Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Smlouvy o dílo usnadňují jednání i konání – bez smlouvy nebude na pozdější reklamace brán zřetel

Bez kvalitní právní smlouvy se může snaha chovat se ekologicky opravdu vymstít. I při snaze chovat se ekologicky – například při získání dotace na zateplení domů či jiných stavebních úpravách vedoucích ke snížení nákladů na topení – však platí několik zásad, které by se měly bezpodmínečně dodržovat. Při sjednávání zateplovacích prací je nezbytné uzavřít platnou smlouvu s dodavatelskou firmou. Navíc je smlouva potřeba pro žádost o dotace, stejně jako v případě žádosti o úvěr.

Stavební činnost je velmi komplexní a často se obsah prací více či méně mění během provádění díla, strany si nemohou ani při nejlepší vůli pamatovat všechny detaily svých dohod, cenu jednotlivých dílčích prací a termíny, dokdy měly být dílčí etapy dokončeny. Písemná smlouva je tedy nejen pro případ, že se věc nezdaří, ale také pro správné plnění z obou stran a pro dobrou a vyjasněnou spolupráci. Občanský zákoník pouze ukládá zhotoviteli vydat objednateli písemné potvrzení o převzetí objednávky. Zákon neukládá žádné minimum objemu investovaných prostředků pro písemnou smlouvu, ale ta se na stavbu vyplatí vždy. Ať už jako záchytný dokument, v němž jsou shrnuty všechny práce a podmínky, nebo jako podklad při sporném jednání,“ řekla Šimona Mašková, advokátka a společnice kanceláře Mašek advokáti .

Zásadním předpokladem fungující smlouvy o dílo je přesná a jasná specifikace díla jako takového, tedy co musí být zhotoveno, opraveno, postaveno. Kromě ceny je důležitým prvkem smlouvy datum zhotovení prací – časový harmonogram.   Strany nesmějí zapomenout na pojištění stavby, zajištění bezpečnosti majetku a osob po dobu stavby. Měla by se také vyjasnit otázka dozoru nad prováděnými pracemi, určit pravomoci zástupců stran ve věcech technických a smluvních. Dobrý stavební dozor, ač se často zdá jako velká položka, může v rámci rozpočtu stavebních – a nejen zateplovacích – prací upozornit na položky, které není nutné provést, nebo jsou chybně oceněny i v řádech mnoha tisíc korun. Obvykle u kvalitního stavebního dozoru platí: Čím nákladnější stavba, tím vyšší úspora.

Doporučuji při sestavování smlouvy využít položkový ceník a zcela jistě stavebního technika, který posoudí, zda všechny navržené položky v rozpočtu jsou správné a zda nějaká naopak nechybí. Může se snadno stát, že je v rozpočtu vynechána část, bez níž nelze kvalitně zhotovit navazující stavební práce. Z takové záležitosti může snadno vzniknout spor. Dále je třeba dobře stanovit cenu, neboť ve stavebnictví je velmi běžné, že dojde k vícepracím nebo některé práce není nutné nakonec vykonat vůbec. Dnes již existují ceníky a stavební standardy, podle kterých se stavební společnosti řídí při tvorbě rozpočtu a jež může objednatel překontrolovat,“ doplnila Mašková.

Důležité je připravit se předem, nedůvěřovat hned první firmě. Vyplatí se klást velký důraz na výběr dodavatele, nejlevnější nebývá ten nejlepší. Určitě by mělo jít o stabilní firmu s referencemi, už jen proto, aby objednatel nebyl v polovině prací postaven před problém „firma přestala existovat“. Je také dobré předem si dohodnout podmínky, i při malém rozsahu díla je běžné ponechat si zádržné ve výši pěti až patnácti procent z ceny díla, aby byl zachován ekonomický tlak na dokončení nedodělků a oprav. Pokud je pro objednatele důležité dodržet termín ukončení prací, doporučuje se sjednat smluvní pokuty pro případ prodlení.

Příliš vysoké smluvní pokuty nepřinesou užitek, spíš naopak. Navíc soud má právo moderace nebo nepřiznání smluvní pokuty, pokud je nepřiměřená. Při stanovení výše smluvní pokuty doporučuji řídit se zásadou, že smluvní pokuta je paušalizovaná náhrada škody. Jinými slovy, stanovím ji tak, aby mi pokryla případnou vzniklou škodu při konkrétním porušení závazku druhé strany. Například pokud firma neudělá zateplení a výměnu topného systému včas, budu muset hradit ubytování, případně storno poplatky za stěhování, uskladnění nábytku. To by měla pokrýt smluvní pokuta. Smluvní úrok z prodlení za pozdní platby by měl být rovněž přiměřený. Například 0,05 procenta denně, nebo 10 až 20 procent ročně, aby úrok sám pro případ soudu nepřevýšil spornou částku,“ řekla Mašková.

V případě prací v rozsahu, kdy se již dá žádat o dotace, se určitě vyplatí obrátit se na právní firmu. Dobrá příprava akce ušetří hodně vrásek a peněz pro případ řešení rozporů nebo nesplněných závazků. U podepisování smlouvy je potřeba dát si pozor na primární ukazatele, které mohou napovědět, že smlouva není úplně v pořádku.   Příliš mnoho odkazů na různě se prolínající články, příliš dlouhá smlouva na drobnou stavbu nebo příliš krátká smlouva na velikou zakázku. Formulace by neměly být příliš laické a familiární, smlouva by mohla být v mnoha ustanoveních nepřesná a zavádějící, dvojznačná, a nebude ctít již zavedené právní pojmy. Smlouva musí být čitelná pro obě strany. Jasná smlouva rovná se dobré vztahy.

Příkladem může být situace, kdy šlo o zateplení střechy rodinného domu a bylo provedeno bez písemné smlouvy. Později se zjistilo, že stavební firma neprovedla zateplení v celé ploše střechy. Na zjištění bylo potřeba, aby majitel domku zaplatil nejen právníka, ale také znalce, který provedl sondáž skrze stěny podkrovních pokojů,“ uvedla Šimona Mašková, advokátka a společnice kanceláře Mašek advokáti. „Dále bylo potřeba vydat peníze na předběžné opatření, aby se zabránilo stavební firmě nakládat s majetkem po dobu sporu. Už jen tyto prvotní akce se pohybovaly v řádech desítek tisíc korun. V tomto případě bylo dosaženo mimosoudní dohody, ale netřeba říkat, že i výhra by byla diskutabilní, neboť vložené prostředky by majitel získal až v závěru několikaletého sporu a v mezidobí by ještě uhradil náklady na provedení zateplení, malby pokojů, právní služby a možná i dalšího znalce.

Smlouvy o dílo usnadňují jednání i konání – bez smlouvy nebude na pozdější reklamace brán zřetel >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Státní podpora

Jana Zámečníková | 03.08.2016 00:00 Obchodu s chudobou má zabránit omezení počtu nájemníků v bytě

Vláda schválila návrhy ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) na zlepšení situace sociálně vyloučených lidí žijících v ghettech a jejich okolí. Návrh by měl zabránit rostoucím dluhům nájemníků, ale počítá také s omezením počtu nájemníků v bytech. Vyřeší restrikce tíživou situaci sociálně vyloučených lidí? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 03.08.2016 17:33
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 29.04.2016 00:00 Mladí na hypotéky nestačí, pomáhají rodiče i stát

Začátky jsou těžké a stejné je to i u hypotečních úvěrů. Pro získání nejvýhodnějších úrokových sazeb je potřeba disponovat alespoň minimální finanční hotovostí, kterou mladí často nemají. Pomoc pak hledají především u rodičů. V pozadí nechce zůstat ani stát, který sice v posledních letech na mladé trochu zanevřel, ale nyní se to snaží napravit. Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 03.05.2016 07:52

Petr Zámečník | 11.04.2016 00:00 Vlastní bydlení za státní peníze? Mladí mají šanci

Státní fond rozvoje bydlení (SRFB) nabízí nejednu státní podporu. Mladí do 36 let dosáhnou hned na dvě. Mohou si s levným úvěrem od státu vlastní bydlení pořídit, a s dalším ho levně opravit. Za jakých podmínek? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 15.03.2016 00:00 Mladí se dočkají nové podpory bydlení

Mladé rodiny s dětmi dostanou příležitost zlepšit svou bytovou situaci. Vláda schválila návrh ministerstva pro místní rozvoj, který zpřístupní bydlení osobám mladším 36 let pečujících o dítě do šesti let. Za jakých podmínek mohou mladí nízkoúročený úvěr do výše až 600 tisc korun získat? Nejsou tyto půjčky v době nízkých úrokových sazeb zbytečné? Komu mohou pomoci nejvíce? Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 15.03.2016 09:58

Jana Zámečníková | 18.02.2016 00:00 Pražským bytovkám se otvírají nové možnosti

Pražské bytové domy se dočkaly kontinuální výzvy nejen na zateplení a výměnu kotle. Vlastníci bytovek v Praze budou mít možnost od 15. března 2016 až do konce roku 2021 zažádat o dotace v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Dveře se bytovým domům otevřou s 250 miliony korun, další prostředky pak budou přibývat s prodejem emisních povolenek. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Státní podpora

19.10.2016 14:24 Stát začne od listopadu přispívat na stěhování za prací

Od 1. listopadu začnou úřady práce vyplácet příspěvek na stěhování za prací. Nová paušální dávka ve výši 50 tisíc korun bude poskytována lidem, kteří se přestěhují za prací alespoň o padesát kilometrů od původního bydliště. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

29.03.2016 14:07 NKÚ: Dotované byty jsou pronajímány i lidem bez znevýhodnění

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil devět náhodně vybraných projektů státem dotovaných bytů. Zjistil, že byly pronajímány i lidem bez zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Ministerstvo pro místní rozvoj uživatele bytů nekontroluje. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.03.2016 14:17 Mladé rodiny budou moci žádat o půjčku na bydlení až do 600 tisíc korun

Vláda dnes schválila možnost čerpání půjček na bydlení pro lidi do 36 let pečující o dítě do 6 let. Půjčky bude poskytovat Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) a program pro čerpání bude vyhlášen nařízením vlády. Celkové výdaje budou pro tento rok přibližně 100 milionů korun.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

03.12.2015 13:43 Obnovitelné zdroje budou příští rok bez podpory

Energetický regulační úřad (ERÚ) před dvěma týdny rozhodl, že většině obnovitelných zdrojů v ČR nebude pro příští rok vyplacena podpora. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

24.11.2015 13:24 MMR dá na obnovu památek tři miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dotace na obnovu památek. Do dotačního programu, ve kterém jsou připraveny tři miliardy korun, se mohou zájemci přihlásit od 30. listopadu do 31. března. Peníze půjdou na památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO nebo na seznam nominované . Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (359)
 
Spíše ano. (50)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (58)
 Celkem hlasovalo 514 čtenářů