie

04.02.2015 09:02 Tisková zpráva:

„Energetická účinnost je naším jediným a největším domácím zdrojem energie, jak uvedla Mezinárodní energetická agentura a také odvětví s nejvíce nevyužitým potenciálem. Tento čistý, levný zdroj energie může být dostupnými technologiemi během krátké doby využit kdekoliv po celé Europě,“ píše iniciativa REC v dopise adresovaném předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi. 

Výzvu podporuje i aliance Šance pro budovy sdružující více než 300 firem z oboru energeticky úsporného stavebnictví. „Energeticky úsporné stavebnictví dle našich propočtů vytvoří zhruba 35 tisíc pracovních míst a přinese jedno procento k růstu českého HDP ročně. Po roce 2020 pak tato opatření uspoří odběratelům, tedy domácnostem, firmám a institucím, minimálně 25 miliard ročně a pomohou také větší nezávislosti Česka na nejistých zahraničních dodávkách energie,“ uvedl ředitel aliance Šance pro budovy Petr Holub. 

Právě společný postup Evropy v jednání s největším dodavatelem plynu – Ruskem, je jedním z hlavních cílů plánované Energetické unie. Pojem „Energetické unie“, která je podporovaná jak vládami, tak odborníky kromě toho zahrnuje také otázky bezpečnosti a spolupráce mezi členskými státy uvnitř EU, má přinést lepší konkurenceschopnost, samostatnost a nová pracovní místa v oblasti energetiky. 

Dnes (4.2.2015) by Komise měla diskutovat, jaká bude podoba jejich následného návrhu, který předloží Radě a Parlamentu. V pátek 6.2.2015 bude Energetická unie hlavním tématem konference v Rize, kterou za tímto účelem pořádá Lotyšské předsednictví EU. (http://europa.eu/newsroom/calendar/events/2015/02/06_energy_union_en.htm). Návrh pak Komise hodlá zveřejnit 25.2.2015.

Renovation Europe Campaign (REC) je politická komunikační kampaň, která byla založena v roce 2011. Sdružuje firmy a sdružení, které jsou přesvědčeny o velkých výhodách energeticky úsporných renovací pro ekonomiku a společnost. Jejím cílem je snížit energetickou náročnost budov populace EU o 80% do roku 2050 ve srovnání s rokem 2005, zvýšit rychlost renovací v EU ze současné úrovně kolem 1% na 3% do roku 2020. V současné době (leden 2015) má 36 partnerských společností a sdružení a celkem 14 národních partnerů z 11 členských států. Národním partnerem je i asociace Šance pro budovy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *