Fincentrum a.s.
Investujeme.cz Investujeme.cz ČeskéReformy.cz ČeskéReformy.cz Bankaroku.cz Bankaroku.cz Investiceroku.czInvesticeroku.cz Investujeme.sk Investujeme.sk InvesticiaRoka.sk InvestíciaRoka.sk Ověření poradců Ověření poradců

Děkujeme našim partnerům:

wustenrot-logo-no-claim-a5-prechod

fincentrum-mensi-nove ceska-bankovni-asociace logo-fctr-real-hypoindex

 


Čím vytápět rodinný dům?

Autor: Radek Jirků | 19.04.2011 00:00 | Kategorie: Realitní makléř | 6 komentářů
Čím vytápět rodinný dům?

Vyznat se ale ve spoustě informací poskytovaných prodejci paliv a kotlů nebývá vždy jednoduché. Zvláště pak u nově zaváděných paliv a kotlů se uvádí spousta nepravd ohledně nákladů na vytápění a také návratnosti investice, kterou si přechod k jinému zdroji tepla vyžádá.

Na trhu se po roce 1989 začala objevovat spousta alternativních typů vytápění budov, ať už pro novostavby nebo i pro stávající budovy. Omezme nyní námi zkoumaný trh pouze na rodinné domy s tepelnou ztrátou Qc = 15 kW a celkovou roční potřebou tepla na vytápění Qr = 60 GJ/rok (16,7 MWh/rok). Tyto údaje odpovídají průměrnému rodinnému domu umístěnému v České republice. Tímto omezením jsme fakticky vyřadili ze zkoumaných variant vytápění vzduchotechnikou s rekuperací, protože investiční náklady na tuto variantu vytápění se pohybují ve výši statisíců a nelze obecně určit náklady na provoz v otopném období bez bližšího specifikování typu budovy a jeho měrné potřeby tepla, počtu osob apod. Vzduchotechnika se navíc používá převážně pro „větší“ budovy, jako jsou například úřady, školy, kancelářské budovy a nebo hypermarkety.

Budeme srovnávat pouze takové zdroje tepelné energie, které jsou navzájem vyměnitelné připojením na již instalovanou otopnou soustavu bez jakýchkoliv dalších investic do ní. Tímto opět omezíme zkoumaný trh o kondenzační kotle, které jsou vhodné především na nízkoteplotní vytápění a s tím spojené zvětšení plochy otopných těles ve vytápěných místnostech.  

Po všech těchto omezeních se tedy zaměříme na tyto zdroje tepla: kotel na zemní plyn, vytápění elektřinou, tepelné čerpadlo vzduch – voda, centrální zásobování teplem a biomasa (pelety).

Kotel na zemní plyn

Zemní plyn je jedním z nejrozšířenějších zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody. Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, bezobslužný a tichý provoz, nenáročná údržba a možnost napojení do téměř jakéhokoliv otopného systému. Nevýhodou však je závislost ČR na dodávkách plynu ze zahraničí. Tuto závislost se však snaží přenosové soustavy eliminovat stavbou nových zásobníků.

Pro představu cena kotle na zemní plyn se pohybuje okolo 25 000 Kč.

Vytápění elektřinou

Vytápění budov a obytných domů elektřinou byl velice populární v době silné státní podpory pro instalaci elektrických kotlů. Silná mediální kampaň v posledních pěti letech úspěšně utvrdila veřejnost, že elektrické vytápění a zejména potom tzv. „přímotopy“ jsou zavrženíhodným, velmi drahým a do budoucna neperspektivním způsobem vytápění. Soustavné zdůrazňování zvyšování cen elektřiny a taktní mlčení o vývoji cen ostatních energií vyvolalo klamný názor společnosti na tento typ vytápění.

Dodavatele elektrické energie pro srovnání volím ČEZ s tarifem D26d, jistič nad 3x25 A do 3x32 A. Pořizovací cena kotle je přibližně 15 000 Kč.

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo odebírá větší část energie pro vytápění a přípravu teplé vody z okolního prostředí a přibližně jednu třetinu svého výkonu, v závislosti na topném faktoru, spotřebovává ve formě elektrické energie pro pohon kompresoru. Lze jej tedy z hlediska ekonomického považovat za úsporný zdroj. Ekonomickým hlediskem je myšleno snížení potřeby energie a tím i nákladů za odebranou elektřinu.

Výhodou tepelného čerpadla jsou nízké provozní náklady, bezobslužný provoz a minimální nároky na údržbu. Problémem jsou bezesporu vysoké pořizovací náklady a podle druhu primárního zdroje požadavky na zábor venkovního prostředí.

V našem případě budeme uvažovat instalaci vzduchových výměníku na vnější stranu budovy a tedy zanedbatelnou investici v porovnání na pořizovací náklady tepelného čerpadla. Dodavatele elektrické energie volím ČEZ s tarifem D56d, jistič nad 3x16 A do 3x20 A. Investice do tepelného čerpadla o výkonu přibližně 15 kW je přibližně 210.000,- Kč.

Centrální zásobování teplem

Centrální zásobování teplem je v současné době velmi často skloňovaným obratem především v českých médiích společně s plánovaným zdaněním tepla dodávaného velkými teplárnami „někde za městem“. Současná cena tepla se pohybuje okolo 350 Kč/GJ a již nyní spousta spotřebitelů chystá instalaci vlastních zdrojů tepla. Výhodou je naprosto bezobslužný provoz bez jakýchkoliv požadavků na vlastní zařízení a tedy bez vysokých investice za kotel. Jedinou investicí majitele nemovitosti je do předávací stanice, ovšem ani toto není nutností, protože většina teplárenských společností nabízí možnost instalace jimi vlastněné předávací stanice. Tato cena se pak promítne do vyšší prodejní ceny tepla, a to je přibližně 500 Kč/GJ.

Biomasa (pelety)

Energetické využití biomasy je v současnosti jediné odvětví, v němž celosvětově přibývá pracovních míst. Biomasa je jediný dlouhodobě udržitelný zdroj energie pro vytápění staveb vzhledem k její „nevyčerpatelnosti“. Kvalita a cena pelet používaných k výrobě tepla do značné míry určuje i náklady na vytápění. Obecně platí, že levnější pelety jsou vyráběny ze slámy a podobných rostlin s nižší výhřevností a tedy je potřeba paliva podstatně vyšší než u kvalitních pelet z tvrdého dřeva. Standardní kotel na vysoce kvalitní pelety s výhřevností přibližně shodnou s hnědým uhlím v kotli na pelety stojí 95 000 Kč.

Výpočty nákladů na vytápění

Výpočty nákladů na vytápění jsem rozdělil do dvou kroků. Nejprve jsem určil výchozí tarify a ceny a následně jsem provedl výpočet pomocí [1].

Tabulka 1 ukazuje výchozí hodnoty, ze kterých jsem vycházel při výpočtu. Volba tarifu pro vytápění elektřinou nebo tepelným čerpadlem závisí na konkrétní stavbě. Mnou zvolené tarify jsou avšak velice běžné, proto použít nižší nebo vyšší tarif by nebylo v tomto případě vhodné.

Tabulka 1: Výhřevnost a cena paliv

Druh paliva

Výhřevnost/tarif

Cena paliva

Zemní plyn

37,82 MJ/kg

296,42 Kč/měsíc + 12,46 Kč/m3

Elektřina

D26d

405,6 Kč/měsíc + 1,89881 Kč/kWh

D56d

336 Kč/měsíc + 2,40761 Kč/kWh

CZT

 

500 Kč/GJ

Pelety

18,5 MJ/kg

4,7 Kč/kg


V Tabulce 2 je již vidět výsledek výpočtů pro výše stanovené hodnoty.

Tabulka 2: Náklady na vytápění

Druh paliva

Spalovací zařízení,účinnost

Cena tepla

Spotřeba paliva / rok

Náklady na vytápění

 

TČ: průměrný tepný faktor

Kč/kWh

   

Zemní plyn

Běžný kotel, 89 %

1,69

1980 m3

28 224 Kč

Elektřina

S akumul.nádrží, 93%

2,33

17921 kWh

38 896 Kč

TF: 3

1,04

5556 kWh

17 408 Kč

CZT

98%

1,84

61 GJ

30 612 Kč

Pelety

Kotel na pelety, 85 %

1,08

3816 kg

17 933 Kč

Závěr

            Nejvýhodnější je vytápění tepelným čerpadlem a peletami a naopak nejdražší je vytápění elektřinou. Pokud bychom chtěli porovnat celkové náklady na vytápění jednotlivými palivy, museli bychom do ročních nákladů na vytápění zahrnout i pořizovací cenu jednotlivých zdrojů a tu po diskontování rozpočítat do životnosti daného zdroje.


Zdroje

[1]        Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva [online]. 2011 [cit. 2011-03-17]. Tzb-info.

            Dostupné z WWW: .

[2]       Optimální volby zdroje - porovnání nákladů na vytápění - I. díl[online]. 2011

[cit. 2011-03-17]. Tzb-info. Dostupné z WWW: .

[3]       Plzeňská teplárenská [online]. 2011 [cit. 2011-03-17]. Plzeňská teplárenská.

Dostupné z WWW: .

Anketa

Čím vytápět rodinný dům? >> sdílejte na sociálních sítích

 
Reklama

 

 

Odkazující články

Kupujete dům? Připravte se na víc dětí Petr Zámečník | 05.03.2012 00:00

Poslední přidané komentáře (celkem 6 komentářů)

Peletkový kotel Adam Drakoun | 26.08.2015 14:00
topení plynem Sixx | 20.07.2015 07:15
A kdo má štěstí... J | 27.02.2015 10:58
Vytápění Drmax | 28.12.2014 16:22
Standa | 18.01.2014 21:19

Přidejte komentář

* Pokud je obrázek nečitelný, nový načtete kliknutím na obrázek.
Pro přihlášené se kontrolní obrázek nezobrazuje. Přihlašte se či se zaregistrujte pokud ještě nemáte účet.
Opište text z obrázku: *

* Hvězdičkou jsou označeny povinné informace.


Články z Realitní makléř

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0
Komerční sdelení
br2016-300-300

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 18.10.2016 08:24

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 07.10.2016 00:00 Nabídka nových bytů nebezpečně klesá, ceny rostou

Prodeje nových bytů v letních měsících bývají tradičně slabší. Jinak tomu nebylo ani letos. Ve třetím čtvrtletí bylo prodáno o téměř třicet procent bytů méně než ve čtvrtletí předchozím. Přesto se nabídka developerů ztenčila na historická minima a ceny mírně vzrostly.  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »

Krátké zprávy z Realitní makléř

21.10.2016 15:43 Antimonopolní úřad prověřuje akvizici realitní skupiny CPI Radovana Vítka

Realitní skupina CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka převezme společnost CPI Hotels, která provozuje hotely vlastněné skupinou. Akvizici začal prošetřovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

17.10.2016 15:08 Paneláky jdou na dračku. Ceny vzrostly již o pětinu

Ceny bytů v panelových domech zdražily za poslední dva roky o 21 procent. Ceny nových bytů přitom vzrostly „pouze“ o 14,3 procenta. Byty v panelácích i přesto zůstávají stále levnější než v cihlových domech či novostavbách. Vyplývá to z údajů portálu Cenovamapa.org. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 14:57 Ceny bytů v Praze mají největší výkyvové rozdíly mezi ostatními srovnatelnými městy

Ceny nových bytů v centru Prahy jsou dvakrát i třikrát dražší než ceny bytů na okraji Prahy. Mezi ostatními srovnatelnými městy se tak v žebříčku umístila Praha na prvním místě. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

14.10.2016 10:24 Letošní ročník staveb roku vyhrál tunelový komplex Blanka

Letošního vyhlášení 24. ročníku soutěže o stavbu roku, kterou pořádá Nadace pro rozvoj architektury a stavitelstvíse v druhém kole zúčastnilo 29 staveb. Porota vybrala za letošní stavbu roku tunelový komplex Blanka. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

12.10.2016 11:23 Inženýrská firma Centroprojekt má nového majitele

Novým majitelem inžnýrské společnosti Centroprojekt, která provádí projektovou dokumentací k novým stavbám se stal holding Andreje Babiše. Hodnota celé transakce nebyla zveřejněná. Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další krátké zprávy »

Anketa

Přijdou do České republiky záporné úrokové sazby hypoték?

Rozhodně ano. (359)
 
Spíše ano. (50)
 
Spíše ne. (47)
 
Rozhodně ne. (58)
 Celkem hlasovalo 514 čtenářů

Nejčtenější články z Realitní makléř za posledních 14 dní

Jana Zámečníková | 21.10.2016 00:00 Spolubydlící opravují cizí byty na své náklady

Spolubydlení již není pouze doménou studentů. Společnému bydlení dávají stále častěji přednost i mladí lidé s ukončeným vzděláním. Důvodem jsou nejen nižší výdaje za nájem, ale také touha nebýt sám. Někteří lidé jsou dokonce ochotni opravit a zvelebit cizí byt i na vlastní náklady. Do čeho nejčastěji investují a na kolik je to přijde?  Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Zbyněk Drobiš | 20.10.2016 00:00 Může nájemce dát byt do podnájmu i bez souhlasu pronajímatele?

Může nájemce dát třetí osobě do podnájmu byt, aniž by potřeboval souhlas pronajímatele? V jaké situaci může nastat domněnka souhlasu pronajímatele s podnájmem bytu? A jaké sankce hrozí nájemci při porušení ustanovení o podnájmu bytu? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Jana Zámečníková | 18.10.2016 00:00 Pozor na podvodné nabídky na odkup zemědělské půdy!

Ceny zemědělské půdy rok od roku stoupají. Situace využívají spekulanti, kteří majitelům rozesílají nejrůznější nabídky na odkup zemědělské půdy. Nabídky přímých zájemců ale obvykle nepatří k těm nejvýhodnějším. Před podvodnými nabídkami již varovalo i ministerstvo zemědělství. Celá zpráva »

Komentářů: 1 / 1 Poslední komentář: 01.01.1970 01:00

Zbyněk Drobiš | 13.10.2016 00:00 Nejsilnější dědický titul? Sepište dědickou smlouvu…

Dědická smlouva je nejsilnějším dědickým titulem, který je opět součástí našeho právního řádu s účinností nového občanského zákoníku. Tento staronový institut dědického práva představuje vhodné řešení dědických vztahů za života zůstavitele. Jaké jsou zákonné podmínky pro uzavření dědické smlouvy? Celá zpráva »

Komentářů: 0 / 0

Další články »