Jankovský: SON bude nájemníkům pomáhat ještě intenzivněji

23.11.2010 03:11 Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a předseda Sdružení nájemníků (SON) Milan Taraba se dnes dohodli na širším zapojení terénních pracovišť Sdružení do právní a organizační pomocí nájemníkům, kteří bydlí v bytech, kde končí po 1. lednu 2011 režim regulace nájmu

S koncem účinnosti zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného nastane pro řadu nájemníků situace, s níž mohou potřebovat výrazně pomoci. „Přestože tento termín je již více než čtyři roky znám, předešlé vlády se příliš nevěnovaly jeho komunikaci. Snažíme se nyní tuto situaci na poslední chvíli řešit.,“ řekl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

Proto ministr požádal na dnešní schůzce předsedu Sdružení nájemníků Milana Tarabu, aby v rámci regionálních pracovišť Sdružení byly posíleny již existující služby v následujícím období. Nájemníci tak mohou ve zvýšené míře využívat jednoduchý právní a zejména organizační servis, včetně například návrhů smluv a podání. Seznam regionálních pracovišť najdou na webové adrese www.son.cz.