Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Jak se nastěhovat do pronajatého bytu

Autor: František Cmunt | 30.11.2011 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 2 komentáře
Jak se nastěhovat do pronajatého bytu

Stěhovat se do nově pronajatého bytu není jen tak. Na co je dobré dávat pozor? A co se nevyplatí podcenit? Chyba při stěhování se může prodražit.

 

Jedním z pilířů ekonomicky smýšlející osobnosti je právě vyhledávání úspor, a to nejen finančních, ale i časových, energetických a dalších, tak, aby dotyčný dosáhnul co nejvyššího zisku s co nejnižšími výdaji – ať už se bavíme o penězích, pohodlí nebo pocitu spokojenosti.

Z těchto důvodů si projdeme základní činnosti, které jsou s procesem nastěhovávání se spojené, a zkusíme v nich najít slabá místa, která jsme schopni dopředu ovlivnit – tj. posílit či jinak zajistit.

Výběr bytu

Může začít na plně osobním filtrování atributů bydlení. Stejně individuální je i pořadí důležitosti jednotlivých těchto atributů. Pomineme nyní výběr mezi druhem vlastnictví (resp. pronájmu) a zaměříme se na faktický výběr nemovitosti.

Lokalita

Lokalita má především praktický charakter – spojení s prací, školou atp. Hledáme ideální kompromis mezi všemi místy, které musíme pravidelně navštěvovat, tak, abychom docílili co nejnižších transportních nákladů (finančních v případě pohonných hmot u automobilů, především ale časových v otázce přesunu městem) – je však samozřejmé, že nejsme jediní, kdo takto uvažují, a transportně lukrativní místa jsou více poptávaná, tj. dražší, a je na našem porovnání jejich ceny a příp. časově-finančního profitu. Nezapomínáme ani na atraktivitu lokality.

Zároveň musíme započítat i pořízení (pronajmutí) nemovitosti jako investice (tj. možnost dalšího pronájmu nebo prodeje).

Výměra, počet místností, směřování

Nejdůležitější je zvážení efektivního využití místa a jeho členění, protože větší znamená většinou dražší.

Směr a samotné umístění budoucího bydlení ovlivní mnoho budoucích faktorů. Přístupnost pro nás, ale i pro světlo (budeme muset více svítit?), zimu (chrání nás odněkud jiné zateplené nebo závětrné místo?) nebo hluk (máme okna do dvora či do ulice, je ulice hlučná?).

Náklady a jejich struktura

U selektovaných míst se dále zajímáme o výši nákladů a faktu, komu, kdy a jakým způsobem je budeme hradit (neopomeneme ani případné zprostředkovatelské poplatky).

a)    Výše nákladů

Výši nákladů bychom měli mít již zanalyzovánu z předchozí fáze – tj. měli bychom být přesvědčeni, že cena bydlení (především bavíme-li se o pronájmu, resp. podnájmu), je adekvátní za pohodlí a možnosti, které nám poskytuje.

Již zde máme zahrnuty úspory, které vyplývají z výše zmíněného (obklopení dalšími zateplenými prostory nám bude šetřit náklady na vytápění, díky směřování oken na jih máme více světla i tepla a šetříme tak spotřebu energií apod.).

b)    Struktura nákladů

Co vše se pod náklady na bydlení skrývá a jaké jsou poměry mezi složkami. Zajímáme se o poplatky spojené se správou domu, o vodné a stočné, o převod dalších energií na naši osobu, příp. zálohové poplatky pronajímateli a nakládání s nimi.

Toto ovlivňuje především naše pohodlí (platby a přehled o nich). Může to ale ovlivnit i rentabilitu našich aktiv – tj. pokud z důvodu vysokých záloh nemáme k dispozici své volné prostředky, nemůžeme s nimi ani efektivněji naložit a jsou nám vráceny ve formě přeplatků později a již denominované (např. inflací).

Fyzický stav

a)    Stav

Ve smyslu opotřebení bytu – zjišťujeme z důvodu komfortu a dalších nákladů na nápravu.

Můžeme zde zmínit i pořízení (resp. pronájem) nemovitosti nižší (i subjektivní) úrovně, než kterou jsme původně hledali, což učiníme pouze v případě, že náklady na dorovnání požadované úrovně jsou nižší, než pořízení nemovitosti úrovně chtěné (resp. jsou tyto náklady vykompenzovány dalšími možnostmi či výhodami).

b)    Vytápění

Vytápění je velmi důležitá složka bydlení, pro kterou jsou nutné samostatné analýzy. Mohu proto pouze doporučit učinit při výběru bydlení analýzu různých alternativ (mezi kterými vybíráme), příp. možnost výměny typu vytápění (nebo vytápěcího zařízení) z důvodu dalších úspor.

Vyrobené a zaplacené teplo nesmíme ztratit či promrhat, je proto více než důležité získat správné návyky vedoucí k jeho zachování, spolu se zajištěním dostatečné izolace a těsnění[1].

c)     Dostupnost služeb

Vedle příp. úklidu společných prostor (zajištění externí firmou z důvodu časové úspory a úspory materiálových nákladů) se zajímáme o pokrytí telekomunikačních sítí a jejich možnostech (v domech, kde není zavedena společná televizní anténa, je nutné pořídit anténu soukromou, ve větší vzdálenosti od přijímače i aktivní s další spotřebou elektřiny atp.), při nižší dostupnosti internetového připojení se nemusíme dostat na nejvýhodnější (nebo pro nás atraktivní) tarify atp.

Vybavení

Dostupné možnosti jsou různé

Cíl našeho kritického zájmu může být vybavený, částečně vybavený nebo nevybavený. U plné a částečné vybavenosti kontrolujeme stav umístěných věcí a spotřebičů, nutnost a profitabilitu jejich výměny a úplnost potřebného portfolia. Pokud je místo nevybavené, zůstává pouze výběr správných (tj. poměrem náklady a kvalita) spotřebičů a dalšího vybavení.

Nezapomínáme na důležitý fakt – náklady v sobě obsahují nejen pořizovací cenu, ale zároveň i cenu provozu. Ta může s prvotní úsporou silně zamávat a vede k dalším, špatně napravitelným ztrátám.

Ovlivňujeme svou spotřebu

U spotřeby vody je nejdůležitějším zvažovaným prvkem myčka (přemýšlíme nad naší běžnou spotřebou a počtem uživatelů, nad časovými a finančními možnostmi, nezapomínáme ani cenu energie a vody v daném místě, které mohou její spotřebu ovlivnit). Spotřeba plynu je závislé na způsobu vytápění (kotel, kamna WAW atp.) a způsobu vaření (ideálním kompromisem mezi komfortem a spotřebou je kombinovaný sporák – dobře ovlivnitelné a levné vaření na plynových hořácích, pohodlné, ale dražší, pečení v elektrické troubě). Jak nakládat s teplem jsme již zmínili v kapitole o vytápění.

Elektřina – tichý zabiják finančního kapitálu

Nejnezištnější a nejdiskutovanější položkou je elektrická energie. Zde se zaměříme nejvíce na spotřebiče, které odebírají energii „24/7“, a to i spotřebiče drobné, kde často zapomínáme šetřit – nejedná se tedy pouze o ledničky, mrazáky, ale i o modemy, budíky, hifi věže apod.

U spotřebičů, kde je využití více individuální (kávovary, televizory, mikrovlnky atd.) se také snažíme o efektivitu spotřebované elektřiny. Evropská unie již standardizovala energetické třídy, to může být prvotním vodítkem pro selekci cílového spotřebiče.

Neopominutelnou položkou je osvětlení, nové technologie poskytují nejen komfort, ale zároveň vysokou efektivitu. Vždy se proto zajímejte o poměr výkon/příkon, nejen o cenu. Je možné pořídit i vysoce efektivní svítidla s již zabudovanými světelnými zdroji. Zde ale zvažte případnou nutnost výměny celého zařízení, nebo jeho servis.

Tabulka 1: Porovnání nákladů na svícení 

Žárovky výkon cca 40 W Standartní Halogenové Kompaktní LED
3 hod./den
Cena žárovky 1 ks         10,00 Kč         50,00 Kč    100,00 Kč       500,00 Kč
3 ks         30,00 Kč       150,00 Kč    300,00 Kč    1 500,00 Kč
Příkon 1 ks 40 W 28 W 15 W 7 W
3 ks 120 W 84 W 45 W 21 W
Udávaná životnost/ks 1 000 hod. 2 000 hod. 8 000 hod. 25 000 hod.
Cena za hodinu svícení 1 ks            0,20 Kč            0,14 Kč        0,08 Kč            0,04 Kč
3 ks            0,60 Kč            0,42 Kč        0,23 Kč            0,11 Kč
Počet výměn za rok/1ks ks 1,095 0,5475 0,136875 0,0438
        10,95 Kč         27,38 Kč      13,69 Kč         21,90 Kč
Cena za rok svícení 1 ks       219,00 Kč       153,30 Kč      82,13 Kč         38,33 Kč
3 ks       657,00 Kč       459,90 Kč    246,38 Kč       114,98 Kč
Náklady na rok svícení 1 ks       229,95 Kč       180,68 Kč      95,81 Kč         60,23 Kč
3 ks       689,85 Kč       542,03 Kč    287,44 Kč       180,68 Kč
Počet výmeň za 3 roky/1ks ks 3,285 1,6425 0,410625 0,1314
        32,85 Kč         82,13 Kč      41,06 Kč         65,70 Kč
Cena za 3 roky svícení 1 ks       657,00 Kč       459,90 Kč    246,38 Kč       114,98 Kč
3 ks    1 971,00 Kč    1 379,70 Kč    739,13 Kč       344,93 Kč
Náklady na 3 roky svícení 1 ks       689,85 Kč       542,03 Kč    287,44 Kč       180,68 Kč
3 ks    2 069,55 Kč    1 626,08 Kč    862,31 Kč       542,03 Kč

Podpis smlouvy

Ať už kupní či nájemní, vždy je důležité smlouvu podrobně prostudovat (zaměříme se na povinnosti a zákazy). Nejasnosti konzultujeme (s majitelem či realitním makléřem) a snažíme se o jejich nápravu. Po podpisu pečlivě uložíme přidělenou kopii (optimálně skenujeme a vytváříme on-line zálohu).

Převzetí bytu

Převzetí bytu, tedy podpis přebíracího protokolu, odkládáme na pokud možno co nejdelší dobu – získáváme tak čas na dostatečnou prohlídku prostor a nalezení závad, které následně do protokolu před jeho podpisem zaneseme (vyhneme se tahanicím).

Před nastěhováním

Před nastěhováním provedeme podrobnou dokumentaci (písemnou i fotografickou), snažíme se sjednat nápravu nedostatků (před faktickým nastěhováním) a dojednat ideální podmínky pro nastěhování (přístup před smluvním dnem nastěhování, dostupnost zvláštních skladovacích prostor a správních vchodů, resp. vjezdů).

Vytváříme plán časový i finanční (včetně nezbytné rezervy), který nám zajistí hladký průběh samotného nastěhování a zařízení všech formálních nutností (u přepisu služeb využíváme objednání on-line a dostatečný předstih – práce bude dost i bez toho).

Po nastěhování

Provádíme revizi předchozí dokumentace a plánu (především finančního).

Po měsíci bydlení provádíme další revizi – dokumentace a nákladů (to nám pomáhá v plánování a pořízení dalších spotřebičů či jiného vybavení).

Závěr

Nezapomínáme samozřejmě průběžně aktualizovat osobní finanční plán a položky osobního účetnictví, a i přes strojenost výkladu si užívat fakt nového zabydlování.[1] Pozor na absolutní těsnění při využití plynu v domácnosti – vždy vše konzultujte s odborníkem!

Anketa

Bydlíte v nájmu?

Ano (88)
 
Ne (93)
 Celkem hlasovalo 181 čtenářů

Jak se nastěhovat do pronajatého bytu >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Poslední přidané komentáře (celkem 2 komentáře)

RE: ach ty vypocty František Cmunt | 07.12.2011 14:39
ach ty vypocty pf | 30.11.2011 08:30

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 26.10.2016 00:00 Budoucnost Čechů je ve vlastním bydlení

Příznivá ekonomická situace v kombinaci s nízkými úrokovými sazbami nahrává bydlení ve vlastním. Bydlení v pronájmu Češi navíc většinou nevnímají jako definitivní řešení. Svou budoucnost vidí pod vlastní střechou. Od nákupu bytů Čechy neodrazují ani rostoucí ceny nemovitostí. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Petr Zámečník | 25.10.2016 00:00 Daň z nabytí se mění… pozor na smlouvy o prodeji nemovitosti

S účinností od 1. 11. 2016 dochází k významné změně. Daňovým poplatníkem bude nabyvatel. To s sebou ale může přinést komplikace ve smlouvách o prodeji nemovitostí. Jak se vyhnout problémům? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (371)
 
Spíše ano. (52)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (60)
 Celkem hlasovalo 530 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »