Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Investice do nemovitostí rostou. Je čas se přidat?

02.06.2010 16:15 | Kategorie: Realitní makléř | 0 komentářů

Po hlubokém propadu v loňském roce dochází na začátku roku 2010 k výraznému oživení investičního trhu s nemovitostmi. V prvním čtvrtletí bylo podle údajů CBRE v Evropě zobchodováno 19 mld. EUR komerčních nemovitostí (kanceláře, obchody, sklady), což je 65% meziroční růst objemu. Za celý rok se pak v Evropě očekává růst objemu transakcí okolo 30% až 40% (analýza České spořitelny).

Hlavním hybatelem rostoucí aktivity nemovitostního trhu jsou jednak lokální „oportunističtí“ investoři a pak především německé otevřené nemovitostní fondy. Tyto fondy zaznamenávají pozitivní čistý příliv kapitálu od podílníků již od listopadu 2009 a tento příliv v prvních třech měsících letošního roku výrazně akceleroval na 3.2 mld. EUR (3.7% nárůst celkových aktiv za jedno  čtvrtletí). Co to jsou otevřené nemovitostní fondy proč jsou například v Německu tak populární? Je nyní dobrá doba pro investici do realitních fondů?

1.  Aktuální dění v segmentu komerčních nemovitostí v Evropě

Kromě výše popsaného vývoje objemu investic do nemovitostí je stejně nebo více důležité sledovat vlastní kondici nájemního trhu. Nájemní trhy komerčních realit v Evropě se po razantních propadech v době krize nyní postupně stabilizují. Poslední data ukazují, že zatímco v Praze bylo nabízené nájemné u kvalitních kancelářských prostor ve srovnání s minulým  čtvrtletím stabilní, v hlavních městech EU 15 již v průměru o 1,1% rostlo. Proti tomu např. problematické trhy v Budapešti nebo v Bukurešti budou na své dno ještě několik čtvrtletí čekat. Celkově kancelářské trhy v Praze i v EU 15 zažily od vrcholu ve třetím čtvrtletí 2008 na dno přibližně stejný pokles nájemného o 8,7% resp. 9,4%.

Tyto údaje o vývoji nájemného ale platí především pro nově obsazované kancelářské plochy. Existující kanceláře s dlouhodobými smlouvami nemusely doposud žádný pokles zaznamenat a v případě, že do doby přejednání smlouvy dojde k opětovnému nárůstu “tržních” nájmů, nemusí tento pokles zaznamenat vůbec. V opačném případě pak bude docházet k „opožděnému“ (ale mírnějšímu) poklesu nájmů. Takovýto pokles by již měl být zahrnut v aktuálním ocenění jednotlivých aktiv. Při pohledu na aktuální situaci v nabídce a poptávce je přitom pražský kancelářský trh ve střední Evropě jeden ze zdravějších. Kvůli výraznému omezení výstavby v době krize je zde pravděpodobnost spíše dřívějšího růstu nájmů, než komunita realitních investorů očekává. Zatímco součet aktuálně volné a rozestavěné plochy je na úrovni 16% (nájemné je stabilní okolo úrovně 8% neobsazenosti), poptávka loni dosáhla 6% celkové plochy a letos by měla při 1,8% růstu HDP mírně růst. V našem základním scénáři by se tak měla výše nájemného v Praze v roce 2010 stabilizovat s potenciálem mírného růstu ke konci roku.

Hlavními riziky pro trh komerčních nemovitostí jsou rychlost oživení poptávky po pronájmech a pak také stále velmi vysoký podíl úvěrů zajištěných nemovitostmi. Pokud by došlo v našem regionu k podobné fiskální restrikci, jaká nyní hrozí v zemích tzv. PIIGS, byl by dopad na poptávku znatelný. U nás se ale aktuálně hovoří o snížení deficitu rozpočtu k HDP v řádu jednoho procenta při předpokládaném růstu ekonomiky o 1,8%, zatímco v Řecku je plánováno snižování deficitu až o 5% při pokračující recesi. Efekt ústupu vládních institucí z kancelářského trhu je vidět například v Budapešti (21% neobsazenost kanceláří), kde ale již byla velká  část fiskální konsolidace provedena. Komerční realitní úvěry podle dostupných informací v Evropě mají s přibližně 12% asi dvojnásobný podíl na celkových úvěrech, než je dlouhodobý průměr. Pokud by proti našemu očekávání došlo k obnovení poklesu příjmů z nájemného, objevilo by tak se na trhu pravděpodobně množství prodejů nemovitostí s negativním dopadem na jejich ocenění. 

Z dlouhodobého pohledu je středoevropský trh kanceláří jako celek atraktivní. Zatímco v největších hospodářských centrech typu Paříže připadá na jednoho obyvatele okolo dvaceti metrů  čtverečních moderních kancelářských ploch a v regionálních západoevropských centrech typu Vídně nebo Madridu je to mezi  čtyřmi a šesti metry, Praha je zatím na úrovni 2,2 metru na hlavu. Dlouhodobé problémy s neobsazeností tak u nás podle všeho nehrozí.

2. Otevřené nemovitostní fondy a jejich výkonnost

Otevřené nemovitostní fondy jsou podílové fondy s většinou aktiv investovaných přímo do držení komerčních nemovitostí. V Německu a dnes již některé i u nás jsou otevřené pro drobné investory. Nemovitosti jsou tak v Německu drobným investorům nabízeny jako samostatná třída investic již od roku 1959 a nyní mají s 90 mld. EUR asi 13,2% podíl na celkovém objemu investic ve všech podílových fondech v Německu. Proti tomu v ČR je tato třída aktiv jako součást portfolií drobných investorů zatím na úplném začátku a tvoří přibližně jedno procento aktiv spravovaných v podílových fondech.

Při pohledu na výkonnost německých otevřených realitních fondů je vidět, že jejich hodnota roste poměrně pravidelně v souladu s příjmy z nájemného. Pět největších ‘GOEF‘ vykázalo (při započítání dividend) za posledních devět let průměrný výnos 3,95%. Zatímco v posledních třech letech byl podle našich výpočtů výnos 3,69%, v době realitního boomu (2001-2006) byl růst 4,09%. Aktuálně je pak meziroční růst na úrovni 2,25%. Dlouhodobá výkonnost těchto otevřených realitních fondů je tak obvykle nad úrovní fondů peněžního trhu. Na druhou stranu likvidita nemovitostních fondů je z podstaty nižší. Co se týče rizikovosti a výnosu realitní fondy nelze srovnávat s mnohem rizikovější ale také potenciálně výrazně výnosnější investicí do akcií. Samozřejmě, že tento vzorek ukazuje fondy z velmi stabilního německého realitního trhu, který ale také nenabízí příliš příležitostí k nadprůměrným výnosům. U fondů zaměřených na středoevropský region lze při pohledu na rozdíl ve výnosech z nájemného (5% až 6% v EU 15 versus 7% až 9% v CE4) až o dvě procenta vyšší roční výkonnost, ale také vzhledem ke stále se rozvíjejícímu trhu (a tedy vyššímu podílu rozestavěnosti) i vyšší volatilitu.

Pravidelné výnosy z nájemného, volatilní tržní cena nemovitostí

Výnos nemovitostních fondů v zásadě se skládá ze tří složek. Nejstabilnější složkou výnosu jsou příjmy z nájemného, které zaručují každoroční pravidelný příjem fondu. Zde mluvíme o výnosu z nájemného, což je poměr ročního nájemného k hodnotě realitních aktiv. Čisté výnosy z nájemného se typicky pohybují mezi 5% a 9% v závislosti na kvalitě nemovitosti a na regionu. Velké nemovitostní fondy většinou investují do prvotřídních aktiv v centrech měst a se silnými nájemníky. Délky nájemních smluv u takovýchto budov se pak pohybují od tří do deseti let a nájemné je obvykle indexováno k inflaci s pevně danými termíny přejednání smluv. Po loňském poklesu cen nemovitostí jsou již výnosy z nájemného (při akvizici) na atraktivních úrovních ve srovnání s dluhopisy. Čistý výnos z nájemného v Londýnské City nyní dosahuje 5,5%, což je 1,8% nad desetiletým státním dluhopisem. Dlouhodobě je přitom tento rozdíl v průměru jen 0,75%. V ČR pak prvotřídní kancelářské nemovitosti s nájmy uzavíranými v EUR nabízí výnos 7,0% až 7,5%, což je více než 3% nad výnosem českého desetiletého vládního eurodluhopisu. 

Další složkou výnosu jsou pohyby v tržní hodnotě nemovitostí, kdy se každá nemovitost zpravidla přeceňuje jednou ročně při výročí její koupě. Tržní hodnotu nemovitosti ovlivňují jednak očekávané budoucí příjmy z nájemného, ale pak také např. možnosti financování a další tržní faktory. Tato složka logicky v průběhu krize klesala a snižovala tak nemovitostním fondům výkonnost, kterou jinak dosahovaly díky nájemnému. Na začátku popsaná výrazně rostoucí poptávka po komerčních nemovitostech nyní ukazuje na potenciální obrat trendu. Posledním velmi individuálním faktorem ovlivňujícím výkonnost nemovitostního fondu je způsob jeho financování (tj. podíl dluhů na celkových aktivech) a podíl jeho prostředků umístěný mimo nemovitosti. Každý fond potřebuje držet část aktiv v likvidních prostředcích typu peněžních fondů, dluhopisů nebo i akcií, aby mohl uspokojit požadavky na výplatu podílů. Použitím dluhu na nákup aktiv pak fond zvyšuje celkový objem aktiv a tím i potenciální výnos, ale samozřejmě i zvyšuje rizikovost fondu. Celkově při předpokladu stabilní ceny nemovitostí realitní fondy obvykle dosahují o něco nižší výnos, než jsou výnosy z nájemného (např. zmíněná asi 4% oproti 5% až 6% výnosu z nájemného v Německu).

Závěr

Celkově se podle posledních trendů na realitním trhu i podle údajů z širší ekonomiky jeví nájemní i investiční realitní trhy v Evropě poblíž dna. Výnosy z nájemného jsou ve srovnání jinými druhy investic na ‘bezpečné’ straně spektra atraktivní a nájemné začíná velmi pozvolna růst. Rizika jako i u většiny alternativních investic leží ve vývoji fiskální situace některých států EU, která v krajně nepříznivém scénáři mohou mít jedno až dvouciferný dopad na výkonnost realitních fondů. Spíše lze ale očekávat pozvolné oživení s možným pozitivním překvapením v regionu střední Evropy díky výrazně omezené developerské aktivitě. Celková plocha moderních kancelářských ploch na obyvatele je zde stále na polovině západní Evropy. V případě jednotlivých fondů je obtížné přesně odhadovat např. zpožděný efekt loňského poklesu tržních nájmů na výnosy z nájemného, zatímco ocenění portfolií by již mělo být konzervativně nastaveno.

Investice do nemovitostí rostou. Je čas se přidat? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (346)
 
Spíše ano. (49)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (56)
 Celkem hlasovalo 498 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Zbyněk Drobiš | 06.10.2016 00:00 Sousedské právo: Přestavek v novém občanském zákoníku

Stavba je postavená tak, že přesahuje na malou část cizího sousedního pozemku? Jakým způsobem zákon řeší takovou situaci a jak se mají vypořádat vlastníci sousedních pozemků? Pomoci nám může právní úprava přestavku, kterou vymezuje nový občanský zákoník. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 05.10.2016 00:00 Dostupnost bydlení v Praze je horší než v Mnichově či Vídni

Dostupnost nového bydlení v Praze se zhoršuje. Rostoucí prodeje v kombinaci s klesající developerskou nabídkou bytů ženou ceny vzhůru. Deset průměrných ročních platů na koupi bytu v Praze již nestačí, v Mnichově, Vídni či Bratislavě stále ještě ano. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 03.10.2016 00:00 Ceny bytů rostou. Blíží se další realitní krize?

Ceny bytů od finanční krize rostou. Pražské byty se již dostaly na dosah historických úrovní z roku 2008. Vyplatí se rychle kupovat, nebo spíš počkat na splasknutí bubliny? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »