Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Pojištění nemovitosti: Jak stanovit hodnotu?

Autor: Petr Zámečník | 15.04.2010 00:00 | Kategorie: Pojištění | 1 komentář
Pojištění nemovitosti: Jak stanovit hodnotu?

Nemít pojištěnou nemovitost se nevyplácí. Na jakou částku je ale vhodné ji pojistit? Dalo by se říci "na její hodnotu", jenže... pojistnou hodnotu pojišťovny určují různě. A v případě špatně stanovené může pojištěný splakat nad pojistným plněním. Kdy získáte vyšší pojistné plnění?

Pojišťovny neustále varují: Je třeba mít řádně pojištěnou nemovitost. Je-li nemovitost pojištěna na nižší pojistnou částku, dochází k tzv. podpojištění. Pojišťovna v případě pojistné události příslušným způsobem krátí pojistné plnění. Je-li naopak nemovitost pojištěna na příliš vysokou částku, pojišťovna vyplatí nejvýše náhradu škody - hodnotu nemovitosti. A zde tkví kámen úrazu. Jaká je hodnota nemovitosti?

Obecně lze stanovit pojistnou hodnotu třemi základními způsoby: Cenu nemovitosti si určí pojištěný sám, cena nemovitosti je stanovena podle ceny obvyklé (tj. je zpracován cenový odhad), nebo je spočítána stavební hodnota (tj. je určena cena, za níž by bylo možné srovnatelnou nemovitost znovu postavit).

Některé pojišťovny umožňují kombinovat více způsobů určení hodnoty nemovitosti. Zpravidla pak vycházejí z interních tabulek, z nichž podle velikosti, vybavenosti a účelu objektu stanovují základní pojistnou hodnotu. Tu může klient navýšit - ale zpravidla si po takovémto výpočtu nemůže stanovit hodnotu nižší. Naopak pokud klient stanovuje cenu příliš vysokou, pojišťovna zpravidla vyžaduje fotodokumentaci, znalecký posudek nebo provedou obhlídku nemovitosti.

Odpovědnost za správné stanovení pojistné hodnoty vždy nese pojistník. Pojišťovna může provést kontrolu - ale může ji provést i v době, kdy je již pozdě, po pojistné události.


"Určení adekvátní pojistné částky je především v zájmu samotného klienta, který by měl za zákona dbát na tržní hodnotu pojištěného majetku," uvedl Jiří Cívka z Generali pojišťovny.

V Hasičské vzájemné pojišťovně si pojistnou hodnotu stanovuje pojistník sám. Úplně volnou ruku ale přesto nemá. "Pojišťovací zprostředkovatel Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. provede kontrolní výpočet a tento výpočet se může lišit od návrhu klienta maximálně o +- 25%," uvedl Jan Jonáček z HVP.

"Pojistnou částku stanovuje pojistník a měla by odpovídat pojistné hodnotě věci. Pojistná částka je horní hranicí plnění a měla odpovídat ceně, za kterou by bylo možno stejnou nebo porovnatelnou novou  budovu postavit v době ocenění, bez odpočtu opotřebení, tj. v nové ceně," odpověděla Renata Svobodová z České podnikatelské pojišťovny.

"Odpovědnost za stanovení pojistné hodnoty samozřejmě nese pojistník, orientační výchozí cena nemovitosti může být stanovena dle aktuálního znaleckého posudku po odečtení ceny za pozemek, v případě jeho absence může být poradce nápomocen - Pro tyto případy mu slouží interní pomůcka pro určování ceny dle materiálů a m2," sdělil Marek Zeman z AXA pojišťovny a dodal: "Pojistnou hodnotu nemovitosti AXA pojišťovna určuje v okamžiku likvidace pojistné události, nutno poznamenat, že v případě zjištění rozdílu max. 15% ve skutečné hodnotě oproti deklarované pojistné hodnotě, neuplatňujeme institut podpojištění."

UNIQA pojišťovna stanovuje minimální hodnotu nemovitosti, kterou klient může navýšit. "Pokud žádá o příliš velké navýšení, vyšleme našeho technika na odborné posouzení. Chráníme tím hlavně klienta, protože jde o škodové pojištění, tj. v případě škody dostane klient plnění ve výši skutečně vzniklé doložené škody," odpověděla na náš dotaz Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny.

Nižší než pojišťovnou vypočtenou pojistnou částku si mohou zvolit klienti České pojišťovny. "Klientům ČP při sjednání pojištění vysvětlujeme, že by sjednaná pojistná částka měla odpovídat hodnotě pojišťované věci," sdělil Václav Bálek z České pojišťovny a dodává: "Klient si samozřejmě může zvolit pojistnou částku vyšší, než tuto doporučenou - orientační, ale i nižší - a ho upozorňujeme na riziko podpojištění."

Klientem stanovenou pojistnou částku kontroluje také ČSOB Pojišťovna, u níž si pojistník také může zvýšit pojišťovnou vypočtenou pojistnou částku. Kdy pojišťovna cenu kontroluje? "Při taxaci pojistné smlouvy a popř. při likvidaci pojistné události," upřesňuje Tomáš Hejda z ČSOB Pojišťovny.

Kontrolu pojistné částky vzhledem k hodnotě nemovitosti až v případě pojistné události provádí např. Česká pojišťovna. "V případě pojistné události je součástí likvidačního procesu porovnání pojistné částky (PČ) a pojistné hodnotě (PH) budovy. Jejich poměr (PČ:PH) je koeficientem podpojištění," uvádí Václav Bálek.

"V případě totální škody si vždy necháváme vypracovat znalecký posudek," uvádí Jiří Boháč z VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovny.

"Pojistnou hodnotu kontrolujeme, pokud k tomu máme v konkrétním případě důvod," uvádí Jan Legner z MAXIMA pojišťovny. Tedy zpravidla v případě, kdy se pojišťovna domnívá, že se skutečná hodnota liší od pojistné hodnoty nemovitosti.

Chcete vyšší pojistné plnění? Musíte stavět!

Dojde-li k totální škodě (nemovitost je vlivem pojistné události zcela zničená nebo určená k demolici), získávají pojištění náhradu škody do výše pojistné částky. Nemusí ale získat celou cenu. Pojišťovny velmi často po pojistné události kontrolují hodnotu nemovitosti - a navíc si pro výplatu plného pojistného plnění v nových cenách kladou další podmínky.

"Pokud dojde vlivem pojistné události k úplnému zničení předmětu pojištění, pojistitel poskytne pojistné plnění na znovuzřízení předmětu pojištění max. však do výše sjednané pojistné částky," uvádí Tomáš Hejda z ČSOB Pojišťovny . Klient tak musí nemovitost obnovit - tj. postavit znovu obdobný objekt.

"Neobnoví-li klient objekt do tří let od pojistné události, plníme v časové ceně," upozorňuje Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny. Podobná pravidla uplatňuje i Česká pojišťovna: "Pokud  pojištěný do 3 let po vzniku pojistné události neprokáže, že pojištěnou věc opravil, příp. místo ní pořídil novou věc, nebo prohlásí, že opravu věci nebo její znovuzřízení nebude provádět, pak  je pojišťovna povinna plnit pouze do výše časové ceny postižené věci snížené o cenu zbytků postižené věci."


Stejná pravidla uvádějí i pojistné podmínky AXA pojišťovny: "Pokud pojištěný do 3 let od vzniku pojistné události pojistiteli neprokáže, že pojištěnou věc opravil nebo místo ní pořídil novou věc, příp. pojistiteli prohlásí, že nezajistí opravu nebo znovupořízení věci, je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění výlučně do výše časové ceny pojistnou událostí postižené věci snížené o cenu zbytkových částí této věci."

Pravidla pro výplatu pojistného plnění se mezi pojišťovnami liší. "Výplata pojistného plnění se řídí pojistnými podmínkami, výstavba obdobného objektu na původním místě není podmínkou," sdělil Jan Legner z MAXIMA pojišťovny. "V našich pojistných podmínkách není v součastné době žádná podmínka pro výplatu pojistného plnění v případě totální škody," uvedl Jan Jonáček z HVP.

U pojištění nemovitostí se stejně jako u kteréhokoli jiného pojištění vyplatí číst pojistné podmínky. Za nejdůležitější část vedle výluk z pojištění lze považovat podmínky pro výplatu pojistného plnění.

Pozor na změnu hodnoty nemovitosti

Hodnota nemovitostí není stálá. Pojišťovny proto vesměs doporučují buď pravidelně kontrolovat pojistnou hodnotu (např. jednou za tři až pět let), nebo si sjednat indexaci pojistné hodnoty ve smlouvě.

Anketa

Máte pojištěnou nemovitost?

Ano, dostatečně. (50)
 
Ano, ale nedostatečně. (37)
 
Ne. (41)
 
Nemám nemovitost. (14)
 Celkem hlasovalo 142 čtenářů

Pojištění nemovitosti: Jak stanovit hodnotu? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Související subjekty

Poslední přidané komentáře (celkem 1 komentář)

Ing .Legner petr | 07.05.2014 16:36

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Pojištění

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 23.09.2016 00:00 Chalupářská sezóna končí. Na co si dát pozor

Češi jsou po Švédech v chataření a chalupaření světovými přeborníky. Majitelů letního bydlení je více než 400 tisíc a jejich počet neustále roste. Nejohroženější jsou letní příbytky během podzimního a zimního období, kdy se chataři a chalupáři vracejí do svých primárních rezidencí. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 23.09.2016 03:23

Petr Zámečník | 15.09.2016 00:00 Pojištění domácnosti: Nepodceňujte vloupání

Šetřit na pojištění domácnosti se nevyplácí. Minimální varianty sice pokryjí škody z požáru, vichřice či krupobití, na zloděje ale nestačí. Ve kterém kraji lidé bez pojištění pro případ vloupání riskují nejvíce a kde jsou naopak v relativním bezpečí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 26.07.2016 00:00 Škody v domácnosti Čechy netrápí

Češi jsou nepoučitelní, pojištěné bydlení stále nemá více než čtvrtina Čechů. Slováci jsou na tom o chlup lépe, bez pojištění jich je „jen“ pětina. Nic na tom nemění ani jejich osobní zkušenost s vloupáním či prasklým potrubím. Co nejčastěji Češi podceňují při pojištění bydlení? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 22.07.2016 00:00 Žně zlodějů jsou v plném proudu. Nepodceňujte zabezpečení ani pojištění

Lidé si užívají v letních měsících volna u moře či na chalupě, příbytky nechávají bez dozoru a často i nezabezpečené. Zloděje ale na dovolené v této době rozhodně nenajdete. Počet vloupání v létě každoročně přibývá. Jak se co nejvíce vyvarovat nezvané návštěvě? Na co si dát pozor, aby vám pojišťovna případné škody proplatila?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Pojištění

18.08.2015 14:35 Češi přicházejí ročně o tisíce korun

Téměř třetina Čechů má nějaký druh finančního produktu. Ať už se jedná o půjčku, úvěr, anebo hypotéku, tak zadlužení českých domácností každým rokem roste víc a víc. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

05.12.2014 15:06 Pojišťovny už se chystají na Vánoce. Počet požárů bývá dvojnásobný

Zvláště o Vánocích a na Silvestra dochází v domácnostech k mnha požárům. I pojišťovny v prosinci a lednu zaznamenávají velký nárůst požárů v domácnostech. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

02.09.2014 13:53 Životní pojistky nebude možné vybrat před šedesátým rokem

Podle chystané novely zákona o daních z příjmu nebude možné předčasně vybrat úspory z životního pojištění od příštího roku dříve než v šedesáti letech. Rozpočtový výbor sněmovny bude zítra novelu schvalovat. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.06.2014 14:02 Dovolené přicházejí, zloději se radují

V loňském roce bylo evidováno Policií ČR 4 446 případů krádeží bytů a 6 671 rodinných domů, z toho bylo v letních měsících vykradeno 1 225 bytů a 1 559 domů. Kromě dobrého zabezpečení bytu či domu a pojištění nemovitosti a domácnosti, je také nutné myslet na to, že zlodějům napomáhají sociální sítě, na kterých lidé sdílení informace o svých dovolených.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

19.02.2014 14:31 Češi dělají chyby při nastavení pojistné ochrany majetku

Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven se Češi se nejvíce obávají požáru a blesku, pojišťovny paradoxně nejčastěji řeší škody způsobené povodněmi a záplavami. Živelné pohromy ale v poslední době přestaly být pro Čechy neobvyklým jevem. Jenže lidé své pojistky většinou neaktualizují, a tak po pojistné události často přicházejí o peníze s pojistného plnění. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (382)
 
Spíše ano. (54)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (62)
 Celkem hlasovalo 545 čtenářů

Nejčtenější články z Pojištění za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »