Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Může hypotéka pomoci budovat bohatství?

Autor: Radovan Novotný | 05.11.2010 00:00 | Kategorie: Hypotéky | 0 komentářů
Může hypotéka pomoci budovat bohatství?

Je rozšířenou představou, že člověk, který bydlí ve svém, nemusí platit nájemné, a vynakládat peníze, které tečou do kapsy vlastníka nemovitosti. Skutečnost, že vlastník nemusí nikomu platit nájemné, je to, co je vidět. Je tu ovšem mnoho, co vidět není.

Vidět není například skutečnost, že vlastnění nemovitosti buď znamená vzdání se jiných investičních příležitostí, nebo přijetí rizik a nákladů vyplývajících s dlouhodobým závazkem v podobě hypotéky nebo jiného úvěru.

Vlastní nemovitost je kapitál

Kapitál je něco, co dokáže poskytovat plody. Pro sadaře je kupříkladu jeho kapitálem sad, pro včelaře je kapitálem včelstvo. Sadař, který se stará o svůj ovocný sad, pro který musel získat potřebnou půdu, získává plody v podobě úrody. Včelař, pečující o své včelstvo, získává výnos v podobě medu. Stejně tak je pro vlastníka kapitálem rezidenční nemovitost, ať už je to domek, byt nebo činžovní dům.

Vezměme příklad Petra, který prodával zděděný domek na vesnici, aby později s odstupem vyřešil své bydlení koupí bytu ve velkém městě. Petr zdědil po rodičích domek, který nemohl pro účely svého bydlení využít, protože byl vzdálen dvě stě kilometrů od místa jeho dlouhodobého působení.

Petr se rozhodl využít jedinečné nabídky zájemců, seniorů, kteří se v místě, kde se domek nacházel, rozhodli strávit podzim svého života. Petrovým záměrem bylo, aby prodejem získané dva miliony korun někdy v budoucnu využil pro koupi vlastního bytu v místě, kde existují pracovní příležitosti a kde chce dlouhodobě se svou rodinou bydlet.

Když Petr svou nemovitost prodal, získal peníze, které čistě teoreticky mohl investovat do jiného kapitálu, ať už do nemovitosti nebo cenného papíru. Protože Petr bydlel ve výhodném nájmu dotovaného jeho zaměstnavatelem, rozhodl se, že s koupí vlastního bytu vyčká. Protože na věc zásadně nespěchal, získané dva miliony korun na rok termínovaně uložil do banky na úrok. Díky tomuto uložení peněz na úrok Petr za rok získal nominální výnos 68 tis. Kč, a kapitál získaný prodejem domku se o tuto částku nominálně rozrostl.

Petr ovšem nemusel domek původně prodávat, mohl ho buď nechat ležet zakonzervovaný ladem, nebo ho pronajmout. Teoreticky zde existovala možnost pronájmu, ovšem vzhledem k tomu, že byl domek v oblasti, kde nebyly pracovní příležitosti ani rekreační možnosti, byl zájem minimální a výnos z nájemného by činil kolem tří tisíc korun měsíčně. Z pronájmu by tak Petr za rok získal 36 tis. Kč, od kterých by musel odečíst náklady potřebné k udržování domku v obyvatelném stavu a náklady související s pronajímáním.

V případě pronájmu by také nesl riziko neplacení nájemného a vzniku nákladů souvisejících s vymáháním nájemného, nebo třeba způsobenou devastací domku problematickým nájemníkem. Pokud by ovšem Petr domek ponechal neobývaný, kapitál vázaný v domku by v průběhu roku nenesl žádný průběžný výnos. I tak by vlastnictví domku vyžadovalo vynaložení nákladů souvisejících s minimální nutnou údržbou a zabránění znehodnocení nemovitosti.

Čistě teoreticky je možné, že v průběhu roku mohla tržní cena domku vzrůst, a Petr by tak díky odložení prodeje mohl dosáhnout kapitálového výnosu. Říká se risk je zisk, ovšem odhad budoucích cen je vždy jen čistou spekulací. Klidně se mohlo stát, že tržní cena mohla v průběhu roku klesnout, což by v případě skutečného prodeje znamenalo kapitálovou ztrátu. Váhavý střelec nic netrefí, a Petr váhavý nebyl a trefil. Díky tomu má nyní Petr svůj kapitál v likvidnější podobě, a může ho použít podle svých finančních potřeb tak, aby mu co nejlépe posloužil.

Výnosy plynoucí z vlastnictví kapitálu

Kapitál může být investován do různých, alternativních investic, u kterých se lze domnívat, že bude dosaženo uspokojivých výnosů. Když investor koupí byt, a pronajme ho, získává výnos z nájemného. Když jednou někdo koupil byt a svůj kapitál v něm vázal, nemůže již peníze uložit do banky a získat úrokový výnos, nebo peníze investovat do portfolia akcií a získat výnos dividendový.

V dobách, kdy politické nálady vedou ke snahám o regulaci nájemného, je typické, že počet pronajímaných bytů začne klesat, protože se dosahovaný výnos z nájemného snižuje. Výstižně to popisuje americký ekonom Joseph Stiglitz ve své knize Ekonomie veřejného sektoru: "Když město New York přijalo politiku regulovaného nájemného, přehlédlo, že byty jsou na trhu nabízeny soukromými osobami, které mohou svůj kapitál přemístit do výhodnějších oblastí, dojde-li ke snížení příjmů z nájmu. Městská vláda tak nepředpokládala možnost poklesu nabídky pronajímaných bytů a snížení kvality služeb. Ačkoliv se město snažilo zmírnit pokles kvality bydlení dodatečným vydáváním různých standardů, nepodařilo se mu již zastavit pokles nabídky pronajímaných bytů. Jediné, co mohlo tento trend zvrátit, bylo odvolání původního rozhodnutí o zavedení kontroly nájemného."

Potenciální investor do bytu za účelem pronájmu porovnává výsledky takové investice (výnos z nájemného) s výnosem investice alternativní. Když se pronajímání stane výnosnější, lze předpokládat, že kapitál bude přemístěn tak, že se začne rozšiřovat nabídka bytů k pronájmu.

Byty a domy nerostou jako houby po dešti

Domek nebo byt nespadne z nebe, musí být vybudován a napojen na síťovou infrastrukturu. Vybudování nemovitosti vyžaduje hodně zdrojů, práce a úsilí, které jsou přetvořeny do podoby hmotného kapitálu. Vybudovaná nemovitost se stává majetkem, kapitálem a aktivem, který při dobré péči dokáže po relativně dlouhou dobu uspokojovat potřeby související s životem člověka.

Zájemce o vlastní bydlení dnes musí mít to štěstí a vlastnit nějaký kapitál, nebo po dlouhou dobu šetřit a uspořené prostředky investovat do pořízení nemovitosti. Nikde není ovšem dáno, že investice může dojít k úhoně, a že se související kapitál může rozplynout. Vlastník nese veškerá rizika. Jinou cestou k vlastnímu bydlení je také využití hypotéky nebo jiného dlouhodobého úvěru.

Možností vybudování vlastní nemovitosti, která byla ve velké míře rozšířena zejména na vesnicích a malých městech za minulého režimu, bylo stavění svépomocí. Kapitál v podobě domku byl vytvořen dřinou vlastníka, který chtěl bydlet, často i za pomoci příbuzenstva, a někdy i sousedů. Práce v rámci rodiny a sousedských vztahů byla "zadarmo", v podobě "půjčky na oplátku". Náklady na práci řemeslníků byly minimalizovány výpomocí v podobě "fušek" a "melouchů" (dnes by se to hodnotilo jako práce ve stínové ekonomice). Dlouhodobé půjčky na materiál umožnily rozložení úhrady nákladných materiálových položek v čase.

Někdo jiný, kdo měl to štěstí, a potřebné peníze pro pořízení vlastního bydlení, získal v dědictví nebo třeba výhrou v loterii. Jiní měli příležitost privatizovat za symbolické ceny byty, ve kterých bydleli. Mnoho nemovitostí ve vlastnictví bylo získáno a vybudováno díky hypotékám. Vlastní nemovitost se stává kapitálem, který poskytuje plody v podobě přístřeší, ovšem získání takového kapitálu obvykle není lehké a kýžené plody se nemusí dostavit nebo mohou být trpké.

Když koupíš nemovitost, musíš koupi profinancovat

Financování vlastního bydlení je možné buď vlastním, nebo cizím kapitálem. Finance k financování lze třeba získat prodejem dříve pořízených podílů v podílových fondech, popřípadě i jiných aktiv, jako jsou naakumulované úspory třeba ve stavebním spoření. Výše uvedený příběh Petra je situací, kdy Petr prodal zděděný domek, aby mohl získanými prostředky později financovat vlastní bydlení.

Při financování vlastním kapitálem děláte to, že majetek vázaný v jiných aktivech převádíte do jiného aktiva v podobě bytu nebo domku. Díky půjčce, třeba v podobě hypotéky, získáváme prostředky (cizí kapitál) pro investici v podobě svého bytu nebo domku.

Právě banka poskytující hypotéku dokáže zajistit od věřitelů dlouhodobé zdroje, které poslouží pro zakoupení vámi požadované nemovitosti. Banka poskytující hypotéku spoléhá na to, že vaše budoucí příjmy postupně budou hradit naběhlé úroky a splátky jistiny (úmor). Banka má vše spočteno tak, aby na zprostředkování vypůjčení peněz vydělala a přitom měla pojištěna možná rizika. Stejně tak majitelé kapitálu, půjčující své zdroje bance doufají, že jimi poskytnuté zdroje, například hypoteční zástavní listy, budou včetně úrokového výnosu řádně splaceny.

Dnešní doba umožňuje, že i člověk nemajetný se může zadlužit a díky hypotéce může bydlet ve svém již dnes, i když nemá našetřeno. Předpokladem je samozřejmě kredibilita a bonita klienta. Když si vypůjčíte milion korun, abyste si koupili byt, tak to, co se vám ve skutečnosti půjčuje, není milion korun, ale byt, ve kterém můžete bydlet nebo který můžete pronajmout. Když nebudete řádně splácet, byt vám zabaví a prodají, a co bude chybět, ještě doplatíte.

Již dnes můžete bydlet ve svém, ovšem za cenu převzetí rizik souvisejících s nemalým dluhem i rizik investičních. Co když se hodnota pořízeného domku nebo bytu vypaří jako pára nad hrncem? Co když se nečekanými měnovými událostmi (třeba přepočtením korun nadhodnoceným kurzem eura) dluh reálně zhodnotí? Investor nese svou kůži na trh, a jen on nese následky svého rozhodnutí.

Hypotéka může pomoci budovat bohatství, majetek a kapitál, ale může se stát noční můrou. Půjčka je prostě podobně jako oheň dobrým sluhou, ale zlým pánem.

Anketa

Jakému typu bydlení dáváte přednost?

Osobní vlastnictví. (402)
 
Družstevní vlastnictví. (30)
 
Nájemní bydlení. (87)
 
Jiné. (8)
 Celkem hlasovalo 527 čtenářů

Může hypotéka pomoci budovat bohatství? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Komentáře


K tomuto článku ještě nebyl přidán žádný komentář. Buďte první a okomentujte tento článek.

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Hypotéky

Monika Hrušová | 19.10.2016 00:00 Fincentrum Hypoindex září 2016: Objemy za tři čtvrtletí skoro 160 mld. Kč

Objemy i počty uzavřených hypotečních úvěrů v září znovu rostly. Úrokové sazby naopak poklesly, a jak už je letos tradicí, atakovaly dosavadní rekord. Průměrná úroková sazba v září poklesla na 1,82 procenta. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 21.10.2016 03:39

PR článek | 06.10.2016 00:00 Hypotéky stále zlevňují. Dočkáme se do konce roku ještě poklesu úroků?

Mít vlastní bydlení je lákavou představou, kterou ještě více zatraktivňují nízké úrokové sazby úvěrů na bydlení. Za posledních osm let velmi rapidní pokles úroků hypoték se dle prognóz ekonomů blíží ke svému konci. Je opravdu nejvyšší čas na sjednání hypotečního úvěru? A jaké úrokové sazby aktuálně banky nabízí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Hypotéky

20.10.2016 16:23 Novela zákona o úvěru nebudí u lidí důvěru

Polovina Čechů nedůvěřuje novele zákona o spotřebitelském úvěru. Považují ji za příliš mírnou a nevidí ji jako efektivní. Vyplývá to i z průzkumu vypracovaného pro společnost Fair Credit. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

18.10.2016 13:07 Češi mají nejvýhodnější podmínky pro financování nemovitostních obchodů

Levnější úvěry a zároveň delší doba splácení, takové jsou podmínky pro investory do nemovitostí. Podle dvou třetin českých bankéřů by se v příštím roce až roce a půl měl zvyšovat objem realitních úvěrů v jejich portfoliu.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

13.10.2016 13:17 Srbský soud zrušil hypotéku ve švýcarských francích

Srbský vyšší soud v Novém Sadu rozhodl, že hypoteční smlouva uzavřená mezi bankou a klientem ve švýcarských francích je neplatná. Dlužníka zbavil povinnosti zaplatit hypotéku v plné výši 13 milionů srbských dinárů (2,9 milionu korun), doplatit bude muset pouze tři miliony dinárů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

27.09.2016 15:20 ČNB plánuje legislativně omezit poskytování hypoték

Díky legislativnímu omezení hypoték by získala možnost, určovat bankám nejen částku, kterou budou moci půjčovat klientům ve vztahu k jejich příjmům. Zároveň ale také stanovit maximální výši zástavy.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

23.09.2016 14:24 Robert Pelikán připravuje novelu insolvenčního zákona

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán představil novelu insolvenčního zákona. Hlavním tématem je možnost oddlužení. Vyhlásit osobní bankrot by tak v budoucnu mohli i ti, kteří nemohou uhradit 30 procent svých dluhů. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (355)
 
Spíše ano. (50)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (57)
 Celkem hlasovalo 509 čtenářů

Nejčtenější články z Hypotéky za posledních 14 dní

redakce | 14.10.2016 00:00 Luboš Smrčka: Insolvenční praxe soudů se značně liší

„Zabývali jsme se vědeckým zkoumáním věci a na jeho základě jsme dali řadu doporučení, jak by se věc dala řešit lépe, než je řešena nyní,“ říká v rozhovoru Luboš Smrčka, spoluautor knihy Insolvenční řízení. Výsledky vědeckého zkoumání se ale nebudou líbit všem… Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Petr Zámečník | 12.10.2016 00:00 Pojištění vkladů: O peníze z prodeje nemovitosti nepřijdete

Potíže ruské ERB Bank vedou až k výplatě náhrad vkladů. Nabízí se tak otázka: Co když mi na účet přijde vyšší částka a má banka bude mít obdobné problémy? Pojištění vkladů řeší i to. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

PR článek | 06.10.2016 00:00 Hypotéky stále zlevňují. Dočkáme se do konce roku ještě poklesu úroků?

Mít vlastní bydlení je lákavou představou, kterou ještě více zatraktivňují nízké úrokové sazby úvěrů na bydlení. Za posledních osm let velmi rapidní pokles úroků hypoték se dle prognóz ekonomů blíží ke svému konci. Je opravdu nejvyšší čas na sjednání hypotečního úvěru? A jaké úrokové sazby aktuálně banky nabízí? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 11.10.2016 00:00 Nový zákon o úvěru: Dobrá rada nad doporučení

Od prosince začne platit nový zákon o spotřebitelském úvěru. Spotřebitelé se musí připravit na přísun nových informací. Kromě jiných mohou klienti dostávat i radu a doporučení. Jaký je mezi nimi rozdíl? Jaké informace klient obdrží a jak s nimi může naložit? Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Jana Zámečníková | 04.10.2016 00:00 Aktuální sazby hypoték: Banky vyčkávají... na zákon o úvěru

Zatímco průměrná úroková sazba Fincentrum Hypoindex stále klesá, banky mají jiné starosti než sazby snižovat. Připravují se na nový zákon o úvěru a implementují doporučení České národní banky (ČNB), které již brzy nemusí být jen pouhým doporučením. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Další články »