Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Architektura na českých zlatých mincích

Autor: Daniel Kuchta | 17.12.2009 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 2 komentáře
Architektura na českých zlatých mincích

Od roku 2001 vydává Česká národní banka zlaté mince v tematických cyklech, které zobrazují vybrané architektonické a technické skvosty mezi nemovitostmi v České republice. Jaká byla první série - slohy od románského po současnost? Doplněny obrázky mincí.

S pětiletými tematickými cykly zlatých pamětních mincí začala ČNB symbolicky v novém tisíciletí, přičemž první minci vydala v první jarní den roku 2001. První pětiletý cyklus reprezentoval jednotlivé architektonické slohy od románského až po současnost. Mince měly váhu 1/5 unce (6,22 g), průměr 20 mm a nominální hodnotu 2 000 korun. Prodejní cena byla samozřejmě jiná, u mince v běžné kvalitě to bylo 3 300 korun, u mince v proof kvalitě pak 3 900 korun za minci. Tržní cena je vyšší a u jednotlivých mincí se dosti liší. Většinou platí, že dříve vydané mince vycházely v menších nákladech a postupem času jejich ceny výrazněji vzrostla. To platí zejména u kvality proof, u níž ČNB postupem času výrazně zvyšuje počty emitovaných kusů.

Románský sloh – rotunda ve Znojmě

První památkou zobrazenou na minci vydané na jaře 2001 byla rotunda sv. Kateřiny, původně zasvěcena p. Marii, která zastupuje románský sloh. Je součástí předhradí Znojemského hradu a jde o jednu z nejvýznamnějších kulturních památek (zapsaná na seznam památek v březnu 1960) na území ČR. Výjimečnost kaple spočívá hlavně v nástěnných malbách v apsidě i hlavní lodi, které propojují křesťanské (z prvních let Krista) a světské prvky zobrazující české i moravské Přemyslovce a jejich předchůdce. Na samotné minci je pak zobrazena postava Přemysla Oráče, jehož příběh je vyobrazen také na malbách.Přesné datum výstavby rotundy ani její účel nicméně nejsou přesně známy a jsou předmětem několika vědeckých studií a sporů. Všeobecně přijímanou teorií je, že byla vystavěna začátkem 11. století po dobytí Moravy Přemyslovci Břetislavem I. a klenba i všechny malby přibyly v roce 1134 po nástupu Konráda II. Znojemského na pražský trůn po jeho svatbě s Marií Srbskou. Nejstarší datování je zasazeno do druhé poloviny 9. století a vlády krále Rostislava, přičemž za výzdobu (kromě čtvrté řady, která přibyla až v roce 1134) byl prý zodpovědný svatý Metoděj. Nejnovější teorie zase datuje její výstavbu do první poloviny 10. století a po poboření a znovupostavení byla vymalována na tři etapy v jedenáctém století.

Gotika – klášter ve Vyšším Brodě

Tématem druhé mince je klášter ve Vyšším Brodě, který reprezentuje ranou gotiku. Patří mezi nejvýznamnější kulturní památky v jižních Čechách a nejzachovalejší kláštery u nás. Byl založen v roce 1259 Vokem z Rožmberka (je také vyobrazen na minci), který sem povolal cisterciácké mnichy z Rakouska. Ti tady zůstali s přestávkami spojenými s rušením kláštera prakticky dodnes. Pověst říká, že Vok z Rožmberka se při jednom příchodu do Vyššího Brodu málem utopil ve Vltavě a tehdy slíbil, že když přežije, postaví zde klášter. Žádný důkaz však k této události neexistuje. Vyšší Brod je podle přání zakladatele rodovým klášterem, v němž bylo pohřbeno deset generací této rodiny. Vyšebrodský chrám tak představuje nejvýznamnější české rodové mauzoleum s kontinuitou od 13. do 17. století.
Klášterní kostel s přilehlými budovami byl stavěn postupně od 60. let 13. století, dokončen byl v 80. letech 14. století. Specifickým slohovým projevem je klenba kapitulní síně (kolem roku 1285) tvořená čtyřmi trojpaprsky, vyrůstajícími z jediného sloupu uprostřed síně. Jedinečností se vyznačuje kružba středního kruhového okna. Její pojetí je velmi blízké katedrálním rozetám doby románské. Z evropského hlediska je zajímavostí také klínové dvojboké uzavření vnějších kaplí přiléhajících k východní straně příčné lodi. Zachovalo se zde i několik pozoruhodných sbírek, mezi něž patří  sbírka obrazů českých malířů v obrazárně, sbírka bohoslužebných předmětů ze 17. a 18. století rozsáhlá sbírka Biblí ve 40 jazycích, rozsáhlá sbírka odborné teologické a filosofické literatury (přes 70 tisíc svazků). Světovým unikátem je pak Závišův kříž, který patří mezi deset nejvýznamnějších relikviářů na světě. Ten je však po většinu času ukryt v trezoru.

Pozdní gotika – kašna v Kutné Hoře

Na třetí minci, vydané na jaře 2002, je zobrazena kamenná kašna v Kutné Hoře zastupující pozdní gotiku. Byla postavena v roce 1495 jako součást kutnohorského vodovodu, prostřednictvím něhož se do města přiváděla pitná voda. Ta totiž byla ve své době kvůli důlní činnosti nedostatkovým zbožím a musela se přivádět několikakilometrovým potrubím, které fungovalo až do roku 1890 (na přelomu 19. a 20. století sloužila jako stanice transformátoru).
Autorem kašny byl známý architekt Matěk Rejsek, mezi jehož práce patří například Prašná brána v Praze a který také spolupracoval na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Kašna je součástí nynějšího Rejskova náměstí a jde o dvanáctiboký bohatě zdobený hranol nesoucí znaky svatobarborské kamenické huti Matyáše Rejska. Kašna je jedinečná svou výzdobou (kromě množství kružeb a fiál to původně byly i sochy) i velikostí a patří mezi skvosty pozdně gotické architektury. I když z původní výzdoby kašny zůstalo pouhé torzo, je zařazena na český seznam památek Světového dědictví UNESCO.

Renesance – zámek v Litomyšli

Motivem čtvrté mince, vydané v září 2002, je zámek v Litomyšli jako zástupce renesance a další z řady národních kulturních památek zapsaných na seznamu UNESCO. Zámek byl postaven v letech 1568 až 1581 jako rodinné sídlo Vratislava z Pernštejna a jeho manželky Marie Manrique de Lara z rodu Mendozů. Původní stavbou zde byl hrad, dříve dřevěný (první zmínka v roce 981) a později kamenný. Jako architekt a stavební mistr se na výstavbě podílel Ital Giovanni Battista Aostalli.
Stavba je ukázkou vrcholné renesance a jeho původní podoba je i přes mnohé pozdější změny a doplnění v interiéru zachována dodnes. Veškeré vnější zdi i komíny zámku jsou pokryty malbami "psaníček", tzv. sgrafitti, a podle tradice se ani jeden motiv na nich se neopakuje. V 18. století byla rozšířena zahrada, která je součástí zámku již od jeho založení, a přibylo zde zámecké divadlo. To je zachováno dodnes a svou kompletně dochovanou jevištní technikou a naprosto výjimečným souborem kulis je unikátní památkou zámku. Své dětství zde prožil známý skladatel Bedřich Smetana a v zámku se nachází klavír, na němž Smetana hrával při svých návštěvách Litomyšle. Od roku 1945 je zámek ve vlastnictví státu.

Renesance - Slavonice

Pátým architektonickým slohem, zobrazeným na minci z dubna 2003, je pozdní renesance reprezentována štíty domů v Slavonicích. Slavonice se poprvé zmiňují v písemných sbírkách z roku 1260, tehdy jako trhové město. Svou dnešní podobu získalo město koncem 15. a v průběhu 16. století, kdy zažilo největší hospodářský vzestup.


 

Renesanční výstavba a přestavba měšťanských domů udělala z města jedinečný architektonický klenot, kterému vévodí renesanční domy se sgrafitovými fasádami zobrazující obrazové, především biblické, cykly. Od roku 1961 jsou Slavonice městskou památkovou rezervací a historické jádro je postupně obnovováno.

Baroko – zámek v Buchlovicích

Šestá mince z cyklu architektonických slohů, vydaná v září 2003, zobrazuje zámek v Buchlovicích, jakožto zástupce baroka. Představuje typ italské barokní vily a je ojedinělou památkou v celém středoevropském regionu díky tomu, že jeho bohatá výzdoba a vybavení zahrnuje všechny výtvarné obory od architektury, přes malířství a sochařství až po umělecká řemesla. Součástí zámku je zahrada a rozsáhlý zámecký park v italském stylu, později upraven ve francouzském a zčásti v anglickém slohu. Zahrada a park představují jedny z nejvýznamnějších památek tzv. historické zeleně u nás.

 

Zámek se datuje do přelomu 17. a 18. století. Podle pověsti jej dal vystavět Jan Dětřich z Petřvaldu pro svou manželku Anežku Eleonoru z Colonna-Felsu, které prý bylo na nedalekém hradě Buchlov zima a chtěla žít v sídle, které by jí připomínalo Itálii. Vzorem tak byla Villa Colonna u Neapole. Jméno architekta je také opředeno tajemstvím, podle některých zdrojů byl autorem stavby Ital Carol Fontana, častěji se ale uvádí Domenico Martinelli. Svou současnou podobu získal zámek až v 20. letech dvacátého století, kdy provedl úpravy architekt Dominik Fey. Od roku 1945 je zámek ve vlastnictví státu.

Empír – zámek Kačina

Sedmá mince v tomto cyklu, vydaná v dubnu 2004, reprezentuje sloh empír, konkrétně zámek Kačina. Zámek byl postaven v přírodním parku vzniklém na loukách zvaných Kačina podle vzoru panských sídel v Anglii, Itálii a Francii. Jde o velkolepou stavbu ve tvaru luku, nebo otevřené podkovy s dvoupodlažní střední částí se sloupovým toskánským průčelím (pět jónských sloupů) završeným tympanonem s alegorickou a mytologickou sochařskou výzdobou znázorňující zemědělství a lov.

 

Zámek dal postavit hrabě Jan Chotek v letech 1802 až 1922 podle plánů architekta Ch. F. Schurichta z Drážďan a pod dohledem stavitele J. P. Jöndla z Prahy (některé zdroje uvádějí jako stavitele J. Fischrea). Po stranách budovy jsou boční kruhová křídla, která jsou zakončena pavilony, v nichž je na jedné straně divadlo a na druhé straně knihovna. V knihovním sále je v původních knihovních skříních uložena rodová knihovna Chotků čítající více než 40 000 svazků z období 16. - 19. století. Ve vojně bylo vnitřní empírové zařízení zcela zničeno (kvůli dluhům tehdejšího majitele byl zámek prodán Hitlerjugend). Dnes je v budově Muzeum českého venkova, odborný úsek Národního zemědělského muzea v Praze. 

Novogotika – zámek Hluboká

Na osmé mince cyklu, vydané v září 2004, je vyobrazen zámek Hluboká jako zástupce novogotiky. Původní stavbou na místě dnešního zámku Hluboká byl strážný hrad z poloviny 13. století jménem Fronburg.  V 15. století vybudoval na tomto místě gotický hrad Vilém z Perštejna. Od té doby se zde vystřídalo mnoho vlastníků a hrad prošel několika proměnami. Nejvýznamnějšími proměnami prošel zámek v devatenáctém století, kdy dal Jan Adolf II. Schwarzenberg postavit nový zámek prakticky od základu v romantickém stylu a dal mu tak dnešní podobu.

 

Český název Hluboká je odvozen buď od polohy hradu nad hlubokým údolím Vltavy, nebo od umístění v hlubokých lesích, případně díky hluboké studně. Hluboká, která na první pohled vypadá jako pohádková stavba, patří s celým souborem staveb a okolních parků v anglickém stylu (předlohou byl královský hrad Windsor) k nejvýznamnějším zámeckým areálům ve střední Evropě. Za zmínku ale stojí interiéry zdobené dřevořezbami a obloženy ušlechtilým dřevem, vzácný nábytek, obrazy evropských mistrů 16. až 18. století, lustry, vitráže a keramika z Delft - především ložnice a šatna kněžny Eleonory, tzv. Hamiltonův Kabinet a čítárna. Zajímavá je také zámecká zbrojnice.

Kubizmus – lázně Bohdaneč

Kubizmus, prezentovaný lázeňským domem Bohdanči, je zobrazen na minci vydané v dubnu 2005. Lázně v městečku Bohdaneč byly založeny v roce 1897 a jejich dominantou je pavilon Gočár otevřen 1. května 1913. Autorem projektu je prof. arch. Josef Gočár a realizace se zhostil stavitel Josef Novotný z Prahy. Původní stavba měla pouze přízemí s vlastními lázněmi a první patro s pokoji pro hosty, ale v roce 1926 bylo kvůli zvýšení kapacity dostavěno druhé podkrovní patro, které bohužel narušilo původní kubistické prvky.

 

Moderní architektura - Tančící dům v Praze

Na poslední minci z cyklu Deset století architektury je jako reprezentant moderní současné architektury vyobrazena jedna z nejrozporuplnějších staveb posledních let – Tančící dům v Praze. Jde o první stavbu prezentující moderní architekturu v Praze po sametové revoluci (dokončena v roce 1997) a patří mezi první tzv. stavby digitálního století. Název Tančící dům dostala stavba podle tanečního dua Fred Astaire a Ginger Rodgersová. Přiléhající části domu totiž tzto dvě postavy připomínají.

 

Volné formy tzv. dekonstruktivní architektury od amerického architekta kanadsko-polského původu Franka Gehryho a českého architekta jugoslávského původu Vlado Miluniče vyvolávají od začátku vlnu diskusí. Zejména laická veřejnost vyjadřovala svou nespokojenost s tím, že se taková moderní stavba do centra města jednoduše nehodí. I přes svou rozporuplnost (a možná právě díky ní) se budova stala jednou z dominant vltavského nábřeží a patří mezi nejznámější stavby moderní architektury u nás.

Zdroj obrázků: www.zlate-mince.cz 

Anketa

Zajímají vás zlaté mince?

Ano. (25)
 
Ne. (5)
 Celkem hlasovalo 30 čtenářů

Architektura na českých zlatých mincích >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 2 komentáře)

RE: hrubice | 18.12.2009 11:07
hrubice FunTom | 17.12.2009 19:09

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (346)
 
Spíše ano. (49)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 498 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Zbyněk Drobiš | 06.10.2016 00:00 Sousedské právo: Přestavek v novém občanském zákoníku

Stavba je postavená tak, že přesahuje na malou část cizího sousedního pozemku? Jakým způsobem zákon řeší takovou situaci a jak se mají vypořádat vlastníci sousedních pozemků? Pomoci nám může právní úprava přestavku, kterou vymezuje nový občanský zákoník. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 05.10.2016 00:00 Dostupnost bydlení v Praze je horší než v Mnichově či Vídni

Dostupnost nového bydlení v Praze se zhoršuje. Rostoucí prodeje v kombinaci s klesající developerskou nabídkou bytů ženou ceny vzhůru. Deset průměrných ročních platů na koupi bytu v Praze již nestačí, v Mnichově, Vídni či Bratislavě stále ještě ano. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 03.10.2016 00:00 Ceny bytů rostou. Blíží se další realitní krize?

Ceny bytů od finanční krize rostou. Pražské byty se již dostaly na dosah historických úrovní z roku 2008. Vyplatí se rychle kupovat, nebo spíš počkat na splasknutí bubliny? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »