Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Koncepce bydlení do roku 2020 má širokou podporu odborníků

Autor: | 13.07.2011 15:00 | Kategorie: Státní podpora | Komentáře zakázány komentářů

Návrh koncepce státní bytové politiky do roku 2020 připravený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, který dnes projedná vláda, má širokou podporu odborné veřejnosti. Je to další z počinů Kamila Jankovského a jeho podřízených, na kterém se shodli i dříve nesmiřitelní oponenti jako jsou například majitelé bytů a nájemníci. Koncepce vychází z přístupu, že zajištění bydlení je odpovědností jednotlivce, avšak téma bydlení v širších souvislostech je sdílenou odpovědností společnosti.

V rámci koncepce a návazných úkolů při její realizaci je významně akcentována úloha státu v oblasti sociálního bydlení a odpovědnost jednotlivých resortů za její naplňování. „Stát nastupuje tam, kde jednotlivec nedokáže z objektivních důvodů svoji odpovědnost zajistit si bydlení naplnit,“ říká Kamil Jankovský. Ministr Kamil Jankovský při tvorbě koncepce také opakovaně zdůrazňoval, že bydlení není a ani nemůže být předmětem politických spekulací. Tomu odpovídal i záběr i obsazení diskusí při její přípravě. „Koncepci bydlení považuji za nadstranické, ryze věcné téma. V naší zemi bydlení užívá téměř každý a jeho dostupnost je jednou ze základních podmínek udržení integrity osobnosti. Proto jsem chtěl, aby koncepce byla co nejvíce konzultována s odbornou veřejností, a troufnu si tvrdit, že její podporu máme. Domnívám se, že máme podporu koaličních partnerů., Dokonce si nemyslím, že by zásadní výhrady měla také opozice, i když ta se z podstaty věci musí vůči vládním krokům vymezovat alespoň v dílčích řešeních,“ uzavřel Kamil Jankovský. 

Názory odborných sdružení na státní bytovou politiku

Rada seniorů ČR - Dr. Zdeněk Pernes, předseda:

Rada seniorů ČR oceňuje komplexní, kvalifikované a objektivní zpracování analytické části koncepce, která nezamlčuje ani významné nedostatky bytové politiky státu za hodnocené období. Senioři jsou z důvodu věku na trhu s byty nejvíce ohroženou sociální skupinou, u které je ochrana státu a obcí nejen nezbytná ale také nenahraditelná. Rada seniorů podporuje naznačené vize státu zajistit dostupnost přiměřeného bydlení všem a současně trvale zvyšovat jeho kvalitu. Rada seniorů doufá, že stát se na rozdíl od uplynulých let bude chovat odpovědněji a zároveň podporuje záměr zajistit Státnímu fondu rozvoje bydlení stálé zdroje příjmů.

Sdružení nájemníků ČR - Ing. Milan Taraba, předseda:

Analýzu minulé a současné situace v oblasti bydlení považujeme za dostatečně vypovídající. K návrhům do budoucna plně podporujeme výrazně větší podporu nájemního bydlení v městských aglomeracích s tím, že tento úkol nesnese odkladu. Podporujeme též soustředění na garanční a úvěrovou pomoc státu vůči nájemnímu bydlení. Doporučujeme dále hledat i legislativní zakotvení třístupňového veřejného sektoru tj. státu, krajů a obcí, včetně odpovědnosti za realizaci bytové politiky.

Česká komora architektů - JUDr. PHDr. Jiří Ploss, sekretář:

K valitní architektura a urbanismus jsou významnými prostředky k zajištění trvale udržitelného, hospodárného a harmonického vývoje osídlení šetrného ke kvalitě životního prostředí a ovlivňujícího stav krajiny a přírody. Stabilita bude v blízké budoucnosti vystavena vlivům významných technologických proměn, obdobně jako změn sociálních a kulturních, na něž bude nucena pružně a efektivně reagovat. Prosazování vysokého standardu energetické šetrnosti budov, nikoli rozumnou úsporností zdůvodněné, neúměrně zvyšuje pořizovací náklady na bydlení a zvyšuje podstatně práh jeho dostupnosti, aniž zlepšuje jeho kvalitu, takže ve svém důsledku neposlouží vlastníkům ani nájemcům energeticky úsporných bytových staveb, ale pouze dodavatelům zateplovacích systémů a nízkoenergetických technologií.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - Ing. Pavel Křeček, předseda:

Bytová výstavba musí reagovat na stárnutí obyvatel, na změny ve skladbě domácností, na zvyšující se standard bydlení. Podpora bydlení z veřejných zdrojů by měly mít dlouhodobý charakter, nesmí potlačovat tržní principy. V podporách by měly převládat úvěrové formy. Přičemž by výše podpory nikdy neměla překročit 30 % nákladů, neboť vyšší podpora deformuje trh. Podpora vlastnického bydlení by měla být vázána na dosažení vyšších standardů – např. v oblasti energetické náročnosti budov, v oblasti udržitelného rozvoje městských částí, upřednostňování progresivních forem zástavby

Centrum kvality bydlení - Ing. Arch. Michal Kohout:

Je zřejmé, že přímé zasahování státu do bytové politiky jednotlivých obcí či krajů je nejenom často politicky nepopulární, ale je buďto velmi zatěžující z hlediska státního rozpočtu, či nutně technicky i legislativně komplikované a v důsledku často i ekonomicky neefektivní. Mnohem efektivnějším nástrojem by mohla být informační základna a o ní opřené vzorové metodiky. Tímto může stát podporovat jednotlivé obce a regiony, ale i soukromé subjekty působící v oblasti bydlení v jejich vlastní bytové politice. Tímto budou vytvořeny podmínky pro její zefektivnění, koordinaci, ale i v případě obcí zlepšení možnosti přímého ovlivňování koncepce bytové politiky a výstavby pro konkrétní místa.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Ing. Pavel Ševčík:

Pro podporu výstavby bytů v příštím období by měla platit jasná a dlouhodobá pravidla, která by se neměla měnit minimálně 10 let a měla by být centralizována a kontrolována jednou institucí – např. SFRB. Podpora výstavby bytů by měla být diferencována podle druhu bydlení – např. u podpory nájemného bydlení by to patrně byly daňové úlevy investorům, zatímco u sociálních bytů stavěných obcemi a městy by se mělo jednat o přímé dotace, tedy obnovit program, který úspěšně v minulosti fungoval.

Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR - RNDr. Tomislav Šimeček, předseda:

Těžiště bytové politiky v současné době leží a ještě dlouho bude ležet ve správné konstrukci adresných dávek na sociální bydlení za obvyklé tržní nájemné v souladu se správným přechodem na smluvní principy podle novely OZ, kterou velmi dobře připravilo MMR i připravovaného nového OZ. I když i zde je nezbytně třeba dokončit liberalizaci nájemního práva, aby nevyvolávalo zbytečné soudní pře a aby mohlo opět přejít na nájemní smlouvy na dobu neurčitou, nikoliv nekonečnou s pomocí řádné výpovědi možné pro obě strany nájemního vztahu.

Koncepce bydlení do roku 2020 má širokou podporu odborníků >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Přidávání komentářů bylo zakázáno.


Články z Státní podpora

Jana Zámečníková | 03.08.2016 00:00 Obchodu s chudobou má zabránit omezení počtu nájemníků v bytě

Vláda schválila návrhy ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) na zlepšení situace sociálně vyloučených lidí žijících v ghettech a jejich okolí. Návrh by měl zabránit rostoucím dluhům nájemníků, ale počítá také s omezením počtu nájemníků v bytech. Vyřeší restrikce tíživou situaci sociálně vyloučených lidí? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 03.08.2016 17:33
Komerční sdelení
br2016-300-300

Jana Zámečníková | 29.04.2016 00:00 Mladí na hypotéky nestačí, pomáhají rodiče i stát

Začátky jsou těžké a stejné je to i u hypotečních úvěrů. Pro získání nejvýhodnějších úrokových sazeb je potřeba disponovat alespoň minimální finanční hotovostí, kterou mladí často nemají. Pomoc pak hledají především u rodičů. V pozadí nechce zůstat ani stát, který sice v posledních letech na mladé trochu zanevřel, ale nyní se to snaží napravit. Celá zpráva »

Komentářů: 3 / 3 Poslední komentář: 03.05.2016 07:52

Petr Zámečník | 11.04.2016 00:00 Vlastní bydlení za státní peníze? Mladí mají šanci

Státní fond rozvoje bydlení (SRFB) nabízí nejednu státní podporu. Mladí do 36 let dosáhnou hned na dvě. Mohou si s levným úvěrem od státu vlastní bydlení pořídit, a s dalším ho levně opravit. Za jakých podmínek? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 15.03.2016 00:00 Mladí se dočkají nové podpory bydlení

Mladé rodiny s dětmi dostanou příležitost zlepšit svou bytovou situaci. Vláda schválila návrh ministerstva pro místní rozvoj, který zpřístupní bydlení osobám mladším 36 let pečujících o dítě do šesti let. Za jakých podmínek mohou mladí nízkoúročený úvěr do výše až 600 tisc korun získat? Nejsou tyto půjčky v době nízkých úrokových sazeb zbytečné? Komu mohou pomoci nejvíce? Celá zpráva »

Komentářů: 2 / 2 Poslední komentář: 15.03.2016 09:58

Jana Zámečníková | 18.02.2016 00:00 Pražským bytovkám se otvírají nové možnosti

Pražské bytové domy se dočkaly kontinuální výzvy nejen na zateplení a výměnu kotle. Vlastníci bytovek v Praze budou mít možnost od 15. března 2016 až do konce roku 2021 zažádat o dotace v programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Dveře se bytovým domům otevřou s 250 miliony korun, další prostředky pak budou přibývat s prodejem emisních povolenek. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Státní podpora

19.10.2016 14:24 Stát začne od listopadu přispívat na stěhování za prací

Od 1. listopadu začnou úřady práce vyplácet příspěvek na stěhování za prací. Nová paušální dávka ve výši 50 tisíc korun bude poskytována lidem, kteří se přestěhují za prací alespoň o padesát kilometrů od původního bydliště. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

29.03.2016 14:07 NKÚ: Dotované byty jsou pronajímány i lidem bez znevýhodnění

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil devět náhodně vybraných projektů státem dotovaných bytů. Zjistil, že byly pronajímány i lidem bez zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Ministerstvo pro místní rozvoj uživatele bytů nekontroluje. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

10.03.2016 14:17 Mladé rodiny budou moci žádat o půjčku na bydlení až do 600 tisíc korun

Vláda dnes schválila možnost čerpání půjček na bydlení pro lidi do 36 let pečující o dítě do 6 let. Půjčky bude poskytovat Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) a program pro čerpání bude vyhlášen nařízením vlády. Celkové výdaje budou pro tento rok přibližně 100 milionů korun.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

03.12.2015 13:43 Obnovitelné zdroje budou příští rok bez podpory

Energetický regulační úřad (ERÚ) před dvěma týdny rozhodl, že většině obnovitelných zdrojů v ČR nebude pro příští rok vyplacena podpora. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

24.11.2015 13:24 MMR dá na obnovu památek tři miliardy korun

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dotace na obnovu památek. Do dotačního programu, ve kterém jsou připraveny tři miliardy korun, se mohou zájemci přihlásit od 30. listopadu do 31. března. Peníze půjdou na památky zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO nebo na seznam nominované . Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (379)
 
Spíše ano. (54)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (62)
 Celkem hlasovalo 542 čtenářů