Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Škody vzniklé kvůli špatnému stavu nemovitosti pojišťovna nezaplatí!

Autor: Petr Bukač | 29.07.2008 00:00 | Kategorie: Pojištění | 5 komentářů
Škody vzniklé kvůli špatnému stavu nemovitosti pojišťovna nezaplatí!

Každý vlastník je povinen se o svou nemovitost řádně starat. Zanedbává-li údržbu a potřebné opravy odkládá nebo je provádí nekvalitně, v případě živelní události nemusí dostat žádnou náhradu škody, přestože má svůj majetek pojištěn. Pojišťovny na to výslovně upozorňují v pojistných podmínkách.

Pojistné podmínky jsou klíčovou součástí pojistné smlouvy

Základním pravidlem, které se vyplatí dodržovat při sjednávání jakéhokoliv pojištění, je pečlivé prostudování pojistné smlouvy ještě před jejím podpisem. Většina lidí si zkontroluje správnost údajů uvedených přímo v pojistné smlouvě, ale pojistným podmínkám, které bývají její nedílnou součástí, nevěnuje velkou pozornost. Kdo by taky ztrácel čas čtením několika stran nepříliš záživného textu vytištěného drobným písmem? Přitom znalost pojistných podmínek má pro každého, kdo nechce platit pojistku zbytečně, klíčový význam!

Právě v pojistných podmínkách lze zjistit, co přesně a za jakých podmínek je pojištěno. Bývají zde uvedeny mj. povinnosti pojistníka, tj. osoby, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu, jejichž splněním je podmíněna výplata pojistného plnění, a také výluky z pojištění. Až z pojistných podmínek se dá zjistit, co daná pojišťovna rozumí například škodou způsobenou povodní, vichřicí nebo úderem blesku, na co se pojištění nevztahuje a co může ohrozit výplatu pojistného plnění.

Začít se shánět po pojistných podmínkách, až když pojišťovna odmítne proplatit náhradu škody, je opravdu pozdě. Přitom není třeba se je učit nazpaměť, ale jen si je pečlivě přečíst a případně si je nechat i vysvětlit ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Potom stačí uchovat si v paměti informaci, že pojistné podmínky jsou důležitou součástí smlouvy a že je vhodné se do nich podívat vždy při vzniku pojistné události, a to pokud možno ještě před jejím nahlášením pojišťovně.

Porušení povinností má vážné následky

Základní náležitosti pojistných smluv, vymezení pojmů, práva a povinnosti zúčastněných osob a některé další oblasti upravuje zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Přímo v tomto zákoně je zakotvena mj. povinnost pojistníka poskytovat pojišťovně pravdivé a úplné informace potřebné pro sjednání pojištění i šetření pojistných událostí. Dále je pojistník povinen předložit pojišťovně potřebné doklady a postupovat způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě.

Zákon také uvádí následky případného porušení povinností. V § 17 odst. 2) je výslovně uvedeno: „Pokud mělo porušení povinností uvedených v tomto zákoně nebo v pojistné smlouvě podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Povinnosti pojistníka bývají obsáhleji specifikovány v pojistných podmínkách. Přestože se u různých pojišťoven mohou lišit, vždy je zde zpravidla povinnost předcházet vzniku pojistné události dodržováním platných předpisů a v případě majetkového pojištění i řádnou péčí o majetek. Pokud pojistná událost nastane, je pojistník povinen učinit opatření pro zmírnění jejich následků. Porušení těchto povinností má za následek právo pojišťovny nevyplatit, nebo alespoň přiměřeně snížit pojistné plnění.

Zanedbaná údržba se může prodražit

Co výše uvedená ustanovení znamenají v praxi? Například to, že dojde-li k požáru domu kvůli špatnému stavu komína, pojišťovna nemusí vyplatit pojistné plnění. Podle platné vyhlášky o čištění komínů je totiž vlastník, správce nebo uživatel budovy povinen zajistit čištění a kontrolu komína odbornou firmou minimálně dvakrát, resp. v případě kotlů na tuhá paliva dokonce čtyřikrát (!) ročně, což ví a dělá opravdu jen málokdo. Paradoxní přitom je, že vůbec nezáleží na tom, jak často je komín používán.

Totéž platí pro škody vzniklé kvůli špatnému stavu hromosvodu, elektroinstalace nebo rozvodů plynu. Problémem může být jejich neodborně provedená instalace, oprava či úprava nebo třeba chybějící revize. Výplatu pojistného plnění může ohrozit také neřešený havarijní stav střechy, zvláště prokáže-li se, že do ní zatékalo již před pojistnou událostí, což vlastník budovy věděl nebo mohl vědět. Pokud vítr odtrhl již dříve uvolněnou střešní krytinu, pojišťovna platit opravu střechy nemusí.

Škoda způsobená silným větrem navíc vůbec nemusí být pojistnou událostí. Například v pojistných podmínkách České pojišťovny se lze dočíst, že se musí jednat o vichřici o rychlosti 20,8 m/s a více. Není-li rychlost větru v místě pojistné události zjistitelná, pojišťovna vyplatí pojistné plnění, jen prokáže-li oprávněná osoba, že vichřice způsobila obdobné škody na řádně udržovaných stavbách v okolí, anebo že škoda při bezvadném stavu stavby mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.

Kdo chce hodně, nemívá nic

Člověku, který musí vyřizovat pojistnou událost, není moc co závidět. Shánění řemeslníků a materiálu na opravy, stěhování, uklízení, jednání s likvidátorem, vyřizování administrativy atd. Při takové příležitosti nejeden poškozený začne přemýšlet o tom, jak by z pojišťovny vymáčknul co nejvíc. Od takové myšlenky bývá už jen krůček k pokusu o spáchání pojistného podvodu. Pokušení nechat si proplatit i škodu, která nevznikla, bývá silné. Ne vždy to ale musí dobře dopadnout.

Jistě není třeba pojišťovnu příliš šetřit a netrvat na uspokojení všech svých oprávněných nároků. Boj o výplatu pojistného plnění asi také nemusí probíhat vždy přísně v duchu zásad fair play. To, jestli při bouři, která odnesla střechy půlce vesnice, bylo v některém z domů rozbito jedno nebo pět oken, pojišťovna nejspíš vyšetřovat nebude. Likvidace pojistné události, spočívající ve vážném poškození jediného domu údajnou větrnou smrští, která ale po sobě jinde nezanechala žádné stopy, nejspíš jen tak hladce neprojde.

Při hlášení pojistné události by si měl každý uvědomit, že pojistný podvod je trestným činem, jehož spáchání může být potrestáno odnětím svobody až na 12 let. Navíc, pokud se prokáže, že byť jen část požadované náhrady škody byla nárokována neoprávněně, pojišťovna může odmítnout vyplatit celé pojistné plnění.

Pojistných podvodů přibývá a pojišťovnám nezbývá, než aby s nimi stále intenzivněji bojovaly. V řadě případů se jim to i daří. Zaměstnávají týmy specialistů, spolupracují s Policí České republiky a neváhají najmout i soukromé detektivy. Jistá míra obezřetnosti při uplatňování nároků z pojištění je tedy jistě na místě.

Anketa

Staráte se řádně o svou nemovitost?

Ano. (18)
 
Ne. (3)
 
Nemám nemovitost. (3)
 Celkem hlasovalo 24 čtenářů

Škody vzniklé kvůli špatnému stavu nemovitosti pojišťovna nezaplatí! >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 5 komentářů)

Zrovna dnes JIrka | 23.09.2008 18:26
Hodí se cokoliv Nemo | 01.08.2008 14:30
RE: Dokazovat bude muset vlastník ? | 30.07.2008 13:39
Dokazovat bude muset vlastník Nemo | 30.07.2008 13:27

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Pojištění

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 23.09.2016 00:00 Chalupářská sezóna končí. Na co si dát pozor

Češi jsou po Švédech v chataření a chalupaření světovými přeborníky. Majitelů letního bydlení je více než 400 tisíc a jejich počet neustále roste. Nejohroženější jsou letní příbytky během podzimního a zimního období, kdy se chataři a chalupáři vracejí do svých primárních rezidencí. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 23.09.2016 03:23

Petr Zámečník | 15.09.2016 00:00 Pojištění domácnosti: Nepodceňujte vloupání

Šetřit na pojištění domácnosti se nevyplácí. Minimální varianty sice pokryjí škody z požáru, vichřice či krupobití, na zloděje ale nestačí. Ve kterém kraji lidé bez pojištění pro případ vloupání riskují nejvíce a kde jsou naopak v relativním bezpečí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 26.07.2016 00:00 Škody v domácnosti Čechy netrápí

Češi jsou nepoučitelní, pojištěné bydlení stále nemá více než čtvrtina Čechů. Slováci jsou na tom o chlup lépe, bez pojištění jich je „jen“ pětina. Nic na tom nemění ani jejich osobní zkušenost s vloupáním či prasklým potrubím. Co nejčastěji Češi podceňují při pojištění bydlení? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 22.07.2016 00:00 Žně zlodějů jsou v plném proudu. Nepodceňujte zabezpečení ani pojištění

Lidé si užívají v letních měsících volna u moře či na chalupě, příbytky nechávají bez dozoru a často i nezabezpečené. Zloděje ale na dovolené v této době rozhodně nenajdete. Počet vloupání v létě každoročně přibývá. Jak se co nejvíce vyvarovat nezvané návštěvě? Na co si dát pozor, aby vám pojišťovna případné škody proplatila?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Pojištění

18.08.2015 14:35 Češi přicházejí ročně o tisíce korun

Téměř třetina Čechů má nějaký druh finančního produktu. Ať už se jedná o půjčku, úvěr, anebo hypotéku, tak zadlužení českých domácností každým rokem roste víc a víc. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

05.12.2014 15:06 Pojišťovny už se chystají na Vánoce. Počet požárů bývá dvojnásobný

Zvláště o Vánocích a na Silvestra dochází v domácnostech k mnha požárům. I pojišťovny v prosinci a lednu zaznamenávají velký nárůst požárů v domácnostech. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

02.09.2014 13:53 Životní pojistky nebude možné vybrat před šedesátým rokem

Podle chystané novely zákona o daních z příjmu nebude možné předčasně vybrat úspory z životního pojištění od příštího roku dříve než v šedesáti letech. Rozpočtový výbor sněmovny bude zítra novelu schvalovat. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.06.2014 14:02 Dovolené přicházejí, zloději se radují

V loňském roce bylo evidováno Policií ČR 4 446 případů krádeží bytů a 6 671 rodinných domů, z toho bylo v letních měsících vykradeno 1 225 bytů a 1 559 domů. Kromě dobrého zabezpečení bytu či domu a pojištění nemovitosti a domácnosti, je také nutné myslet na to, že zlodějům napomáhají sociální sítě, na kterých lidé sdílení informace o svých dovolených.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

19.02.2014 14:31 Češi dělají chyby při nastavení pojistné ochrany majetku

Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven se Češi se nejvíce obávají požáru a blesku, pojišťovny paradoxně nejčastěji řeší škody způsobené povodněmi a záplavami. Živelné pohromy ale v poslední době přestaly být pro Čechy neobvyklým jevem. Jenže lidé své pojistky většinou neaktualizují, a tak po pojistné události často přicházejí o peníze s pojistného plnění. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (378)
 
Spíše ano. (54)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (62)
 Celkem hlasovalo 541 čtenářů

Nejčtenější články z Pojištění za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 10.10.2016 00:00 Buďte odpovědní! Den blbec se může prodražit

Každému se může stát, že neúmyslně rozbije zboží v obchodě, poškodí kamarádovi počítač či vyplaví souseda, a to nemusí být nutně nemotora. Za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví či na věci nesete odpovědnost a máte povinnost ji nahradit. Před následky možných rizik je ale možné se pojistit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »